تبلیغات

هتلهای کردستان در لیست ایران شف قرار گرفت

جهت رفاه حال گردشگران لیست هتلهای کردستان در بانک اطلاعات ایران شف قرار گرفت

مهلت تبلیغات شما در سایت به پایان رسیده تا 15 اسفند میتوانید جهت تمدید تبلیغات خود با بخش بازرگانی ایران شف تماس حاصل فرمایید

نام مهمانخانه درجه
گروه ظـرفيت نام مالك
شماره تلفن
آدرس

اتاق تخت سوئيت
1
هتل شادي
سه ستاره

T
50
120
4
جمال رشيديان-حميد حميدي
6660045

14-6625112
سنندج-خ پاسداران –روبروي دانشگاه علوم پزشكي

2
مهمانسراي جهانگردي سنندج
دو ستاره

T


51
120
5
شركت سرمايه گذاري
6623675-6623525
سنندج-خ پاسداران –انتهاي بلوار

3
هتل فرهنگيان
دو ستاره

T
23
50
3
آموزش و پرورش
6622101
سنندج-خ پاسداران –ابتداي خ جام جم

4
هتل آبيدر
يك ستاره

A
20
46
2
عبدا… زارعي
3241645
سنندج-خ فردوسي

5
هتل هدايت
يك ستاره

A
20
40
ـ
محمدعلي هدايت مظهري
2255174
سنندج- خ فردوسي

6
هتل جبار
يك ستاره

B
12
24
ـ
بهاءالدين هدايت مظهري
3236584
سنندج- ميدان انقلاب

7
مهمانسراي جهانگردي مريوان
يك ستاره

B
10
28
ـ
شركت سرمايه گذاري
3221626
مريوان –جنب درياچه زريوار

8
هتل زريوار
سه ستاره

T
30
100
12
قادر شيرزادي
3240777

3244633
مريوان – بلوار درياچه زريوار

9
هتل سامان
دو ستاره

C
10
32
4
محمد صالحپور
4225454
بانه –بلوار سردشت

10
هتل ستاره طلايي
دو ستاره

A
19
45
ـ
خليل مسلمي
4225227
بانه –ميدان جهاد جنب ترمينال

11
هتل قصرنور
يك ستاره

A
12
22
ـ
عبدا… نوري
3243693
سقز-بلوار 7 تير روبروي ترمينال

12
هتل آزادي
يك ستاره

C
8
15
ـ
حسين حسين زاده
3238080
سقز-بالاتر از پمپ بنزين روبروي دخانيات

13
هتل سقز
يك ستاره

C
16
32
ـ
سيدمحمد حسيني
3236718
سقز-اول جاده بوكان

14
هتل مژده
دو ستاره

C
13
30
ـ
اقبال مژده
500-5243100
قروه-خيابان سيد جمال الدين

15
هتل مسعود
دو ستاره

C


12 30
ـ
مسعود قنبري
5223675
قروه- بلوار غدير- كيلومتر 2 روبروي پمپ بنزين

16
هتل مرواريد
سه ستاره


ـ 40
10
عبيد كريمي
3230777
مريوان- ابتداي بازارچه مرزي باشماق

17
هتل بام ايران
يك ستاره

T


10 20
-
محمود عسكري
3233160

4233161
بيجار- بلوار ورودي سنندج

18
مجتمع اقامتي قصر
سوئيت ممتاز
ـ 30
10
مصلح الدين خرسندي
3223955
مريوان- بلوار ورودي درياچه زريوار

جمع
316
824
50


تعداد و مشخصات هتلها(مهمانخانه ها) در استان كردستان

رديف
نام مهمانخانه درجه
گروه ظـرفيت نام مالك
شماره تلفن
آدرس

اتاق تخت سوئيت
1
هتل شادي
سه ستاره

T
50
120
4
جمال رشيديان-حميد حميدي
6660045

14-6625112
سنندج-خ پاسداران –روبروي دانشگاه علوم پزشكي

2
مهمانسراي جهانگردي سنندج
دو ستاره

T


51
120
5
شركت سرمايه گذاري
6623675-6623525
سنندج-خ پاسداران –انتهاي بلوار

3
هتل فرهنگيان
دو ستاره

T
23
50
3
آموزش و پرورش
6622101
سنندج-خ پاسداران –ابتداي خ جام جم

4
هتل آبيدر
يك ستاره

A
20
46
2
عبدا… زارعي
3241645
سنندج-خ فردوسي

5
هتل هدايت
يك ستاره

A
20
40
ـ
محمدعلي هدايت مظهري
2255174
سنندج- خ فردوسي

6
هتل جبار
يك ستاره

B
12
24
ـ
بهاءالدين هدايت مظهري
3236584
سنندج- ميدان انقلاب

7
مهمانسراي جهانگردي مريوان
يك ستاره

B
10
28
ـ
شركت سرمايه گذاري
3221626
مريوان –جنب درياچه زريوار

8
هتل زريوار
سه ستاره

T
30
100
12
قادر شيرزادي
3240777

3244633
مريوان – بلوار درياچه زريوار

9
هتل سامان
دو ستاره

C
10
32
4
محمد صالحپور
4225454
بانه –بلوار سردشت

10
هتل ستاره طلايي
دو ستاره

A
19
45
ـ
خليل مسلمي
4225227
بانه –ميدان جهاد جنب ترمينال

11
هتل قصرنور
يك ستاره

A
12
22
ـ
عبدا… نوري
3243693
سقز-بلوار 7 تير روبروي ترمينال

12
هتل آزادي
يك ستاره

C
8
15
ـ
حسين حسين زاده
3238080
سقز-بالاتر از پمپ بنزين روبروي دخانيات

13
هتل سقز
يك ستاره

C
16
32
ـ
سيدمحمد حسيني
3236718
سقز-اول جاده بوكان

14
هتل مژده
دو ستاره

C
13
30
ـ
اقبال مژده
500-5243100
قروه-خيابان سيد جمال الدين

15
هتل مسعود
دو ستاره

C


12 30
ـ
مسعود قنبري
5223675
قروه- بلوار غدير- كيلومتر 2 روبروي پمپ بنزين

16
هتل مرواريد
سه ستاره


ـ 40
10
عبيد كريمي
3230777
مريوان- ابتداي بازارچه مرزي باشماق

17
هتل بام ايران
يك ستاره

T


10 20
-
محمود عسكري
3233160

4233161
بيجار- بلوار ورودي سنندج

18
مجتمع اقامتي قصر
سوئيت ممتاز
ـ 30
10
مصلح الدين خرسندي
3223955
مريوان- بلوار ورودي درياچه زريوار

جمع
316
824
50
تعداد و مشخصات مهمانپذيرها در استان كردستان در سال 1386

رديف
نام مهمانپذير
درجه
تعداد اتاق
تعداد تخت
نام مدير
شماره تلفن
نشاني

1
عدل
1
16
40
احمد عدل ستا
2264510
سنندج- خ فردوسي اول خ ناصر خسرو

2
حامي(اميد)
1
12
34
اميد زارعيان
2264710
سنندج- خ طالقاني- روبروي دخانيات

3
روشن
3
11
37
همايون آريا
2264929
سنندج- خ انقلاب

4
جهان
3
13
52
علي نادري
2266257
سنندج- خ انقلاب

5
كاج
ممتاز
50
95
رضاعلي پناهي
3231162
سنندج- خ فردوسي

6
نهرو
ممتاز
7
21
مسعودطالبان پيرا
2255170
سنندج- خ فردوسي

7
ارديبهشت
3
12
40
ابراهيم احمدي
22717
قروه- خ شريعتي خ شهيد چمران

8
گلشن
3
12
40
حسن صفرزاده
3172
بيجار- خ طالقاني

9
مقدم
2
25
80
جوادنامي
3260
بيجار- خ شهيد اردلان

10
اسلامي
3
13
29
محمد ادوايي

مريوان- بلوار هجرت

11
اطمينان
3
18
41
فتح ا...تارام
2677
مريوان- خ باهنر

12
اميد
3
9
21
عزت باتماني

مريوان- خ اداره راه و ترابري

13
محمدي
3
6
27
سعدي محمدي
23201
سقز- خ امام خميني

14
آذربايجان
3
8
30
حسام محمدي
3225357
سقز – خ امام خميني

15
كاخ
ممتاز
17
52
فرهاد حيدرنژاد
3240740
مريوان- خ هلال احمر پايينتر از پارك شهرداري

16
پارك نو
3
8
30
احمددارابي فر

سقز- خ امام – ميدان آزادي

17
بازار
3
8
26
علي محمدي
3222998
سقز- خ امام – بازار اردلان

18
جباري
1
6
18
محمودجباري
4220468
بانه- خ امام – جنب پارك ملت

19
سعدي
1
11
28
جمال شريف زاده
4227545
بانه – ميدان امام- خ امام

20
محمدپور
1
5
15
محمدمحمدپور
4228160
بانه- ميدان امام – خ امام پاساژ محمدپور

21
مروتي
1
8
26
رحمان مروتي
4220228
بانه – ميدان امام – خ امام

22
آرام
3
8
30
احمد نديمي
3523551
كامياران

23
آزادي
3
8
26
محمدعلي كريمي

ديواندره- بلوار اصلي- بالاتر از كتابخانه ارشادجهت رفاه حال گردشگران لیست هتلهای کردستان در بانک اطلاعات ایران شف قرار گرفت مهلت تبلیغات شما در سایت به پایان رسیده تا 15 اسفند میتوانید جهت تمدید تبلیغات خود با بخش بازرگانی ایران شف تماس حاصل فرمایید نام مهمانخانه...
  • 11 آبان 1387
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 2439
  • نظرات: 0
دسته ها: هتل ها
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر