تبلیغات

ارسال شده: بهمن 8, 1394

ضوابط استانداردهای طراحی انواع رستوران در قرن بیست و یکم

شرکت مشاوران فردای بهتر آسیا - ایران شف اولین مرکز فوق تخصصی راه اندازی از صفر تا 100 در ایران و خارج از کشور

ارسال شده: مهر 25, 1394

دریافت لوح و نشان عالی مدیریت در همایش سراسری چهره های ماندگار مدیریت ایران

شورای عای سیاستگذاری چهره های ماندگار مدیریت ایران سال 94

RSS