تبلیغات

رستوران.فست فود

Nuggetplatter.gif

قست فود سند باد

خ افریقا - نرسیده به اتوبان مدرس- مرکز خرید الهیه طبقه زیر همکف واحد 25

تلفن :26212950و26212951و22671919


رستوران ميرداماد
نوع رستوران :غذاي ايراني منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران ميرداماد ، تلفن : 01912163028

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۶ رستوران پيك نيك
نوع رستوران :فست فود منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران پیک نیک ، تلفن : 01912164404

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۶ رستوران شمع ساحل
نوع رستوران :غذاي ايراني منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران شمع ساحل ، تلفن : 0912 3459239

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۶ رستوران شهر باران
نوع رستوران :غذاي ايراني منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران شهر باران ، تلفن : 09119903649

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۶ رستوران نارنجستان
نوع رستوران :فست فود منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران نارنجستان ، تلفن : 01912221234

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۶ رستوران اكبر جوجه
نوع رستوران :غذاي ايراني منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران اكبر جوجه ، تلفن : 0191 3234551-3253799

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۳ رستوران كول كاپ
نوع رستوران :غذاهاي خاص موقعيت مناسب :تجربه جديد، ... رستوران كول کاپ ، تلفن : 88794989

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا ميرداماد
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 22258442-2228877

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا شريعتي
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 22263441

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا ميدان قدس
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 22700396

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا ونك
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 88775726

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا پونك
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 44422383

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا تهران پارس
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 77294777

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا اكباتان
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 44660611

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا انقلاب
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 66568957

--------------------------------------------------------------------------------


رستوران هايدا نازي آباد
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 55354213

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايدا افسريه
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايدا ، تلفن : 33802257

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هايلا
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران هايلا ، تلفن : 88264285-88288303

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران هدايت
نوع رستوران :فست فود منطقه :غرب - ساير محله ... رستوران هدايت ، تلفن : 44077173-44066677

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران ويژه
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران ویژه ، تلفن : 88764288

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران كابوكي
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران کابوکی ، تلفن : 22705318

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۲ رستوران كليز
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران کلیز ، تلفن : 66943137-66422670

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران ژوزف
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران ژوزف ، تلفن : 88769582

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران سپيد و سياه
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران سپید و سیاه ، تلفن : 88832127

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران سون
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران سون ، تلفن : 22240141

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران سوين
نوع رستوران:فست فود موقعيت مناسب:يه غذاي اقتصادي با دوستان منطقه ... رستوران سوین ، تلفن : 44217433

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران شاورما
نوع رستوران :غذاهاي خاص موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران شاورما ، تلفن : 22098570-22098571

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران شيلا
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران شیلا ، تلفن : 88285996-7

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران فانوس
نوع رستوران :ايراني موقعيت مناسب :جاي دنج و ... رستوران فانوس ، تلفن : 22174852

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران فلفل
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران فلفل ، تلفن : 66404831،66953916

رستوران فوريفر
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :غرب - ساير محله ... رستوران فوریفر ، تلفن : 66550547-8

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران فوريفر
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :شمال - ميرداماد، ... رستوران فوریفر ، تلفن : 88874154

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران گلپايگاني
نوع رستوران :كبابي و جگركي منطقه :جنوب - همه ... رستوران گلپایگانی ، تلفن : 66712269

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران ماموت
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران ماموت ، تلفن : 22951717 - 22951716

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران نانسي
نوع رستوران :فست فود منطقه :شرق - همه محله ... رستوران نانسي ، تلفن : 77923559-77931603

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران نمونه
نوع رستوران :كبابي و جگركي منطقه :غرب - ساير ... رستوران نمونه ، تلفن : 66516139

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران نوش
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران نوش ، تلفن : 88712945

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران نيروانا
نوع رستوران :ساندويچي منطقه :غرب - گيشا ساعات ... رستوران نیروانا ، تلفن : 88280645-88266852

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران نيك پاسداران
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران نيك ، تلفن : 22582050

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران نيك گلستان
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران نيك ، تلفن : 22540986

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران هايت عباس آباد
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران هايت ، تلفن : 88763117

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۴/۰۱ رستوران هايت گيشا
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران هايت ، تلفن : 88267469

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران وشه
نوع رستوران :پيتزا موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران وشه ، تلفن : 22749546-7

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران وگا
نوع رستوران : فست فود موقعيت مناسب :تجربه ... رستوران وگا ، تلفن : 22708493

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران ونوس برگر
نوع رستوران :فست فود منطقه :شمال - ونك ... رستوران ونوس برگر ، تلفن : 88214382-3

--------------------------------------------------------------------------------


رستوران ونك استار
نوع رستوران:غذاهاي خاص موقعيت مناسب :محل خاص با غذاي ... رستوران ونك استار ، تلفن : 88042192-3

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كاري
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :مركز - ساير محله ... رستوران کاری ، تلفن : 88804081

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كا ليس
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران کا لیس ، تلفن : 22235548-22217986

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كباب سراي توچال
نوع رستوران:كبابي و جگركي منطقه :شمال - تجريش، زعفرانيه، ولنجك ... رستوران کباب سرای توچال ، تلفن : 22741007-8

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كبابخانه نادري
نوع رستوران :سفره خانه موقعيت مناسب :جلسه رسمي ... رستوران کبابخانه نادری ، تلفن : 22068810-22085935

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كسري
نوع رستوران :غذاي ايراني موقعيت مناسب :جلسه رسمي ... رستوران کسری ، تلفن : 22288047

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كنج
نوع رستوران :بوفه موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران کنج ، تلفن : 88609937-40

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كندو
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران کندو ، تلفن : 77715431

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران كندوري
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران کندوری ، تلفن : 22615346-8

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران يامي
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :شمال - ميرداماد، جردن ... رستوران یامی ، تلفن : 22029130

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران يوفو
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران یوفو ، تلفن : 88773443-5

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران تيستي (تراسه)
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران تیستی (تراسه) ، تلفن : 26203032-4

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران 777
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :شام يا ... رستوران 777 ، تلفن : 88717569

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران آرتا برگر
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران آرتا برگر ، تلفن : 77890489-77221736

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران آرين برگر
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران آرین برگر ، تلفن : 88278062-88281248

--------------------------------------------------------------------------------


رستوران آيلا
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران آیلا ، تلفن : 88900429

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران اركيده
نوع رستوران :پيتزا موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران ارکیده ، تلفن : 88838828

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران اسلايس
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران اسلایس ، تلفن : 88635020

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران اكسيژن
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران اکسیژن ، تلفن : 22862527-8

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بابي ساندز
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران بابی ساندز ، تلفن : 22757020 ، 22703372

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران برگر ذغالي
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران برگر ذغالی ، تلفن : 22221249-22228764-22228766

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بلو برگر
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران بلو برگر ، تلفن : 22063629-22352891

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بهروز
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران بهروز ، تلفن : 88039010-88031376

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بهروز
نوع رستوران :پيتزا موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران بهروز ، تلفن : 88044100-88032668

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بهمن
نوع رستوران :كبابي و جگركي موقعيت مناسب :تجربه ... رستوران بهمن ، تلفن : 55643715

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بي بي
نوع رستوران :كبابي و جگركي منطقه :غرب - گيشا ... رستوران بی بی ، تلفن : 88268928

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بيا-بگير-ببر
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران بیا-بگیر-ببر ، تلفن : 88798667

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران بيژن
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران بیژن ، تلفن : 22561405

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران پارك
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران پارک ، تلفن : 88720344

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران پانيذ برگر
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران پانیذ برگر ، تلفن : 88323800-88820703-88834502

رستوران پدرخوانده
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران پدرخوانده ، تلفن : 88603112-88053648

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران پنجاه و چهار
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران پنجاه و چهار ، تلفن : 88788091

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران پيك نيك
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يه غذاي اقتصادي ... رستوران پیک نیک ، تلفن : 22286938

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران توپولي
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :يه غذاي ... رستوران توپولی ، تلفن : 22808040

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران توپولي
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران توپولی ، تلفن : 2254842

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران تك دنر
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران تک دنر ، تلفن : 88036072

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران جگر سرا
منطقه :غرب - گيشا ساعات كار :11-22:30 نشاني :گيشا-انتهاي ... رستوران جگر سرا ، تلفن : 88265686

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران جگر سراي علامه
نوع رستوران :كبابي و جگركي موقعيت مناسب :يه ... رستوران جگر سرای علامه ، تلفن : 88684344

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران جگركي پاني
نوع رستوران :كبابي و جگركي منطقه :غرب - ساير ... رستوران جگرکی پانی ، تلفن : 44069014

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران پت و مت
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران پت و مت ، تلفن : 22290815 - 22288140

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران چارميز
نوع رستوران :ايتاليائي موقعيت مناسب :جاي دنج و ... رستوران چارمیز ، تلفن : 88809542

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران دونانيتو
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :يك غذاي اقتصادي ... رستوران دونانیتو ، تلفن : 88883960، 88660938

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۱ رستوران رضا لقمه
نوع رستوران :كبابي و جگركي موقعيت مناسب :يه ... رستوران رضا لقمه ، تلفن : 66702925

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران ملت
نوع رستوران :بوفه غذا موقعيت مناسب:جاي شلوغ و با ... رستوران ملت ، تلفن : 22029281-2

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران ملوس برگر
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران ملوس برگر ، تلفن : 77290500

--------------------------------------------------------------------------------


رستوران ممتاز
نوع رستوران :غذاي ايراني موقعيت مناسب :شام يا ... رستوران ممتاز ، تلفن : 88710279

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران موندو
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :شام يا ... رستوران موندو ، تلفن : 22228210

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران ميز گرد
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران ميز گرد ، تلفن : 22229594-22221095

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران ناپلي
نوع رستوران :پيتزا، ايتاليائي موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران ناپلی ، تلفن : 88046073

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران ناپولي پاسداران
نوع رستوران :پيتزا موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران ناپولی ، تلفن : 22593547-22593514

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران نادر
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران نادر ، تلفن : 22370467

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران ناروني
نوع رستوران :كافه رستوران موقعيت مناسب :شام يا ... رستوران نارونی ، تلفن : 55624913-55160440

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران نارين
نوع رستوران :كبابي و جگركي موقعيت مناسب :تجربه ... رستوران نارین ، تلفن : 22767584

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران نايت
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :تجربه جديد ... رستوران نایت ، تلفن : 22705001

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران هات چيك
نوع رستوران :فست فود منطقه :غرب - گيشا ... رستوران هات چيك ، تلفن : 88289434-88270766

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران هاني
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :شمال - تجريش، زعفرانيه، ... رستوران هاني ، تلفن : 22723335

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران هاني اكسپرس
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران هانی اکسپرس ، تلفن : 88717817

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران هفت ستاره
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران هفت ستاره ، تلفن : 88060727

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۳۰ رستوران هيوا
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران هیوا ، تلفن : 22700324-10

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران طريقت نو تهرانپارس
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :شرق - همه محله ... رستوران طریقت نو ، تلفن : 77869292

--------------------------------------------------------------------------------


رستوران طلائي نياوران
نوع رستوران :طباخي منطقه :شمال - نياوران ساعات ... رستوران طلائی نیاوران ، تلفن : 22735510

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران عاشق ايليا
نوع رستوران :كافه رستوران موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران عاشق ایلیا ، تلفن : 88889682,88771274

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران فراهان
نوع رستوران :ايراني موقعيت مناسب :جاي دنج و ... رستوران فراهان ، تلفن : 22410190

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران فروزان
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران فروزان ، تلفن : 88761181-88767675

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران لاوين
نوع رستوران: فست فود موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران لاوین ، تلفن : 22286058

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران لرد
نوع رستوران :فست فود منطقه :مركز - ساير ... رستوران لرد ، تلفن : 88242000

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران ماني برگر
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران مانی برگر ، تلفن : 22061118-22364445

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران مخلفات
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :شمال - ميرداماد، جردن ... رستوران مخلفات ، تلفن : 88877074

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران مدبر
نوع رستوران :پيتزا موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران مدبر ، تلفن : 88022233

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران مركن
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران مرکن ، تلفن : 77894141,77892510

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران مريانج
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران مریانج ، تلفن : 22766009 - 22766010

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران مستان
نوع رستوران :سفره خانه موقعيت مناسب :جلسه رسمي ... رستوران مستان ، تلفن : 33953649،33953725

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۷ رستوران مستر برگر
نوع رستوران :فست فود منطقه :شمال - پاسداران ... رستوران مستر برگر ، تلفن : 22280498

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران روز
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران روز ، تلفن : 77887135

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران رد رابين
نوع رستوران :فست فود منطقه :شمال - پاسداران ... رستوران رد رابین ، تلفن : 22298070-71

رستوران سنتي سبز
نوع رستوران :كافه رستوران موقعيت مناسب :جاي دنج ... رستوران سنتی سبز ، تلفن : 22402339

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران رفتاري
نوع رستوران :غذاي ايراني موقعيت مناسب :شام يا ... رستوران رفتاری ، تلفن : 55382155-55381458

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران زعفران
نوع رستوران :تهيه غذا منطقه :شمال - تجريش، زعفرانيه، ... رستوران زعفران ، تلفن : 22714427-22723806

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران زيتون
نوع رستوران :كبابي و جگركي منطقه :مركز - ساير ... رستوران زیتون ، تلفن : 66519926

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سارا ميرداماد
نوع رستوران :بوفه غذا موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران سارا ، تلفن : 88795313

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سارا سيدخندان
نوع رستوران :فست فود، بوفه غذا موقعيت مناسب ... رستوران سارا ، تلفن : 22880093

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران ساعي
نوع رستوران :طباخي منطقه :مركز - يوسف آباد، ساعي ... رستوران ساعی ، تلفن : 88884859

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سا لي
نوع رستوران :ساندويچي موقعيت مناسب :تجربه جديد منطقه ... رستوران سالی ، تلفن : 88880758-9

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سرپيكو
نوع رستوران :پيتزا موقعيت مناسب :جاي شلوغ و ... رستوران سرپیکو ، تلفن : 22580671

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سفير
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران سفیر ، تلفن : 77222710-77803464

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سلطان
نوع رستوران :كبابي و جگركي موقعيت مناسب :شام ... رستوران سلطان ، تلفن : 22006969

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سند باد
نوع رستوران :فست فود منطقه :شمال - ميرداماد، جردن ... رستوران سندباد فست فود ، تلفن : 22247444

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سند باد
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران سند باد ، تلفن : 22009797-22009779

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سوپر استار پارك وي
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران سوپر استار ، تلفن : 22667829-37

--------------------------------------------------------------------------------

‪۱۳۸۹/۰۳/۱۶ رستوران سوپر استار تجريش
نوع رستوران :فست فود موقعيت مناسب :جاي شلوغ ... رستوران سوپر استار ، تلفن : 22748310

قست فود سند باد خ افریقا - نرسیده به اتوبان مدرس- مرکز خرید الهیه طبقه زیر همکف واحد 25 تلفن :26212950و26212951و22671919 رستوران ميرداماد نوع رستوران :غذاي ايراني منطقه :چالوس - نوشهر ... رستوران ميرداماد ، تلفن : 01912163028 --------------------------------------------------------------------------------...
  • 5 دی 1389
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 7762
  • نظرات: 0
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر