تبلیغات

لیست شرکتهای ایران در ایران شف

iranchef_com.jpg


1 شرکت مشاوران فردای بهتر آسیا -ایران شف88775240-88661805-09121490154
2 شرکت کافی شاپهای زنجیره ای صدف 88774591
3 اصفهان هوا ساز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
4 صنایع پارس میکسر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
5 شرکت پیشگامان سازندگی ایثارگران فسا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
6 گمین پلاستیک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
7 شرکت کشت پژوهان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
8 صنایع غذایی تانیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
9 فرآوری داروئی زلاتین حلال - ۱۱ دی ۱۲۷۸
10 فرآورده های غذایی محلات ( تک ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
11 آذر نوش - ۱۱ دی ۱۲۷۸
12 نشریه کشاورزی و غذا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
13 نشریه فناوری و توسعه صنعت ایران منش - ۱۱ دی ۱۲۷۸
14 نشاسته آداک هوا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
15 مهندسی نوآورهوا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
16 تعاونی تولید آسان گوار - ۱۱ دی ۱۲۷۸
17 آلفا کندری - ۱۱ دی ۱۲۷۸
18 آذین صنعت خراسان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
19 مجتمع پرند - ۱۱ دی ۱۲۷۸
20 کشت و صنعت اسپادانا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
21 مهندسی سبز آشیان آپادانا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
22 مهندسی فراسیس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
23 مرکز طراحی سیستمهای الکترونیک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
24 مجتمع کشت و صنعت خرمدشت کردستان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
25 محصولات غذایی انجمن - ۲۳ فروردین ۱۳۸۹
26 مجله صنعت بسته بندی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
27 مجتمع صنعتی ماموت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
28 مجتمع صنایع غذایی سبز کلو - ۱۱ دی ۱۲۷۸
29 ماهنامه علمی ، فنی ، کشاورزی و زیست محیطی سنبله - ۱۱ دی ۱۲۷۸
30 نگین توشه صبحانه نان (صبحانان) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
31 دیبا مزه توس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
32 شاهنگ - ۱۱ دی ۱۲۷۸
33 ماهنامه تحلیلی ، آموزشی ، پژوهشی غذا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
34 گام لینک ( آدامس DENJOY ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
35 گل آذین امیرآباد ( تن شیلکا) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
36 تاپ ماشین پویا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
37 بازرگانی میزانی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
38 تکفا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
39 برنا ابزار طوس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
40 کیمیا غرب گستر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
41 پارس بهبود آسیا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
42 مهندسین مشاور فرسپنداب - ۱۱ دی ۱۲۷۸
43 بردو فیکس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
44 شرکت مهندسی چگال آب - ۱۱ دی ۱۲۷۸
45 شرکت تراشکده - ۱۱ دی ۱۲۷۸
46 پویا نهال - ۱۱ دی ۱۲۷۸
47 مهر شید کویر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
48 گروه صنعتی هخامنش - ۱۱ دی ۱۲۷۸
49 شیرین گوهر (آچین) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
50 میلان کالا پلاست - ۱۱ دی ۱۲۷۸
51 ویژن پیک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
52 زیویه پخش کردستان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
53 ممتازلبن نگین (سورتچی لر) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
54 زعفران طلایی مهر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
55 چای کارمین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
56 ری نان (هورسان) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
57 گلفام طلایی البرز(سیپا) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
58 پانیذ طعم غرب(شکرریز) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
59 ماشین سازی کاسل 2 - ۱۱ دی ۱۲۷۸
60 شتر مرغ مسعود - ۱۱ دی ۱۲۷۸
61 نوین کشت پارسیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
62 مزرعه پرورش بو قلمون شایلو - ۱۱ دی ۱۲۷۸
63 شرکت مزرعه سبز شرق - ۱۱ دی ۱۲۷۸
64 شرکت کرج سازه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
65 شرکت صنایع بسته بندی پیروز پایور سپاهان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
66 دوغ رخ - ۱۱ دی ۱۲۷۸
67 گل پودر گلستان - پاک پودر گلستان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
68 گروه صنعتی نیک پخت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
69 پویندگان فناوری پیشرو - ۱۱ دی ۱۲۷۸
70 ماهان آرا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
71 کانی ساز جم (کانه) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
72 فرآیندگستر دانا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
73 نوژن گستر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
74 ترخینه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
75 دل آرام ایلام ( اهرام ،پدیده ،دویار) - ۱۱ دی ۱۲۷۸

76 تک ایران_چاپ بازرگانی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
77 مجتمع شیلاتی و سرد خانه ای جاسکی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
78 کیمیا( پردیس) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
79 ویسمن - ۱۱ دی ۱۲۷۸
80 پلیتون - ۱۱ دی ۱۲۷۸
81 شرکت صنایع پلاستیک آریا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
82 ماشین سازی بادله - ۱۱ دی ۱۲۷۸
83 شرکت شیمیایی پومد - ۱۱ دی ۱۲۷۸
84 شرکت صنعت کاران متحد ( سهامی خاص) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
85 رایانه افزار صنعت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
86 آسان شکن - ۱۱ دی ۱۲۷۸
87 شرکت آروین صنعت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
88 گردونه صنعت کاسپین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
89 تکنو فارم - ۱۱ دی ۱۲۷۸
90 شرکت تولید تجهیزات سنگین ( هپکو ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
91 شرکت پارسان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
92 ایران پنام - ۱۱ دی ۱۲۷۸
93 ارم گل پارسه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
94 شرکت مهندسی بهینه سازان سیماب - ۱۱ دی ۱۲۷۸
95 ماهنامه اقتصاد و زندگی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
96 ماشین سازی قلعه نویی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
97 ماشین سازی شرق صنعت نیشابور - ۱۱ دی ۱۲۷۸
98 ماشین سازی رهنام صنعت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
99 لابراتور داروئی و غذایی بالک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
100 گلشهر آذر کندو - ۱۱ دی ۱۲۷۸
101 گلخانه سازان خاورمیانه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
102 گلپخش اول - ۱۱ دی ۱۲۷۸
103 گروه صنعتی پایا نقاله - ۱۱ دی ۱۲۷۸
104 گروه غذایی سبز قشم - ۱۱ دی ۱۲۷۸
105 گروه صنعتی وفا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
106 گروه صنعتی استیل سازه شرق - ۱۱ دی ۱۲۷۸
107 گروه صنایع غذایی ساسان شهد - ۱۱ دی ۱۲۷۸
108 گروه تولیدی و بازرگانی امین - سپتیکو - ۱۱ دی ۱۲۷۸
109 گسترش بسته بندی دلفین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
110 کیمیای سبز کامو - ۱۱ دی ۱۲۷۸
111 کندا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
112 کدبانو( دلپذیر ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
113 کارخانجات تولیدی و صنعتی پاوند - ۱۱ دی ۱۲۷۸
114 کارگام پارسیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
115 قصر یخ - ۱۱ دی ۱۲۷۸
116 قصر یخ - ۱۱ دی ۱۲۷۸
117 فن آور گستر مطلق - ۱۱ دی ۱۲۷۸
118 فل - ۱۱ دی ۱۲۷۸
119 فردوس رای - ۱۱ دی ۱۲۷۸
120 فرایند مالت و مالشعیر تهران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
121 فرآیند سازان مهاب - ۱۱ دی ۱۲۷۸
122 فرآورده های گوشتی غزال پروتئین شمال - ۱۱ دی ۱۲۷۸
123 غذا سان سیب - ۱۱ دی ۱۲۷۸
124 ام .ار. اس.پکیجینگ - امارات - ۱۱ دی ۱۲۷۸
125 بازرگانی مواد غذایی
126 نوشابه انرژی زا x35energy-انگلستان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
127 هفته نامه سلامت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
128 هفته نامه تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی دنیای سبز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
129 نشریه هنر آشپزی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
130 نشریه غذا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
131 نشریه خوشه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
132 نشریه دام ، کشت صنعت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
133 آرپانوش(ایستک) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
134 مجتمع طیور ارومیه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
135 ماهنامه سر آشپز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
136 عطرینه سازیبا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
137 طعم و عطر ماگنولیا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
138 طراحی و مهندسی پی ریزان صنعت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
139 طراحی وتولید تصفیه آب البرز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
140 طراحی مهندسی ماه ماشین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
141 صنعتی لینگر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
142 صنایع هوای فشرده هرتز ایرانیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
143 صنایع مودی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
144 صنایع غذایی نوش آوران گیتی پسند - ۱۱ دی ۱۲۷۸
145 صنایع غذایی موسوی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
146 صنایع غذایی مسرور - ۱۱ دی ۱۲۷۸
147 صنایع غذایی مانا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
148 فرایند دانش آریا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
149 صنایع غذایی شمیم - ۱۱ دی ۱۲۷۸
150 صنایع غذایی سحر همدان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
151 صنایع غذایی دست چین بهمن - ۱۱ دی ۱۲۷۸
152 صنایع غذایی حجیم دانه میهن - ۱۱ دی ۱۲۷۸
153 صنایع غذایی بهکاران وطن - ۱۱ دی ۱۲۷۸
154 صنایع غذایی ارس مهر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
155 صنایع شیمیایی شیمی کرد - ۱۱ دی ۱۲۷۸
156 - ۱۱ دی ۱۲۷۸
157 صنایع حرارتی آروین بخار - ۱۱ دی ۱۲۷۸
158 صنایع پلاستیک مرکز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
159 صنایع بسته بندی سیحون - ۱۱ دی ۱۲۷۸
160 شیمیایی سادات مهان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
161 شیرین پارت ایرانیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
162 شهد وینا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
163 شهد کوهرنگ - ۱۱ دی ۱۲۷۸
164 شهد سهند(سهانی عام) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
165 شهد باب پارس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
166 شاهو نگین اورامان ( سهامی خاص ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
167 سمیران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
168 ستاره صنعتی توس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
169 سپند افزار - ۱۱ دی ۱۲۷۸
170 سپهر ماشین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
171 دریا خوراک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
172 دریا پیک(دیاکوآسیا) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
173 درب شیشه تبریز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
174 خشک پاک سپید گل - ۱۱ دی ۱۲۷۸
175 سازیبا
176 تاک خوشه طلا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
177 پارس آیلین مهر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
178 زعفران سحرخیز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
179 پلیمر پاک آریان(پلی پاک) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
180 تولیدی اصفهان مقدم (شبنم) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
181 صنایع بسته بندی کنترل گواتر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
182 گروه تولیدی پارسیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
183 ماشین سازی علومی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
184 لبینات بیستون - ۱۱ دی ۱۲۷۸
185 بازرگانی زادمهر پارسوماش - ۱۱ دی ۱۲۷۸
186 زرفام تهران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
187 ره پویان جبهه سبز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
188 خدمات مهندسی مدیرت کیفیت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
189 خدمات کیفیت آریا گواه ایرانیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
190 حداد ماشین پارسیان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
191 چای احمد - تهران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
192 تهران پک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
193 تولید و صنعتی شیر دستگاه - ۱۱ دی ۱۲۷۸
194 تولید و صنعتی سوت ماشین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
195 تولید و بسته بندی ملارد (رازک) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
196 تولیدی نورهان سیم - ۱۱ دی ۱۲۷۸
197 ره آورد ساعی - ۱۱ دی ۱۲۷۸
198 روغن نباتی گلناز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
199 تولیدی مواد غذایی خوشنام - ۱۱ دی ۱۲۷۸
200 تولیدی کاسپسن نوار(سوپر دریپ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
201 تولیدی ساحل اتحاد - ۱۱ دی ۱۲۷۸
202 تولیدی تدارکات برودت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
203 تولید مواد غذایی گل ایران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
204 تعاونی و تولیدی مواد غذایی فرنام پیشتاز - ۱۱ دی ۱۲۷۸
205 تعاونی سلامت یاران بهار(سیب)صنایع غذایی دلینا - ۱۱ دی ۱۲۷۸
206 تعاونی تولیدی نوید کاران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
207 تعاونی تولیدی روغن نباتی اردبیل - ۱۱ دی ۱۲۷۸
208 ترنج طلایی مینو در ( بوقلمو پردیس ) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
209 تدبیر شیمی آذران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
210 تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک - ۱۱ دی ۱۲۷۸
211 پیشرو خلاء آفرین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
212 پروتئین ایران - ۱۱ دی ۱۲۷۸
213 پرتو نار - ۱۱ دی ۱۲۷۸
214 پرتو دانه خزر - ۱۱ دی ۱۲۷۸
215 پاک فارس(فرآورده های گوشتی سفیر) - ۱۱ دی ۱۲۷۸
216 پارس آزیم - ۱۱ دی ۱۲۷۸
217 بهساز ماشین - ۱۱ دی ۱۲۷۸
218 دفتر بازرگانی جعفر مغرور - ۱۱ دی ۱۲۷۸
219 ژوبین شیمی کالیوم - ۱۱ دی ۱۲۷۸
220 ماشینهای پخت نوژن - ۱۱ دی ۱۲۷۸
221 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت - ۱۱ دی ۱۲۷۸
222 فست فود جرس - ۱۱ دی ۱۲۷۸
223 فراورده های گوشتی نیک بسته - ۱۱ دی ۱۲۷۸
224 فراز کاویان - ۱۱ دی ۱۲۷۸
225 عطش رود - ۱۱ دی ۱۲۷۸

1 شرکت مشاوران فردای بهتر آسیا -ایران شف88775240-88661805-09121490154 2 شرکت کافی شاپهای زنجیره ای صدف 88774591 3 اصفهان هوا ساز - ۱۱ دی ۱۲۷۸ 4 صنایع پارس میکسر - ۱۱ دی ۱۲۷۸ 5 شرکت پیشگامان سازندگی ایثارگران فسا -...
  • 3 دی 1389
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 4120
  • نظرات: 0
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر