جستجو در بخش آموزش ها

آموزش آشپزی ملل، فست فود، غذاهای مدیترانه ای، غذاهای ایرانی، کافی شاپ،قنادی، اردورها،پیش غذاها،سوپ ها،آموزش های تخصصی برای شما در سایت ایران شف

همه چیز در مورد قهوه و کافی شاپ

همه چیز در مورد قهوه و کافی شاپ

کتاب استاندارد کافی شاپ باریستا تنها منبع آموزشی در ایران با کد بین المللی سازمان فنی حرفه ای کشور منتشر شد

کافی شاپ صدف اولین کافی شاپ دارنده استاندارد ISO در ایران

كليات گياه شناسي
قهوه درختي است كه ارتفاع آن تا هشت متر ميرسد داراي ساقه اي استوانه اي شكل و برگهاي نوك تيز ، متقابل ، بيضوي و هميشه سبز مي باشد . گلهاي قهوه برنگ سفيد و بطور گروهي در كنار برگها ظاهر مي شود . ميوه آن كه به نام قهوه معروف است بشكل تخم مرغي و برنگ سبز بوده كه تدريجا زرد و سپس قرمز مي شود . بهترين نوع قهوه ، قهوه عربي است كه بحالت خودرو در حبشه ،‌سودان و مناطق استوائي آفريقا وجود دارد ولي اكنون كشت آندر برزيل ، ونزوئلا ، جزائر آنتيل و ديگر مناطق آمريكاي جنوبي مرسوم است


تركيبات شيميايي:
در بازار دو نوع قهوه وجود دارد كه بنام قهوه سبز (خام ) و قهوه بو داده معروف است و از نظر تركيب شيميايي با هم متفاوتند .
در صد گرم قهوه مواد زيرموجود است
آب 10 گرم
چربي 8 گرم
مواد قندي 7 گرم
سلولز 15 گرم
كافئين 1/5 گرم

البته مقدر كافئين نسبت به نوع آن مختلف است و بين 0/7 درصد تا 1/5 درصد تغيير مي كند . هر فنجان قهوه معمولا داراي 80 ميلي گرم كافئين مي باشد . البته در قهوه بغير از كافئين ، آلكالوئيدهاي ديگري مانند آدنين ، گزانتين ،‌هايپوگزانتين و گوانين وجود دارد . قهوه اي كه به مصرف نوشيدن مي رسد قهوه بو داده است زيرا قهوه سبز را نمي توان مصرف كرد. قهوه پس از بودادن عطري مطبوع پيدا مي كند وبرنگ قهو ه اي در مي آيد و تغييرات شيميايي بسياري در آن بوجود مي آيد .
قهوه بو داده را بايد در ظروف در بسته نگاهدري كرد زيرا تدريجا رطوبت خود را از دست داده و اكسيذمي شود و بوي مطبوع آن از بين می رود .

خواص داروئي:
قهوه از نظرطب قديم ايران سرد و خشك است و چون جزء دسته آلكالوئيدها مي باشد بنابراين بايد در مصرف آن احتياط كرده و فقط آنرا بعنوان دارو مصرف كردن كسانيكه به آن معتاد هستند بايد سعي در ترك آن داشته باشند

 

1)قهوه محرك است و هضم را آسان مي كند
2)تب بر است مخصوصا تب هاي نوبه اي را برطرف مي كند
3)به بدن نيروي كاذب مي دهد
4)سردرد را برطرف مي كند
5)مسموميت هاي نشاي از مصرف الكل زياد را درمان مي كند
6)براي برطرف كردن يرقان مفيد است
7)ادرار آور است
در درمان سرفه اي كه با بلغم همراه باشد موثر است
9)دردهاي عصبي را درمان مي كند
10)در درمان سياه سرفه مفيد است
11)ضد عفوني كننده است
12)گرد قهوه براي سوختگي ها مفيد است
13)قهوه ضد افسردگي است
14)مقاومت ورزشكاران رازياد مي كند
15)برونشها را باز مي كند براي مبتلايان به بيماري آسم مفيد است
16)براي برطرف كردن تب يونجه مفيد است
17)از كرم خوردگي دندان جلوگيري مي كند
طرز استفاده:


این هم قهوه سر خرمن

به مبحث نسخه پيچي گياهان دارويي براي بيماري مورد نظر مراجعه نماييد
مضرات :
1-قهوه فشار خون را بالا مي برد و آنهائيكه فشار خونشان بالاست بايد از نوشيدن قهوه خورددي كنند
2-باعث تحريك و ضعيف شدن قلب مي شود
3-باعث بيماري قلبي مي شود . تجربه ثابت كرده است كسانيكه قهوه مي نشوند احتمال بيماير قلبي در آنها سه برابر كساني است كه قهوه نمي خورند .
4-كلسترول خون را افزايش مي دهد .
5-زنان باردار به هيچ وجه نبايد قهوه مصرف كننذ زيرا باعث عوارض خطرناك براي كودك مي شود
6-خوردن قهوه در خانم ها ممكن است باعث كيست در سينه شود
7-ايجاد سردرد مي كند
8-قهوه بيخوابي مي آورد
9-ممكن است باعث حركات غير دري عضلاني شود
10-ايجاد ناراحتي هاي روده اي و معده اي مي كند
11-لرزش و رعشه مي آورد
12-سوء هاضمه مي آورد
13-دربرخي مصرف زياد توليد اسهال مي كند
14-باعث تضعيف قواي جنسي مي شود

 

قهوه درختی است كه ارتفاع آن تا هشت متر میرسد دارای ساقه ای استوانه‌ای شكل و برگ‌های نوك تیز، متقابل، بیضوی و همیشه سبز می‌باشد . بهترین نوع قهوه، قهوه عربی است كه به حالت خودرو در حبشه، ‌سودان و مناطق استوایی آفریقا وجود دارد ولی اكنون كشت آندر برزیل، ونزوئلا‌، جزائر آنتیل و دیگر مناطق آمریكای جنوبی مرسوم است .
● خواص دارویی
قهوه از نظرطب قدیم ایران سرد و خشك است و چون جز دسته آلكالوئیدها می‌باشد بنابراین باید در مصرف آن احتیاط كرده و فقط آن را به عنوان دارو مصرف كردن كسانی كه به آن معتاد هستند باید سعی در ترك آن داشته باشند .
۱) قهوه محرك است و هضم را آسان می‌كند
۲) تب بر است مخصوصا تب‌های نوبه‌ای را برطرف می‌كند
۳) به بدن نیروی كاذب می‌دهد
4) مسمومیت‌های ناشی از مصرف الكل زیاد را درمان می‌كند
5) برای برطرف كردن یرقان مفید است
6) ادرار آور است
7) در درمان سرفه ای كه با بلغم همراه باشد موثر است
8) دردهای عصبی را درمان می‌كند
9) در درمان سیاه سرفه مفید است
10) ضد عفونی كننده است
11) گرد قهوه برای سوختگی‌ها مفید است
12) قهوه ضد افسردگی است
13) مقاومت ورزشكاران رازیاد می‌كند
14) برونش‌ها را باز می‌كند برای مبتلا‌یان به بیماری آسم مفید است
15) برای برطرف كردن تب یونجه مفید است
16) از كرم خوردگی دندان جلوگیری می‌كند
● مضرات:
۱) قهوه فشار خون را بالا‌ می‌برد و آنهایی كه فشار خونشان بالا‌ست باید از نوشیدن قهوه خودداری كنند
۲) ‌باعث تحریك و ضعیف شدن قلب می‌شود
۳‌) كلسترول خون را افزایش می‌دهد .
۴) زنان باردار به هیچ وجه نباید قهوه مصرف كنند زیرا باعث عوارض خطرناك برای كودك می‌شود
۵) خوردن قهوه در خانم‌ها ممكن است باعث كیست در سینه شود
۶) ‌قهوه بیخوابی می‌آورد
۷) ایجاد ناراحتی‌های روده‌ای و معده‌ای می‌كند
۸) لرزش و رعشه می‌آورد
۹) سو ‌هاضمه می‌آورد
۱۰) دربرخی مصرف زیاد تولید اسهال می‌كند
۱۱) باعث تضعیف قوای جنسی می‌شود

luwak که از دانه های قهوه تغذيه ميکند، فقط از پوست دانه های آن تغذيه ميکند و هسته قهوه از بدن او دفع ميشود که روستائيان آنها را جمع ميکنند و هر کيلو مدفوع را به 850 دلار ميفروشند.


از اين قهوه "مرغوب" فقط سالانه 250 کيلو تهيه ميشود و به قيمت بسيار گزافي فروخته ميشود! بهتر است اين را هم بدانيد که پروفسوری در کانادا بر روی اين قهوه تحقيقاتي به عمل آورده است و مدعيست که نه تنها اين نوع قهوه باکتری بيشتری از ديگر قهوه ها ندارد بلکه کمتر هم دارد و هيچ گونه بيماري يي با نوشيدن اين نوع قهوه انسان را تهديد نميکند.

برای تهيه قهوه Kopi luwak آنها را شسته و سپس در گرمايي برابر 250 درجه سانيتگراد آنها را سرخ ميکنند! کساني که اين قهوه را نوشيدن آن را بسيار نوشيدني معرفي ميکنند. دانشمندان علت مزه خاص اين نوع قهوه را دليل بر اين ميدانند که دانه های اين قهوه از روده luwak رّد ميشوند و اسيدها و آنزيمهايي که با آنها قاطي ميشوند باعث ميشوند که پروئتين زيادی از آنها جدا شوند که همين امر باعث خاص بودن اين نوع قهوه ميباشد.

 

مصرف قهوه درایران و رواج کافی شاپها مثل قارچ

 

قهوه به میزان كافی‌ 89 درصد مردم جهان، قهوه و چای مصرف می‌كنند و 30‌درصد آنها ترجیح می‌دهند قهوه بنوشند. هر چند مصرف قهوه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و از زمان صفویه جای خود را در میان نوشیدنی‌های روزانه ایرانی‌ها باز كرده، اما هنوز هم اكثر ایرانیان یك استكان چای را به آن ترجیح می‌دهند. هر چند در سال‌های اخیر بر شمار افرادی كه به خوردن قهوه روی آورده‌اند، افزوده شده است. قهوه لغتی عربی است كه معنای آن تحریك‌كننده و زایل‌كننده اشتها است. كافئین‌ قهوه بسیاری از خواص خود را مدیون كافئین است. كافئین ماده موثر اصلی قهوه است. این ماده در صنعت داروسازی بسیار پر مصرف است و در بیش از60 نوع داروی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. كافئین نوعی ماده محرك محسوب می‌شود. یك فنجان قهوه معمولی حدود 120 میلی گرم كافئین دارد یك فنجان نسكافه، 75 میلی گرم كافئین و یك فنجان قهوه بدون كافئین 4 میلی‌گرم كافئین دارد. خواص قهوه‌ مصرف قهوه باعث هوشیاری مغز و اعصاب می‌شود، خستگی عضلات و ماهیچه‌ها را برطرف می‌كند، ماهیچه‌های شش را شل می‌كند (كه باعث سهولت در امر تنفس می‌شود)، اشتها را كاهش می‌دهد (كه این خود مانع از بروز چاقی می‌شود)، یبوست را از بین می‌برد، ادرارآور است، به دلیل رفع خستگی زمان و میزان فعالیت را افزایش می‌دهد، همكاری عضلات چشم را بیشتر می‌كند كه باعث می‌شود مهارت و دقت در كارها افزایش یابد. مركز تفكر را تحریك می‌كند. این نوشیدنی برای كبد نیز مفید است و مانع بروز سنگ كیسه صفرا و سیروز كبدی می‌شود. قهوه برای سلامت قلب و عروق هم مفید است. كافئین موجود در قهوه با كاهش كلسترول بد، از قلب شما محافظت می‌كند. میزان بالای كافئین، سرعت سوخت و ساز بدن را بالا می‌برد و موجب می‌شود چربی‌ها بیشتر شكسته شوند. مشكلات قهوه‌ای‌ با همه این خواص، مصرف قهوه زیان‌هایی را نیز ممكن است در پی داشته باشد. كافئین، فشار خون را افزایش می‌دهد. همچنین موجب اضطراب، هیجان، ناآرامی، فراموشی و افسردگی می‌شود. كافئین ترشح اسید معده را زیاد می‌كند برای همین مصرف قهوه برای كسانی‌كه ناراحتی معده دارند ممنوع است.همچنین این ماده باعث شل شدن دریچه بالایی معده و ترش كردن می‌شود. كافئین نیز مانند مواد مخدر درصورت مصرف بلند مدت، موجب اعتیاد می‌شود، اما چون این اعتیاد زیان چندانی به انسان وارد نمی‌سازد، مصرف آن در میان مردم جهان رواج یافته است. خردسالانی كه مواد كافئین دار مصرف می‌كنند چنانچه روزی از مصرف آن خودداری كنند، امكان دارد بعضی از علائم ترك‌اعتیاد مانند بی‌خوابی، ناآرامی، احساس خستگی و كم اشتهایی را نشان دهند. به مقدار كافی‌ نكته‌ مهم در مورد مصرف قهوه، رعایت اعتدال در مصرف آن است. دریافت بیش از اندازه كافئین باعث بی‌قراری، بی‌خوابی، تعریق و تپش قلب می‌شود. به علاوه، قهوه‌های معمولی كه به شكل سنتی یعنی به روش دم كرده تهیه می‌شوند، اگر بیش از اندازه به مصرف برسند، می‌توانند كلسترول خون را نیز بالا ببرند.متخصصان تغذیه توصیه می‌كنند كه نوشیدن آن را به دو فنجان قهوه دم كرده یا سه فنجان قهوه فوری(نسكافه) در روز محدود كنید و هرگز بیش از شش فنجان قهوه در یك روز مصرف نكنید.


گروهي از فارغ اتحصيلان پس از گذشت چند سال وتشكيل زندگي و رسيدن به موقعيتهاي خوب كاري واجتماعي طبق قرار قبلي به ديدار يكي از اساتيد مجرب دانشگاه خود رفتند . بحث جمعي انها خيلي زود به گله و شكايت از استرس هاي ناشي از كار و زندگي كشيده شد . استاد براي پذيرايي از ميمانان به اشپذخانه رفت و با يك قوري قهوه وتعدادي از انواع قهوه خوري هاي سراميكي ، پلاستيكي و كريستال كه برخي ساده وبرخي گران قيمت بودند بازگشت ؛ سيني را روي ميز گذاشت و از ميهمانان خواست تا از خود پذيرايي كنند

پس از انكه همه براي خود قهوه ريختند استاد گفت : اگر دقت كرده باشيد حتما متوجه شده ايد كه همگي قهوه خوري هاي گران قيمت و زيبا را برداشته ايد و انها كه ساده و ارزان قيمت بوده اند در سيني باقي مانده اند ؛ البته اين امر بداي شما طبيعي و بديهي است ! سرچشمه همه مشكلات و استرس هاي شما هم همين است . شما فقط بهترين ها را براي خود مي خواهيد . قصد اصلي همه ي شما نوشيدن قهوه بود اما اگاهانه قهوه خوري هاي بهتر را انتخاب كرديد و البته در اين حين به ان چه ديگران بر مي داشتند نيز توجه داشتيد به اين ترتيب، اگر زندگي قهوه باشد ، شغل ، پول ، موقعيت اجتماعي و ... همان قهوه خوري هاي متعدد هستند . انها فقط ابزاري براي حفظ و نگه داري زندگي اند ، اما كيفيت زندگي در انها فرقي نخواهد داشت . گاهي ، ان قدر حواس ما متوجه قهوه خوري هاست كه اصلا طعم و مزه قهوه موجود در ان رانمي فهميم .

قهوه خانه هاي قديم در اصل جايي براي اجتماعات کوچک مردم بودند. در قرن شانزدهم بيشتر کشورهاي خاورميانه داراي قهوه خانه هاي پر رونقي بودند. در اين ميان مصر، ايران و عثماني جايگاه خاصي داشتند. در آن زمان در اروپا چنين مکانهايي وجود نداشت. اما چيزي که قهوه خانه ها را از غذاخوري هاي مرسوم و رستورانهاي اروپايي متمايز مي کرد محيط اجتماعي آنها ، کتاب خواندن، گفتگو هاي روزمره و ديد و بازديد در کنار صرف قهوه بود. فرهنگ شاهنامه خواني و حتي بازي هايي مثل شطرنج و نرد يادگار قهوه خانه هاي قزوين و تهران و قاهره و استانبول است.
قهوه خانه هاي ايراني بيشتر به خاطر علاقه دربار صفوي به اين محيط رواج يافتند. طعم قهوه به ذائقه دربار صفوي خوش آمده بود و آن سالها مقامي به عنوان قهوه چي در دربار شکل گرفت. شاه تهماسب شيفته محيط اجتماعي قهوه خانه ها شد و اولين قهوه خانه ايران به روايتي در قزوين توسط وي به راه افتاد. شاه عباس در ادامه احداث بازار ها و مدرسه ها و مساجد و شاهکار آن زمان ، ميدان نقش جهان اقدام به توسعه قهوه خانه هاي اصفهان نمود که هنوز برخي در اطراف بازار قيصريه اصفهان مشغول به کارند. تا مدتها قهوه خانه ها محل رفت و آمد طبقه بالاي جامعه از جمله شعرا، درس خوانده ها و تجار بود. وقتي در اوايل سلطنت پهلوي رضاخان شيره کش خانه هاي قديم را رسما تعطيل کرد کم کم پاي اهالي اين مکانهاي تعطيل شده به قهوه خانه ها باز شد. پس از آن ديگر قهوه خانه ها رونق اجتماعي خود را کم کم از دست دادند.
در ميانه قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي که اروپاييان با شکست امپراطوري عثماني تازه با نوشيدني هاي تلخ مورد علاقه ترک ها آشنا مي شدند، شيفته طعم قهوه و محيط قهوه خانه ها شدند. اولين قهوه خانه هاي اروپايي در ونيز از روي الگوي ترک آن راه اندازي شد. چارلز دوم شخصا دستور احداث قهوه خانه ها را در بريتانيا صادر کرد و فرانسوي ها کافه هاي معروف پاريسي را طبق آنچه در مصر عثماني و ايران ديده بودند افتتاح کردند. بوي قهوه ترک در قرن نوزده به سرعت اروپا را گرفت. دانه هاي قهوه کم کم طور ديگري مصرف مي شدند و قهوه فرانسه در ميان قهوه خانه هاي اروپايي مد شد! اين تمام ماجرا نبود؛ کافه هاي جوان پاريس ديگر مثل پدربزرگ هاي استانبولي خود محيط هاي چندان اجتماعي نبودند. اما هنوز بسياري از آنها پاتوق غير رسمي روشنفکران ، هنرمندان ، دانشمندان و نويسندگان بود. جوانهايي که در زمان انقلاب فرانسه روي ميز کافه ايستاده و سخنراني مي کردند ، نقاشاني که توي کافه هاي ونيز پرتره مي کشيدند، گروههاي محلي که در کافه هاي آکسفورد کتابهاي شکسپير را روخواني مي کردند، دانشمنداني که بعد ها در برکلي دانشحويانشان را در کافه هاي مشرف به خيابان درس مي دادند همه الگوهاي رشد يافته قهوه خانه هاي خاور ميانه بودند. سالها بعد که ايرانيان اروپا را ديدند شيفته کافه هاي اروپايي شدند و در ميان سالهاي سلطنت پهلوي اين بار ما کافه ها را از اروپا به ايران آورديم. روشنفکران ما بار ديگر اين بار با خاطرات شيريني که از کافه هاي غرب با خود آورده بودند در کافه هاي مدرن جمع شدند. مثال بارز آن اتفاقي بود که در دهه سي و چهل در کافه نادري شکل گرفت. کافه نادري توسط يک جهانگرد روسي در تهران در طبقه زيرين هتل نادري (1306) افتتاح شد. کافه نادري تنها يک کافه مدرن نبود. به واسطه رفت و آمد قشر خاصي در يک دوره زماني، کافه نادري نقش به سزايي در پيوند ميان روشنفکران ايفا کرد. شخصيتهاي بسياري از ميان ارتباطات شکل گرفته در کافه نادري رشد کردند که از آن جمله مي توان به صادق هدايت، سيمين دانشور، نيما، پرويز خانلري، بزرگ علوي ، براهني ، سپانلو، گلسرخي و شاملو اشاره کرد.
کافه ها کم کم در ايران و ساير نقاط دنيا بيشتر از حالت خانه به فروشگاه تبديل شدند. در اروپا کافي هاوس ها (!) جاي خود را به کافي شاپ ها دادند. ميزهاي رديفي قهوه خانه هاي اصفهان که باعث مي شد آدم ها در رديفهاي روبروي هم به راحتي با يکديگر گفتگو کنند و راهي که در ميان قهوه خانه جايي براي کتابخواني و سخنراني فراهم کرده بود به ميزهاي گرد متعدد تبديل شدند. سالها گذشت. آدمها روي صندلي هاي لهستاني دور ميزهاي گرد طرح ايتاليايي، حرف زدن و کتاب خواندن را در ميان بوي قهوه و سيگار گم کردند. چاي وارد ايران شد. ايراني ها از طعم چاي دم کرده خوششان آمد. برگهاي چاي جاي دانه هاي قهوه را گرفت. چايخانه هاي سنتي پسر عمو هاي از فرنگ برگشته خود را به شکل کافي شاپ هاي مدرن مجددا در کنار خود مي ديدند . اما چيزي که در اين ميان در راه رفت و برگشت فرنگ جا مانده بود فرهنگ اجتماعي قهوه خانه ها بود.
در اواخر دهه نود کساني در اروپا سعي کردند رونق اجتماعي علم و فرهنگ را از طريق استعداد ذاتي کافه ها احيا کنند. اروپاييان که قهوه خانه ها (coffee House) ي زمان شکوفايي علم در اروپا را تجربه کرده بودند سعي کردند علم، فلسفه، رياضيات و هنر را به ميان کافه ها باز گردانند. در حوالي سالهاي آخر دهه نود جاهايي با عنوان "café scientifique، café philos ، math café و Art café در اروپا و آمريکا رواج يافت. Café scientific که ما مي خواهيم آن را « کافه-علم» بناميم در سال 1998 در انگلستان به راه افتاد و پس از آن در فرانسه و آمريکا گسترش يافت. در عرض کمتر از 10 سال 180 کافه علم در دنيا راه اندازي شد. کافه علم جايي که مردم حين نوشيدن يک فنجان چاي يا قهوه يا هر چيز ديگري که مقتضاي فرهنگشان باشد (!) در گفتگوهاي علمي شرکت مي کنند. دانشمندان در کافه علم مستقيم با مردم و يکديگر حرف مي زنند. شکل ساده و اجراي غير رسمي آن باعث شده اين برنامه بدون پشتيباني مادي خاص و بدون وجود يک سازمان حمايت کننده از انگلستان ، فرانسه و امريکا تا ژاپن و سنگاپور گسترش بيابد.
مدير کافه ممکن است يک دانشمند يا يک نفر از مردم عادي باشد. علاقمندان معمولا به صورت ماهيانه در يکي از کافه هاي شهر دور هم جمع مي شوند. سخنران معمولا دانشمندي از دانشگاه همان شهر است و در مورد يک موضوع علمي روز که شخصا در مورد آن پژوهش مي کند يا موضوع کتابي که نوشته است صحبت مي کند. پس از آن شرکت کنندگان حين صرف قهوه، چاي يا هر چيز ديگري که مقتضاي فرهنگشان است (!) به گفتگو در مورد موضوع مي پردازند. کافه پول اضافه اي براي محل نمي گيرد چون هر کس پول چيزي را که مي خورد مي پردازد. براي سخنران هم کار چندان عجيبي نيست در مورد موضوع کار خود يا کتابي که نوشته است حرف بزند. اگرچه اين برنامه معمولا در يک کافه برگزار مي شود ممکن است به راحتي آن را در يک کتاب فروشي، رستوران يا حتي در ميان طبيعت اجرا کرد.
مهم اين است که تغيير محل بحث از ميان محيط رسمي دانشگاه به يک پاتوق غير رسمي در شهر نوع گفتگو را تغيير ميدهد. وجود رابطه هاي غير رسمي و گفتگوهاي خارج از چارچوب سخنراني در جامعه علمي خلاقيت و پويايي را در ميان اعضا تشديد مي کند. در کلاسها و تالار ها شما سخنراني مي کنيد اما در کافه شما بحث مي کنيد. شما بايد بتوانيد نظريه هاي علمي خود را براي ديگران بازگو کنيد و فرصت داشته باشيد که آنها با سوالات کلي يا جزيي آنها را نقد کنند. هدف گسترش دانش يا آموزش آن نيست بلکه کافه علم جايي براي آشنايي با فرايند علم و قرار گرفتن در جريان بحث و گفتگوي علمي است. در جامعه ما که اصولا چيزي به عنوان جامعه علمي کمتر شکل مي گيرد و گفتگوهاي علمي بندرت از چارچوب دانشگاهي آن خارج مي شود؛ کافه علم فرصت مناسبي براي تجربه اين موارد است. مردم جرات ميکنند سوال بپرسند و در محيط صميمانه يک بعد از ظهر آرام علم را تجربه کنند. علم خود فرهنگ است و جايگاه فرهنگ در ميان جامعه است نه کلاسهاي دربسته دانشگاه .
نمونه ديگري از ساده کردن گفتگوهاي علمي در جريان زندگي روزمره آدمها junior café هاست. در اينجا دانشجويان به ميان دانش آموزان دبيرستاني مي روند و از يافته ها و جريانهاي علم روز حرف مي زنند. برنامه مشابه اين را مدارس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان تحت عنوان « کارسوق » تجربه کرده است. کارسوق ها تجربه خوبي در به راه انداختن جريانهاي علمي در قالبي غير رسمي و اثربخش هستند. تجربه اي که مي تواند در کافه علم تکرار شود.
قاف با همکاري کميته پژوهشهاي دانشجويان دانشکده پزشکي اصفهان قصد دارد شاخه scientific café در ايران را تحت عنوان کافه-علم به راه بياندازد. کافه علم در شروع کار شايد بيشتر محلي براي دور هم جمع شدن دانشجويان و دانشگاهيان باشد تا مردم عادي. اين رويکرد به اين خاطر است که شايد تقويت جامعه علمي کشور بيشتر از تقويت علم در جامعه کنوني ما در اولويت باشد. به نظر مي رسد دانشگاهيان ما هنوز نياز به جايي دارند که در آن گفتگوي علمي را بياموزند و تا اين تجربه در ميان آنان رواج پيدا نکند نيروي کافي براي اشاعه آن بين مردم عادي وجود نخواهد داشت. آنچه در ميان کتابها و سخنراني ها آموزش داده مي شود دانستني هاست نه علم. علم يک روند کلي است . فرايندي که به جز در جريان خود آن انتقال نمي يابد. در عين حال توسعه علم نمي تواند صرفا مبتني بر حمايت دولت ادامه يابد و همانطور که ذکر شد علم يک دستورالعمل دولتي نيست که بفرموده توسعه يابد يا متوقف شود. علم ماهيتا فرهنگ است و نياز به حمايت جامعه دارد. کافه علم شايد بتواند جايگاه علم به عنوان يک رويه و فرهنگ را اول ميان دانشگاهيان و بعد ميان مردم عادي احيا کند. اگر خدا بخواهد.

 

کسانی که قهوه می نوشند بسیار کمتر از کسانی که هرگز قهوه نمی نوشند چاق می شوند.
واحد مرکزی خبر: به گزارش پایگاه اینترنتی سیبر-پرس کانادا:نتایج دوازده سال تحقیقات بالینی بر روی شماری از افراد که به طور روزانه قهوه مصرف می کنند نشان داده است قهوه خاصیت ضد چاقی دارد.

کافئین از خانواده میتل گزانتین است و به طور طبیعی در دانه قهوه ، کاکائو، کولا و برگ چای یافت می شود.

به موجب این تحقیقات، قهوه نه تنها برای افراد چاق مفید است بلکه کسانی که رژیم لاغری گرفته اند می توانند برای حفظ بهتر وزن جدید خود، قهوه مصرف کنند.

دانشمندان هنوز نمی دانند قهوه چگونه به لاغری کمک می کند اما این طور به نظر می رسد که قهوه سوزاندن انرژی را در بدن تسریع می کند.

چندین تحقیق نیز ثابت کرده است قهوه از تجمع چربی در نقاط مختلف بدن جلوگیری می کند.

علاوه بر این قهوه در انسان احساس سیری ایجاد می کند و به این ترتیب مصرف مواد غذایی کاهش می یابد.

در هر حال دانشمندان تاکید دارند مصرف قهوه باید به چهارصد تا چهارصد و پنجاه میلی گرم در روز محدود شود. زنان باردار نیز نباید بیش از سیصد میلی گرم و کودکان بیش از چهل و پنج میلی گرم قهوه مصرف کنند.

مصرف زیاده از حد قهوه، سبب افزایش فشار خون، تپش قلب، سردرد، گیجی ، پریشانی و اضطراب می شود.

با توجه به این که متابولیسم قهوه در کبد حدود ده ساعت زمان می برد ظهور این نشانه ها بلافاصله بعد از نوشیدن قهوه ظاهر نمی شود.

نوشيدن چند فنجان قهوه در روز احتمال مبتلا شدن به بيماري قند را كاهش مي دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از پايگاه الاتحاد در اينترنت , محققان دانشگاه « هاروارد » با آزمايشي بر روي 125 هزار نفر اعلام كردند نوشيدن قهوه بر بدن مفيد است و قند خون را كاهش مي دهد.
اين تحقيق نشان مي دهد احتمال ابتلا به بيماري قند در مردان و زنانيكه روزانه 6 فنجان قهوه مي خورند به ترتيب 50 درصد و 30 درصد كاهش مي يابد , 15 ميليون آمريكايي مبتلا به بيماري قند هستند و اين بيماري ششمين عامل مرگ و مير در اين كشور است

قهوه يكي از پرطرفدارترين نوشيدني‌ها است كه از دانه‌هاي بوداده با نام دانه‌هاي قهوه، در كارخانه‌هاي توليد قهوه، تهيه مي‌شود. اين نوشيدني در قرن نهم ميلادي كه براي اولين بار در نواحي مرتفع اتيوپي يافت شد و مورد مصرف قرار گرفت. از دنياي اسلام، قهوه به ايتاليا و سپس به ديگر نواحي اروپا و آمريكا انتقال يافت.

 

هر خوشه قهوه كه حاوي دانه‌هاي قهوه است، به وسيله گونه‌هاي متعدد گياهان هميشه سبز قهوه توليد مي‌شود. معمول‌ترين گونه‌ها، دو گونه قهوه كانفورا (كه به طور معمول قهوه رابوستا ناميده مي‌شود) و قهوه عربي هستند. اين گونه‌ها در آمريكاي لاتين، آسياي جنوب شرقي و آفريقا كشت مي‌شوند. در هنگامي‌كه زمان برداشت مي‌رسد، خوشه‌هاي قهوه را چيده، فرآوري و خشك مي‌كنند. اين دانه‌ها سپس بوداده شده و متحمل تغييرات متعدد فيزيكي و شيميايي مي‌شوند. دانه‌ها تحت دماهاي متفاوتي بو داده مي‌شوند. اين دماها بر مبناي طعم نهايي محصول متفاوت هستند. قهوه را مي‌توان با روش‌هاي گوناگون آماده و عرضه كرد.

قهوه در جوامع متعدد، نقشي مهم را در تجدد فرهنگي و تاريخي ايفا کرده است. در آفريقا و يمن، اين نوشيدني در مراسم مذهبي كاربرد داشته است اما در تركيه در زمان حكومت عثماني‌ها در قرن هفدهم ميلادي به دلايل سياسي ممنوع شد. قهوه به عنوان يك محصول مهم صادراتي قلمداد مي‌شود. در سال 2004 در صدر محصولات كشاورزي صادراتي 12 كشور و در سال 2005، هفتمين كالاي كشاورزي اصلي در بخش صادرات بر اساس ارزش بوده است. مطالعات زيادي در ارتباط با مصرف قهوه و آثار خاص دارويي و درماني ناشي از آن انجام شده است كه كماكان مثبت يا منفي بودن آن به درستي مشخص نشده است.

همه چیز در باره قهوه


بر اساس مستندات، براي اولين بار چوپانان اتيوپيايي بودند كه آثار ناشي از خوردن کافئين موجود در قهوه را در دام‌هاي خود مشاهده کردند. اين محصول در يمن و اتيوپي براي قرن‌هاي متمادي به عنوان خوراك به طور خام خورده مي‌شد. پوسته اطراف دانه حاوي مقادير زيادي قند است شيرين و مغذي بودن اين دانه‌ها، تئوري مصرف آنها به وسيله بشر را براي ميليون‌ها سال قوت مي‌بخشد.

دانه‌هاي قهوه سبز ابتدا آسياب مي‌شدند و سپس با چربي مخلوط شده و از آنها كوفته‌هاي كوچكي تهيه مي‌شد تا مسافران در راه‌هاي طولاني از آنها به عنوان غذا استفاده کنند. وقتي مردمان ساكن شبه جزيره عرب توانستند آب را به جوش بياورند، دانه‌هاي قهوه سبز را نيز در آب جوشاندند و نوشيدند.

كافا نام منطقه‌اي در اتيوپي است كه معتقدند براي اولين بار قهوه در آنجا كشف شده است و موچا شهري در يمن است.

 

براي اولين بار در كشورهاي عربي بود كه دانه‌هاي قهوه بوداده و تحت عمليات تخمير قرار گرفتند. اين فرآيند‌ها همچنان كه امروزه صورت مي‌گيرد، انجام مي‌شده است. با ورود به قرن پانزدهم، دانه‌هاي قهوه در ديگر نقاط خاورميانه، ايران، تركيه و آفريقاي شمالي به چشم مي‌خورد.

با گسترش معاملات تجاري ميان ونيز و آفريقاي شمالي، مصر و خاورميانه محموله‌هاي قهوه فراواني براي ونيزيان خريداري شد و نيز دروازه معرفي اين محصول به ساير نقاط در اروپا شد. اولين قهوه‌خانه در اروپا در سال 1645 ميلادي افتتاح شد. با تلاش كمپاني انگليسي هند شرقي، قهوه در انگلستان نيز بيش از پيش جاي باز كرد.

قهوه در شبه جزيره عربستان جايگزين شراب شد كه پس از ظهور اسلام حرام اعلام شده بود. جالب است بدانيد که خوردن قهوه در دوره‌اي كوتاه در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در ميان مسلمانان نيز حرام شد. اين نوشيدني را تحت عنوان «نوشيدني مسلمانان» نيز مي‌شناختند.

با ورود قهوه به آمريكاي شمالي طي دوره‌هاي مستعمراتي، در ابتدا نتوانست در جذب بازار به اندازه اروپا موفق باشد. در پي جنگ‌هاي شورشيان كه تجارت چاي به وسيله بازرگانان انگليسي كاهش يافته بود، تقاضا و قيمت قهوه به طور چشم‌گيري افزايش يافت. اين روند با گسترش شهرنشيني در آمريكا رو به رشد گذاشت.

 

آنچه لازم به تذكر است، آن است كه قهوه يكي از بزرگ‌ترين و ارزش‌مندترين كالاهاي تجارتي پس از نفت است كه همچون پول نقد براي بسياري از كشورهاي جهان سومي، حياتي است. بيش از صد ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه به قهوه به عنوان منبع امرار معاش وابسته‌اند. قهوه به محصول صادراتي عمده و محوري در كشورهاي آفريقايي مانند اوگاندا، برونئي، رواندا و اتيوپي و همچنين كشورهاي امريكاي مركزي بدل شده است.

گياه قهوه بوته يا درختچه‌هاي هميشه سبزي هستند كه هر خوشه آن به طور معمول داراي دو دانه است و اين خوشه‌ها به مدت زمان 7 تا 9 ماه براي رسيدن نياز دارند.

كشت

دو گونه اصلي گياه قهوه كشت شده قهوه كانفورا و قهوه عربي است. قهوه عربي (حاصل از گونه قهوه عربي) براي نوشيدن از قهوه روبوستا (حاصل از گونه قهوه كانفورا) مناسب‌تر است؛ قهوه روبوستا تلخ بوده و داراي طعم كمتري نسبت به گونه عربي است. به اين دلايل، حدود سه چهارم قهوه كشت شده در جهان، گونه قهوه عربي است. اما قهوه كانفورا نسبت به آفات و بيماري‌ها مقاوم‌تر از نوع عربي است و مي‌توان آن را در شرايط آب و هوايي كه قهوه نوع عربي نمي‌تواند در آن رشد كند، كشت داد. قهوه روبوستا اغلب حاوي حدود 40 تا 50 درصد کافئين بيشتر از نوع عربي است. به اين دليل، اين نوع قهوه بيشتر به عنوان جايگزين ارزان قيمت قهوه عربي در بسياري از محصولات صنعتي كاربرد دارد. در برداشت خوشه‌هاي قهوه بايد به نكات مهمي‌توجه كرد:

اگر خوشه‌هاي قهوه رسيده نباشند، براي فرآوري بسيار نامناسب هستند و كيفيت محصول نهايي حاصل از آنها بسيار نازل خواهد بود. يكي از دلايل آنكه دانه قهوه را بسيار زودتر از موعد برداشت مي‌كنند، ترس از به سرقت رفتن آنها در مزارع است.

اگر خوشه‌هاي قهوه را دير برداشت کنند (دچار رسيدگي بيش از حد شوند) ممكن است كه دانه‌ها شروع به تخمير کنند و اين پديده در طعم آنها تاثير منفي دارد.

زمان صحيح برداشت خوشه‌ها آن هنگام است كه رنگ آنها كاملا قرمز روشن باشد. در اين حالت دانه‌ها به راحتي با كمترين فشار انگشت از غلاف خود خارج مي‌شوند.

فرآوري خشك كردن


خوشه‌هاي قهوه پس از برداشت بلافاصله خشك شده كه اين روش اغلب در حضور نور خورشيد و روي سطوحي كه از قبل تميز شده‌اند يا روي لايه‌هايي از حصير انجام مي‌شود. در اين روش احتمال تخمير و كاهش رنگ دانه‌ها وجود دارد كه به اين ترتيب بايد دانه‌ها به سرعت جمع‌آوري شوند. اما اين روش به دليل اشكالات فراواني چون آلودگي، بارش باران و سرقت به وسيله كارگران كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در روش مرطوب دانه‌ها را با دستگاه از درون خوشه‌ها و غلاف موسيلاژي آنها خارج مي‌كنند و سپس شستشو داده و خشك مي‌كنند.

بودادن

 

فرآيند بودادن قهوه شامل مراحلي چون پاك‌سازي، بودادن، سردكردن، درجه‌بندي دانه‌ها و بسته‌بندي است.

طي بو دادن، اسانس‌هاي معطر، اسيد‌ها و تركيبات کافئيني ناپايدار، طعم را تغيير مي‌دهند و اسانس‌هاي ديگر شروع به گسترش در محصول مي‌‌کنند. يكي از اين اسانس‌هاي روغني معطر كافيول است كه به طور اخص عامل عطر و طعم قهوه است. با توجه به رنگ‌دانه‌هاي قهوه بوداده مي‌توان آنها را در دسته‌هاي گوناگوني شامل روشن، نيمه‌روشن، متوسط، نيمه‌تيره، تيره يا خيلي تيره تقسيم‌بندي كرد. دانه‌هاي بوداده با رنگي تيره داراي طعم شيرين خيلي كمي ‌هستند. دانه‌هاي بوداده با رنگي روشن‌تر کافئين بيشتري دارند و همچنين طعم تلخ بسيار اندك و به طور كلي طعم آنها به واسطه وجود اسانس‌هاي روغني معطر و اسيد‌ها، كه بر اثر فرآيند بودادن طولاني‌مدت از بين مي‌روند، قوي‌تر مي‌باشد. عمليات ديگري كه با فرآوري دانه‌هاي قهوه سبز همراه مي‌شود، شامل کافئين‌زدايي و توليد قهوه فوري است.

انبارداري و نگهداري

دانه‌هاي قهوه بوداده بايد در شرايط مطلوبي براي حفظ طعم تازه دانه‌ها انبار شوند. شرايط ايده‌آل در محيطي است كه هوا در آن نفوذ نكند و سرد باشد. هوا، رطوبت، گرما و نور عوامل محيطي هستند كه كنترل آنها براي حفظ طعم مطلوب در دانه‌هاي قهوه اهميت دارند.

آماده سازي

دانه‌هاي قهوه بايد براي تهيه نوشيدني آسياب و دم شوند. آسياب كردن دانه‌هاي قهوه با روش‌هايي از قبيل آسياب دستي، آسياب برقي و حتي با ‌هاون انجام مي‌شود.

قهوه را مي‌توان به روش‌هاي گوناگوني تهيه کرد: جوشانده، دم كرده ويا غيره. جوشاندن يك روش قديمي‌است كه قهوه تركي را مي‌توان مثالي از اين دسته دانست. اين نوع محصول را مي‌توان از پودر كردن دانه قهوه با استفاده از ‌هاون و سپس افزودن آن به آب و جوش آوردن آن در يك كتري يا قوري مخصوص كه به اصطلاح «كژه» يا به زبان يوناني «بريكي» ناميده مي‌شود، تهيه کرد. محصول اين روش، قهوه غليظ با لايه‌اي از كف روي سطح آن و ذرات قهوه دم كرده است كه در ته فنجان رسوب مي‌کنند. استفاده از اين نوع قهوه بيشتر در خاورميانه، آفريقاي شمالي، قفقاز و نواحي بالكان رايج است. قهوه فرانسه به‌گونه‌اي است كه در فنجان‌هايي با حجم كوچك سرو مي‌شود و طعمي‌تلخ و چرب‌تر از اسپرسو دارد.

كافي ميكرها

دستگاه‌هايي مانند قهوه‌جوش‌ها يا كافي ميكرهاي اتوماتيك، با استفاده از نيروي جاذبه زمين عمل مي‌كنند. در يك كافي‌ميكر اتوماتيك، آب داغ از درون ذرات قهوه كه در يك فيلتر كاغذي مخصوص يا صفحه فلزي مشبك قرار دارند، عبور مي‌كند. در اين حالت، آب كه در درون قهوه آسياب شده رسوخ كرده، روغن‌ها و اسانس‌هاي معطر را جذب خود مي‌كند. نيروي گرانشي زمين عاملي است براي آنكه مايع از محفظه دستگاه يا كتري مخصوص عبور كند. اين فرآيند آن‌قدر تكرار مي‌شود تا با استفاده از زمان‌سنج دستگاه متوقف شود.

 

انواع نوشيدني‌هاي حاصل از قهوه

تعداد اين نوشيدني بسيار زياد است در اين بخش ما تنها به مشهورترين انواع آنها اشاره مي‌نماييم. قهوه اسپرسو: اسپرسو نوشيدني قهوه غليظي است كه از ذرات آسياب شده قهوه با رنگ تيره و لايه‌اي از كف روي آن كه به اصطلاح «كرما» نام دارد، تهيه مي‌شود. در اين نوع نوشيدني قهوه، به دليل فرآيند تهيه خاص آن، تمام طعم‌ها و تركيبات شيميايي آن در درون نوشيدني تجمع يافته است. آنچه شاخصه اين نوشيدني است، وجود لايه كف فندقي رنگ با نام «كرما» روي آن است كه حاكي از تهيه نوشيدني از دانه‌هاي قهوه آسياب شده با كيفيت تازه است. براي تهيه اين نوشيدني به ماشين‌آلات و تجهيزات مخصوص نياز دارند. نوعي از اين نوشيدني هم وجود دارد كه بدون كف روي سطح آن است. اسپرسو لانگو: با افزودن مقدار مشخصي آب داغ به قهوه اسپرسو در كاپ بلند يا متوسط تهيه مي‌شود. اسپرسو آمريكانو: نوشيدني است كه شهرت خود را از زمان جنگ جهاني دوم پس از آنكه سربازان آمريكايي در راه اروپا براي تهيه قهوه اسپرسو با سختي بسيار مواجه بودند، كسب كرد. آمريكانو نوعي نوشيدني قهوه است كه با افزودن اسپرسو به آب داغ تهيه مي‌شود و طعم آن بيشتر به تعداد پيمانه‌هاي اسپرسوي اضافه شده بستگي دارد. اين نوشيدني مانند اسپرسو بيشتر به طعم حاصل از افزودني‌هاي آن بستگي دارد و بسياري از افرادي كه از اين نوع نوشيدني استفاده مي‌كنند، علاقه دارند تا آن را سياه(بدون افزودني خاصي مانند شير يا شكر) مصرف کنند. در نوشيدني نوع آمريكانوي سرد(آيس) به جاي آب داغ به اسپرسو آب سرد اضافه مي‌كنند.اسپرسو رومانو: اسپرسوي معمولي است با اين تفاوت كه قطعاتي از پوست ليمو روي لبه‌هاي فنجان قرار داده مي‌شود.كافه لاته: نوعي نوشيدني قهوه است كه از افزودن شير داغ غليظ به اسپرسو تهيه مي‌شود و روي آن لايه‌اي از كف شير وجود دارد. ماسچاتو: به دو نوع نوشيدني قهوه اطلاق مي‌شود:

• كافه ماسچاتو كه اغلب ماسچاتو اسپرسو ناميده مي‌شود، نوشيدني قهوه با يك قاشق چاي‌خوري شير و يك دايره كوچك بالاي كف روي نوشيدني است.

• نوعي نوشيدني كه با استفاده از شير تغليظ شده و حجم اسپرسوي آن نصف اسپرسوي معمولي است. كاپوچينو: از مقادير هم‌اندازه‌اي از اسپرسو و كف شير در توليد نوشيدني كاپوچينو استفاده مي‌شود و روي سطح نوشيدني پودر شكلات پاشيده مي‌شود.اسپرسو كن پنا: اسپرسوي معمولي است كه روي سطح خامه زده شده همراه با شكلات تلخ وجود دارد. دوپيوو: نوشيدني اسپرسوي دوبل است (دو برابر اسپرسوي معمولي قهوه دارد). موچا: اسپرسوي معمولي همراه با شكلات داغ و شير گرم است كه در ليوان شيشه‌اي سرو مي‌شود. كافه فرددو: اسپرسوي معمولي است كه سرد سرو مي‌شود.

 

عرضه و سرو قهوه

عرضه محصول جزء لاينفك از فعاليت‌هاي قهوه‌خانه‌ها است. قهوه آماده شده ممكن است به روش‌هاي گوناگوني عرضه و سرو شود. نوشيدني قهوه به هر روشي كه تهيه شده باشد مي‌تواند بدون هرگونه افزودني(كه در اين حالت در محاوره آن به اصطلاح سياه گفته مي‌شود) يا همراه با شكر، شير يا خامه مخصوص يا هر دوي آنها آماده شود. اگر سرد سرو شود، آن را قهوه سرد يا «آيس كافي» مي‌نامند. دسته‌اي از محصولات كه به منظور راحتي به مشتريان فروخته مي‌شوند، نيازي به تهيه و آماده سازي قهوه ندارند. قهوه فوري: محصولي است به شكل پودر قابل انحلال كه با روش‌هاي مخصوصي خشك شده و به اين شكل بدل شده‌اند كه مي‌توانند به سرعت در آب داغ حل شوند. نسكافه: اين محصول يكي از پرفروش‌ترين محصولات قهوه فوري است (بهتر آن است كه بگوييم يك نام تجاري است) كه از سوي يك كمپاني بزرگ توليدكننده محصولات قهوه نام‌گذاري شده است كه بر گرفته از نام شركت و كلمه «كافه» است كه از دهه 1940 توليد و در دهه‌هاي 1950 و 1960 به بازار معرفي شد.كاپ قهوه: محصولي است كه براي ساليان متمادي در ميان كشورهاي آسيايي، ژاپن و كره جنوبي طرفداران خاص خود را داشته است. ماشين‌هاي اتوماتيكي كه با انداختن سكه در درون آنها محصولات دلخواه شما را عرضه مي‌كنند، براي فروش قوطي نوشيدني قهوه با طعم‌هاي متعدد، داغ و يا سرد موجودند. نوشيدني‌هاي تغليظ شده قهوه (كنسانتره قهوه): گاهي در كنگره‌ها و سمينارها كه لازم است به تعداد افراد حاضر در كنفرانس نوشيدني فراهم شود، كاربرد داشته است.

 


براي اروپايي ها و آمريكايي هايي كه براي نوشيدن قهوه صبحگاهي و دوش گرفتن اهميت زيادي قائل هستند اما به خاطر كمبود وقت و دير نرسيدن به سر كار قادر به انجام هر دو كار باهم نيستند راه حل تازه اي پيدا شده است؛ صابوني با خاصيت كافئين.
به نوشته گاردين آنلاين به تازگي يك نوع صابون به بازار آمده است كه توليد كنندگان مي گويند با استفاده از آن شخص دقيقا حالتي را پيدا مي كند كه گويي دو فنجان قهوه داغ نوشيده است.
اين صابون طوري ساخته شده است كه در هنگام مصرف ، كافئين موجود در آن جذب پوست بدن و سپس وارد خون مي شود.


توليد كنندگان اين صابون مي گويند با اين حساب كساني كه تنها وقت يك دوش گرفتن را دارند و فرصت درست كردن و نوشيدن قهوه صبحگاهي را ندارند با استفاده از اين صابون مي توانند خلا قهوه را پر كنند.
در همين حال كسي كه از اين صابون استفاده مي كند بوي قهوه نمي گيرد و چون سازندگان فكر اين قسمت را هم كرده اند در اجزاي تركيبي اين صابون مقادير زيادي اسانس نعناع و مركبات استفاده شده به گونه اي كه استفاده كننده از اين صابون پس از استحمام بوي مطبوعي خواهد داشت.
توليد كنندگان اين محصول علاوه بر صابون كافئين دار يك ژل كافئين دار را نيز پديد آورده اند كه دقيقا همان تاثيرگذاري را بر شخص مصرف كننده مي گذارد. با اين وجود استفاده از اين محصولات بهداشتي جديد به زنان باردار توصيه نمي شود.
گاردين نوشته است كه اين محصولات از طريق اينترنت به فروش مي رسد و قيمت هر بسته صابون 3.50 پوند و هر بسته ژل آن 6.50 پوند است.

 

قهوه کمتر بخورید معتاد می شوید


قهوه خشك، صورت برشته و ساییده میوه لوبیامانند درختی است كه در اصل بومی مناطق استوایی آفریقا بوده است. گویا بومیان آفریقا از روزگار قدیم دانه های برشته قهوه را می جویده و می خورده اند. درخت قهوه
درخت قهوه برگ هایی همیشه سبز و زیبا دارد، گیاهی از تیره Coffee كه بیشتر از یك سوم مردم جهان هر روز آن را به عنوان یك نوشیدنی محبوب می نوشند.

 

كافئین موجود در قهوه در طولانی مدت و بر اثر استفاده بی رویه می تواند اعتیادآور و مضر باشد، اما چون این نوع اعتیاد زیان آور نیست، مصرف آن در میان مردم همچنان رواج دارد. كافئین در طول روز به شكل های گوناگون از راه نوشیدن انواع نوشابه های گازدار، شكلات ها و قهوه وارد بدن می شود. كافئین موجود در یك فنجان قهوه حدود 150 سی سی است. قهوه ای كه با آب جوش قطره ای تهیه می شود، 60 تا 180 میلی گرم كافئین دارد. قهوه ترك دارای 40 تا 170 میلی گرم كافئین و میانگین 100 میلی گرم است. نسكافه فرانسوی (قهوه آماده) دارای 30 تا 120 میلی گرم كافئین و میانگین كافئین 75 میلی گرم است. نسكافه فرانسوی بدون كافئین دارای یك تا پنج میلی گرم كافئین است. امروز پژوهشگران درباره كافئین موجود در قهوه، نظریات مختلف و گاهی حتی متضاد ابراز می كنند. گروهی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند كه قهوه موجب پیدایش سرطان در انسان می شود و گروهی نیز معتقدند كه كافئین باعث تحریك بیماران روانی می شود. اما در 1998 یك نشریه پزشكی مدعی شد كه بر اساس آزمایش های انجام شده، قهوه با تحت تاثیر قرار دادن سلول های سرطانی، باعث توقف رشد این سلول ها می شود و علاوه بر این بر تیزهوشی و آرامش نوشندگان نیز می افزاید.
به نظر می رسد بهترین و مطمئن ترین راه، رعایت حد اعتدال در مصرف این نوشیدنی بحث برانگیز و دلپذیر باشد. افرادی كه از بالا بودن فشار خون یا بیماری تپش قلبی رنج می برند و همچنین خانم های باردار، بهتر است در مصرف قهوه زیاده روی نكنند.
قهوه های فوری یا نسکافه


قهوه را به دو صورت درست می كنند؛ با دُرد یا صاف نشده و بی درد یا صاف شده. قهوه عربی و قهوه ترك را با درد درست می كنند. قهوه عربی، سیاهرنگ و تلخ است، اما قهوه ترك، رنگی ترش و مزه ای متمایل به شیرینی دارد. اروپاییان اما معمولا درد قهوه را از آب آن جدا می كنند. به همین خاطر قهوه اروپایی همیشه درشت تر از قهوه عربی و ترك سائیده می شود. قهوه برخلاف چای نیاز به دم كردن ندارد، چراكه ماده عطری، رنگی و موثر آن به محض تماس با آب جوش آزاد می شود. در نیمه دوم قرن بیستم، انواع قهوه فوری (instand coffee) نیز در بازار اروپا و آمریكا عرضه شد. این قهوه در واقع شیره تبخیر شده قهوه صاف و عصاره دانه قهوه است كه نیازی به قهوه جوش ندارد و با حل كردن كمی از آن در یك فنجان آب جوش، قهوه آماده به دست می آید. این نوع قهوه در آغاز مخالفان جدی در میان طرفداران قهوه داشت، چراكه قهوه نوشان حرفه ای معتقد بودند طعم و عطر واقعی این نوشیدنی در بسته بندی های قهوه فوری از دست می رود، اما امروز با پیشرفت فن آوری تولید قهوه فوری، دیگر فاصله میان كیفیت این دو نوع قهوه به كلی از میان رفته و حتی قهوه فوری طرفداران بیشتری پیدا كرده است، چراكه این نوع قهوه معمولا پس از سایش، پروسه تولید را طی می كند و در حقیقت به نوعی پرورده و خوش طعم می شود.
اولین شركتی كه قهوه فوری را راهی بازار جهانی قهوه كرد، شركت معروف Nestle بود. با ورود بسته های Nestle Coffee به ایران، اصطلاح نسكافه نیز میان علاقه مندان به نوشیدن قهوه رواج یافت. به این ترتیب اصطلاح نسكافه به نوعی اختراع ایرانیان قهوه نوش به حساب می آید.
*شیر و ماست در گروه لبنیات قرار دارند و مصرف هم زمان آنها مانعی ندارد.
موفق باشید

 

مرگ مینای دندان با قهوه
خبرنگار افتخاری ایران شف ارسال کرده.

شاید باورتان نشود اگر بگوییم كه در سال‌های اخیر بر شمار افرادی كه به خوردن قهوه یا نسكافه عادت كرده‌اند، افزوده شده است! در زمان‌های قدیم در میان خانواده‌های خاص و در مراسم ویژه قهوه تهیه می‌شد، اما این روزها با واردات انواع آن، این نوشیدنی به خصوص در میان قشر جوان محبوبیت فراوانی پیدا كرده است، به ویژه در روزهای سخت كاری. اما مهم‌ترین نكته آن است كه هر روز ما تأثیرات جدیدی را در زمینه عادت به نوشیدن قهوه می‌شنویم. البته در برخی از خبرها از فواید آن صحبت می‌شود، اما در برخی دیگر از مضرات آن می‌گویند، مانند خبری كه اخیراً از سوی یكی از خبرگزاری ها منتشر شد.

بر اساس تازه ترین تحقیقات پزشكی، مصرف زیاد قهوه سبب از بین رفتن مینای دندان ها می‌شود. متخصصان تغذیه توصیه می‌كنند كه نوشیدن آن را به دو فنجان قهوه دم كرده یا سه فنجان قهوه فوری(نسکافه) در روز محدود كنید.

 


در این خبر كه از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد، بر این موضوع تأكید شده بود كه نوشیدن قهوه به شدت برای سلامت دندان ها مضر‌ ‌است. ‌به گزارش این خبرگزاری، بر اساس تازه ترین تحقیقات پزشكی، مصرف زیاد این‌ ‌نوشیدنی‌ سبب از بین رفتن مینای دندان ها می‌شود. ‌ بر اساس این تحقیقات، قهوه فرآوری شده(نسکافه) 30 برابر بیش از نوع عادی آن(به علت اسید سیتریك موجود)، سبب‌ ‌خوردگی مینای دندان می‌شود و به این ترتیب پوسیدگی دندان ها را به همراه خواهد داشت. در ادامه، دلایل كامل و توضیحات بیشتر درباره این تحقیق به چشم نمی‌خورد، اما شما درباره خواصی كه بارها و بارها تحقیقات، آنها را به اثبات رسانده اند چیزی می‌دانید؟‌ ‌


بهتر است بدانید كه بیش از یك‌سوم مردم جهان قهوه را دوست دارند و مصرف می‌كنند. واژه قهوه، برگرفته از زبان عربی و به معنای تحریك‌كننده و زایل‌كننده اشتهاست. برخی از مورخان، پیشینه این واژه را به كشور اتیوپی نسبت می‌دهند. درخت قهوه بین 7 تا 10 متر بلندی دارد و درهوای گرم و مرطوب رشد می‌كند. این درخت گل‌هایی كوچك و سپید دارد كه بوی آن شبیه به بوی گل یاسمن است.


جالب است بدانید كه دانه های آن در آغاز، رنگ سبز و پس از رسیدن، رنگ گیلاس به خود می‌گیرند. از این رو، در بعضی كشورها به درخت گیلاس هم شهرت دارد. دانه‌های قهوه دو به دو به یكدیگر چسبیده اند و پرده نازكی میان آنها وجود دارد كه آنها را از هم جدا می كند. تهیه قهوه در كشورهای گوناگون، متفاوت است، اما اغلب آن را با آب جوش ، بخار آب و یا از طریق گذراندن آب جوش از پودر آن تهیه می‌كنند.

بهترین قهوه جهان از نظر بو و طعم ، از بوته ای به نام Arabica به دست می آید كه در برزیل به خوبی رشد می كند و از آنجا به سراسرجهان صادر می شود .

 

تا به حال از خودتان پرسیده اید كه اسپرسو چه تفاوتی با قهوه معمولی دارد؟ باید بگوییم كه این نوع قهوه را با بخار آب درست می كنند و این روش تهیه قهوه در ایالات متحده بسیار رایج است.

اما سؤالی كه همیشه در میان مصرف كنندگان این نوشیدنی وجود دارد آن است كه "مقدار مجاز نوشیدن قهوه چه‌قدر است؟"

جالب است بدانید، متخصصان تغذیه توصیه می‌كنند كه نوشیدن آن را به دو فنجان قهوه دم كرده یا سه فنجان قهوه فوری(نسکافه) در روز محدود كنید.

 

اما درباره میزان كافئینی كه از طریق این نوشیدنی به بدن می‌رسد باید بگوییم كه با نوشیدن یك فنجان قهوه معمولی، 115 میلی گرم كافئین و با یک فنجان نسکافه، 65 میلی گرم کافئین و با نوشیدن یك فنجان قهوه بدون كافئین باز هم معادل 3 میلی‌گرم کافئین وارد بدن می‌شود. بنابراین می‌توان گفت كه کافئین در هیچ شرایطی به طور كامل از قهوه جدا نمی‌شود، بلكه مقدار آن به حداقل می‌رسد.

حتماً خواص فراوانی را از گوشه و كنار درباره این نوشیدنی شنیده‌اید. تا به حال خواصی نظیر بهبود خستگی و افسردگی، افزایش متابولیسم بدن و كاهش حملات آسم در مورد قهوه به اثبات رسیده است.

 

به این ترتیب كه كافئین موجود در قهوه به میزان 10 درصد سرعت پردازش اطلاعات را در مغز افزایش داده و مصرف یك فنجان قهوه بعد از نهار، مانع از بی حالی پس از مصرف غذا در ظهر می‌شود.

به علاوه دیده شده است كه از این نوشیدنی می‌توان در كاهش افسردگی و اضطراب نیز استفاده كرد. در ضمن، قهوه موجب افزایش سرعت متابولیسم بدن و شكستن چربی‌ها شده و به میزان قابل ملاحظه‌ای سوخت و ساز را در سلول‌ها بالا می‌برد.


اما به این موضوع توجه كنید كه نباید بیش از شش فنجان قهوه در یك روز مصرف كنید.

طی مطالعه ای در آمریكا و ایتالیا، دیده شد كه نوشیدن مرتب قهوه در بیماران مبتلا به آسم، باعث کاهش حملات آسمی‌ در آنها می شود.

البته مهم ترین نكته‌ای كه باید در مورد این نوشیدنی در نظر داشت، رعایت اعتدال در مصرف آن است، زیرا دریافت بیش از اندازه كافئین باعث بی‌قراری، بی خوابی ، تعریق و تپش قلب می شود. به علاوه، قهوه های معمولی كه به شكل سنتی یعنی به روش دم كرده تهیه می‌شوند، اگر بیش از اندازه به مصرف برسند، می‌توانند كلسترول خون را نیز بالا ببرند.‌

این نوع نوشیدنی همچون چای، جایگاه خاصی در انواع نوشیدنی های گرم دارد. با اضافه نمودن مواد مختلف به نوشیدنی قهوه و همچنین با روش های مختلف دم کردن آن، انواع متفاوتی از این نوع نوشیدنی را تهیه می کنند.


نوشیدنی قهوه نوعی نوشیدنی گرم است که از دانه برشته شده قهوه که از گیاه قهوه بدست می آید، تهیه می شود.

این نوع نوشیدنی همچون چای، جایگاه خاصی در انواع نوشیدنی های گرم دارد. با اضافه نمودن مواد مختلف به نوشیدنی قهوه و همچنین با روش های مختلف دم کردن آن، انواع متفاوتی از این نوع نوشیدنی را تهیه می کنند.

روش های مختلف دم کردن قهوه

برای تهیه نوشیدنی قهوه، قهوه را می توان به صورت های مختلف دم کرد. تمام این روش ها را به چهار دسته کلی تقسیم بندی نموده اند که تفاوت این روش ها تنها به این نکته بستگی دارد که چگونه آب را به قهوه اضافه می کنند.

جوشاندن

یکی از روش های قدیمی دم کردن قهوه که هنوز در خاور میانه، آفریقای شمالی، ترکیه و یونان به کار می رود، این است که قهوه را به همراه آب، داخل قوری می ریزند و اجازه می دهند که آرام به جوش آید. این نوع قهوه را گاهی شیرین مصرف می کنند. برای این کارچند حبه قند داخل قوری می ریزند و می گذارند تا همراه قهوه به جوش آید. گاهی به این قهوه هل هم اضافه می کنند.

قهوه ترک به این روش تهیه می شود. قهوه بدست آمده، نوشیدنی غلیظی است که رویش کف دارد و پودر قهوه هم در ته فنجان، ته نشین شده است.

تحت فشار قرار دادن

قهوه اسپرسو ، با تحت فشار قرار دادن آب داغ تهیه می شود. این روش برای تهیه انواع نوشیدنی های قهوه به کار می رود. قهوه اسپرسو طعم متمایزی داشته و به علاوه رویش ماده خامه مانندی جمع می شود.

در این روش از نوعی قوری که سه بخش دارد استفاده می کنند. در قسمت پایینی، آب می ریزند. پس از آن که آب به جوش می آید، با فشار وارد قسمت میانی می شود که پودر قهوه در آن قسمت قرار دارد. در نهایت، نوشیدنی قهوه در قسمت بالایی قوری جمع می شود. معمولاً قوری را روی گاز می گذارند تا عملیات تهیه قهوه صورت گیرد.

کمک گرفتن از نیروی جاذبه

روشی دیگر برای تهیه ی نوشیدنی قهوه، قرار دادن پودر قهوه داخل یک صافی است که آب جوش قطره قطره روی قهوه می چکد. طعم این قهوه به میزان آب و قهوه بسیار بستگی دارد. اما کلاً طعم قهوه اسپرسو از این قهوه بهتر است. در این روش با استفاده از نیروی جاذبه، آب از میان پودر قهوه عبور می کند و قهوه خوش طعمی را ایجاد می نماید.

خیس کردن


در این روش از استوانه ای شیشه ای که دارای پیستون صافی داری است استفاده می کنند. قهوه و آب جوش در استوانه با هم مخلوط می شوند (معمولاً به مدت چند دقیقه) قبل از آن که پیستون که به شکل فویل است، پایین بیاید. در این هنگام نوشیدنی قهوه در قسمت بالایی آماده ریختن است.

قهوه های کیسه ای نسبت به چای کیسه ای کمیاب ترند. این امر به دلیل آن است که در تهیه ی قهوه کیسه ای باید مقدار زیادی قهوه آسیاب شده (نسبت به چای به کار رفته در چای کیسه ای) به کار برد که از نظر اقتصادی برای تولید کنندگان این محصولات، با صرفه نمی باشد.

در تمام این روش ها از مخلوط آب جوش با قهوه آسیاب شده (دانه قهوه ای که برشته و آسیاب شده است) استفاده می شود. پودر قهوه یا پشت صافی باقی می ماند یا همراه نوشیدنی داخل فنجان ریخته می شود. میزان ریز بودن دانه قهوه بستگی به نوع نوشیدنی دارد که قرار است با آن تهیه شود.

دستگاه های برقی تهیه قهوه، آب را جوش می آورند و سپس مواد لازم را بدون این که لازم باشد انسان کمک زیادی کند، با هم مخلوط می کنند. این دستگاه ها بر اساس برنامه زمان بندی خاصی عمل می کنند. افرادی که در تهیه نوشیدنی قهوه مهارت دارند، دانه های سبز قهوه خام و دم کردن آنها به روش سنتی را ترجیح می دهند.

انواع نوشیدنی قهوه


قهوه تلخ: نوعی قهوه ی دم کرده است که بدون شکر، شیر و دیگر مواد افزودنی مصرف می شود.

شیر قهوه: قهوه ای است که پس از تهیه ی آن، شیر و گاهی شکر اضافه می کنند.

کاپوچینو: نوعی اسپرسو است که با شیر کف کرده و گاهی شکر و کاکائو تهیه می شود.

قهوه معطر: در برخی کشورها، به نوشیدنی قهوه مواد مختلفی اضافه می نمایند. شکلات یکی از مرسوم ترین این مواد است که یا روی قهوه آماده شده می پاشند یا همراه با قهوه هنگام دم کردن، مخلوط می کنند. البته از برخی ادویه جات از جمله دارچین، جوز هندی، هل و.. هم برای معطر نمودن قهوه استفاده می کنند.

قهوه یونانی یا قهوه ترک: این نوع قهوه را با جوشاندن پودر بسیار ریز قهوه در آب تهیه می کنند. این نوع قهوه را داخل قوری مسی که دسته بلندی دارد و سر آن باز است درست می کنند. زمانی که قهوه را داخل فنجان می ریزند، صافی نمی گذارند و بنابراین، پودر قهوه که دیگر به تفاله قهوه تبدیل شده است هم داخل فنجان می ریزد. معمولاً فنجان را تا مدتی حرکت نمی دهند تا این پودر قهوه کاملاً ته نشین شود. گاهی به این نوع قهوه ادویه و شکر هم اضافه می کنند.

قهوه فوری


قهوه فوری پودری است که قابل حل شدن در آب یا شیر می باشد. این نوع قهوه به روشی بسیار متفاوت از قهوه هایی که در بالا در موردشان توضیح داده شد، تهیه می شوند. البته این نوع قهوه مسلماً طعم قهوه هایی که برای درست کردن آنها زمان صرف می شود، را ندارد. برخی این نوشیدنی را غیر قابل تحمل به شمار می آورند و بعضی عقیده دارند که جانشین خوبی برای نوشیدنی قهوه واقعی است. برخی هم اعتقاد دارند که این نوشیدنی، اصلاً قهوه نیست و نوعی نوشیدنی خاص خود می باشد.

جنبه های اجتماعی نوشیدنی قهوه


کشورهای آمریکا، آلمان و فنلاند به ترتیب، بیشترین میزان مصرف قهوه را دارند. در کانادا و اروپا هم این نوشیدنی رایج است و بسیاری از رستوران ها تخصص ویژه ای در تهیه ی این نوشیدنی دارند.

در این رستوران ها چای، انواع ساندویچ، انواع کیک و کلوچه و دیگر انواع اسنک هم عرضه می شود. افرادی که این نوشیدنی را خیلی دوست دارند، معمولاً در پیک نیک ها و یا مسافرت ها قهوه را آماده نموده و داخل فلاسک که تا مدتها آن را گرم نگه می دارد با خود می برند.

در برخی کشورها، مخصوصاً شمال فرانسه، نوشیدنی قهوه جایگاه خاصی در عصرانه دارد. افراد، دوستان و افراد فامیل خود را به عصرانه دعوت می کنند و به عنوان عصرانه، به آنها قهوه با کیک می دهند. معمولاً این کیک ها را خانم ها خود در خانه تهیه می کنند.

البته از قهوه در وعده صبحانه هم بسیار زیاد استفاده می کنند.

مواد محرک موجود در قهوه


همان طور که می دانید، قهوه دارای کافئین بوده که نوعی ماده محرک محسوب می شود. بنابراین معمولاً برای صبحانه و هنگام کار، از این نوع نوشیدنی استفاده می کنند (چون کافئین خاصیت از بین بردن حالت خواب آلودگی دارد). دانش آموزان و دانشجویان هم در شب های امتحانات، از این نوشیدنی استفاده می کنند که قدرت تمرکزشان بالا رود. کارمندان هم وقتی خسته می شوند و احساس می کنند که برای ادامه کار دیگر انرژی ندارند، با خوردن یک فنجان قهوه انرژی خود را باز می یابند.

قهوه بدون کافئین، نوعی قهوه است که کافئین موجود در آن را با استفاده از آب یا یک حلال دیگر، مثلاً تری کلرو اتیلن گرفته اند.

قهوه به عنوان نوعی کود


تفاله نوشیدنی قهوه کود خوبی محسوب می شود، چون میزان نیتروژن آن بسیار بالاست. نیتروژن بخش عمده RNA و DNA و همچنین پروتئین را تشکیل می دهد که گیاهان برای رشد خود، به این مواد نیاز اساسی دارند. پودر قهوه پتاسیم، فسفر و بسیاری از مواد لازم برای رشد گیاه را هم در بر می گیرد. بسیاری از باغبان ها به این نتیجه رسیده اند که با اضافه کردن پودر قهوه به خاک، گل های رز بزرگ و خوشرنگ می شوند.

خطر نوشیدن قهوه برای سلامتی

کافئین موجود در قهوه می تواند فرد مصرف کننده را معتاد کند یا احتمال خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش دهد. افرادی که از این نوشیدنی زیاد مصرف می کنند، همگی نوعی حالت عصبی را پس از مصرف زیاد قهوه بیان می کنند. در سال های اخیر، تحقیقات نشان داده اند که مصرف چای، به مراتب کم ضررتر و سالم تر از مصرف قهوه است. البته چای هم کافئین دارد، اما مقدار این کافئین کمتر است.

تحقیقات مختلفی در زمینه ضررهای نوشیدن قهوه صورت گرفته است. برای مثال، تحقیقی که در فوریه سال 2003 م در کشور دانمارک بر روی 18.478 زن باردار که میزان مصرف قهوه آنها در دوران بارداری شان زیاد بود صورت گرفت، نشان داد که احتمال مرده به دنیا آمدن نوزاد در مادرانی که هنگام بارداری قهوه زیاد می نوشیدند (تقریبا 4 تا 7 فنجان در روز) بسیار بیشتر از مادرانی است که از این نوشیدنی خیلی کم استفاده می کنند.

تحقیقی که در سال 2004 انجام شد نشان داد که مصرف بیش از یک فنجان قهوه در روز، سبب افزایش التهاب و حالت برافروختگی می شود. در نتیجه این حالت، مصرف قهوه تأثیر مضاعفی بر عروق قلبی می گذارد


قهوه داغ در کره ماه برای فضانوردان


دو دانشجوي كاستاريكايي دستگاه قهوه سازي اختراع كرده اند كه فضانوردان بتوانند از آن در فضا استفاده كنند. همچنين اين دستگاه كاربردهاي ديگري همچون آازمايش داروها را هم دارد.

بر اين اساس از آنجا که در فضا قوه جاذبه وجود ندارد بسياري از فضانواردادن با مشکل نوشيدن قهوه در فضا روبرو بودند که که با ابتکار اين دو دانشجوي كاستاريكايي در فضاي فاقد نيروي جاذبه هم مي توان قهوه نوشيد.


چهارصد میلیون لیوان قهوه 300 سی سی مصرف یکسال قهوه خوران

۴۰۰ میلیارد لیوان ( فنجان ) قهوه در سال در دنیا مصرف میشه. قسمت اعظم این رقم رو لیوان ها و ماگ های یک بار مصرف تشکیل میدن. رقم خیلی گنده ای از این یک بار مصرف ها از کاغذ ساخته میشن با رویه ای از پلیمر. بقیه ی لیوان ها پلاستیکی هستن. بیشتر این لیوان ها - چه کاغذی و چه پلاستیکی - قابل بازیافت نیستن. یا بخاطر مواد سازنده شون و یا به دلیل هزینه ی بالای بازیافت که به صرفه نیست. دور ریخته میشن تا صدها سال طول بکشه که دوباره به طبیعت برگردن.

با لیوان های قهوه که آمریکایی ها هر سال دور میریزن ٬ میشه سطح کره ی زمین رو ۵۵ بار پوشاند ! که مساوی ه با ۱۴.۴ میلیارد لیوان.

حساب کنید چند تا درخت قطع شدن و چقدر مواد اولیه بکار رفته و چقدر انرژی مصرف شده و چقدر هوا آلوده شده و چقدر آبها آلوده شدن برای ساخت این لیوان های کاغذی و پلاستیکی.

می تونین حساب کنین که شما چقدر بخاطر قهوه خوردن تون ٬ آشغال تولید می کنین.

حرکت هایی برای کم کردن این عدد و رقم ها شروع شده. مثل تولید ماگ هایی که از ذرت ساخته میشن یا مثلا استارباکس که در آمریکا به مشتری هایی که ماگ خودشون رو استفاده کنن به ازای هر قهوه٬ ۱۰ سنت تخفیف میده. ولی اصلا کافی نیست. فرهنگ قهوه خوردن باید تغییر کنه.

آیا میدانید مصرف قهوه ایران چقدر است ؟

یک آمریکایی با آلوده کردن قهوه همکارش از اداره اخراج و زندانی شد


خبرنگار افتخاری ایران شف اینچنین توضیح میدهد.

از اشکان عزیز از فلوریدا آمریکا به خاطر ارسال مقاله و خبرداغ تشکر می کنم.


ـ توماس ، کارمند اداره نامه رسانی آکرون آمریکا ـ به جرم ریختن ادرار در قهوه همکارانش 6 ماه زندانی می شود.
قهوه خیلی بدمزه بود و این مساله مدت ها ذهن کارمندان نامه رسانی آکرون را به خود مشغول کرده بود. آنان وقتی از یافتن علت تغییر طعم و بوی قهوه ناامید شدند تصمیم گرفتند در آبدارخانه دوربین مخفی کار بگذارند تا شاهد طرز تهیه نوشیدنی داغ باشند بدین ترتیب دست توماس شاهین 50 ساله که 13 سال تمام همکارشان بود و در اقدامی کثیف، درون قهوه آنان ادرار می ریخت رو شد. گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: با افشای این جرم، پلیس خیلی زود کارمند میانسال را دستگیر کرد توماس ابتدا خود را بی گناه خواند اما وقتی تصویر خود را در دوربین مخفی دید چاره ای جز اعتراف ندید. وی گرچه از همکارانش عذرخواهی کرد اما حاضر نشد انگیزه اش را اعلام کند. دادگاه آکرون، دیروز نامه رسان تبهکار را به شش ماه زندان و 1200 دلار در حق تمامی کسانی که به آنان قهوه آلوده خورانده بود محکوم کرد. این درحالی است که حکم اخراج توماس از اداره نامه رسانی نیز صادر شد

 

اگر حشره ای در فنجان قهوه بیفتد، تصور می کنید واکنش یک آمریکایی، انگلیسی، چینی و یک صهیونیست اسرائیلی چه خواهد بود؟!

مرد انگلیسی فنجان را به خیابان پرتاب و کافه را ترک می کند.
مرد آمریکایی، حشره را خارج می کند و قهوه را سر می کشد!
و مرد چینی حشره و قهوه را با هم سر می کشد.

ولی مرد اسرائیلی:
۱- قهوه را به آمریکایی می فروشد و حشره را به چینی.
۲- در تمام رسانه ها شیون و زاری می کند که امنیتش در خطر است.
۳- فلسطین و حزب الله و سوریه و ایران را متهم می کند که جنگ میکروبی براه انداخته اند.
۴- همچنان به کولی بازی و «ننه من غریبم» خود درباره شکنجه یهودیان در هولوکاست هیتلری و سامی ستیزی و زیرپا گذاشتن حقوق بشر یهودی ادامه می دهد.
۵- از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد خواست که به مردم خود بگوید دست از حشره انداختن در فنجانهای قهوه بردارند.
۶- از آمریکا درخواست کمک نظامی فوری و وام یک میلیارد دلاری (با قابلیت بازپرداخت یکصد ساله) می کند تا یک فنجان قهوه دیگر سفارش دهد.
۷- قهوه چی مجبور خواهد بود که غرامت این کار را با تقدیم قهوه مجانی به وی تا پایان قرن جبران کند.
۸- سرانجام و نه به عنوان آخرین اقدام… تمام دنیا را متهم می کند که فقط ایستادند و نگاه کردند و با آنکه او یک انسان معمولی است و برای اولین بار به قهوه خانه رفته است تا اولین قهوه اش را از زمان خروج چندین قرن پیش یهود از مصر صرف کند، برای مصیبت او اندوهگین نشدند

 

ژنهای خفته با بوی قهوه بیدار میشوند

دانشمندان ژاپنی با آزمایش روی موشها کشف کردند که رایحه قهوه می تواند بعضی از ژنهای روی DNA را بیدار کند.
محققان موسسه ملی علوم و فناوری تشوکوبا در ژاپن کشف کردند که عطر قهوه می تواند در موشها بعضی از ژنهایی را که در زمان نوشیدن این ماده روشن می شوند فعال کند.

اعتقاد براین است که روشن شدن این ژنها در هنگام نوشیدن قهوه علت اصلی بیدار ماندن پس از خوردن این ماده نوشیدنی است.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: اولین بار است که اثر ضد استرس عطر قهوه و همچنین اثر بالقوه آنتی اکسیدان آن کشف می شود.

این محققان موشهایی را مورد بررسی قرار دادند که بعضی از آنها به طور طبیعی خوابیده و دیگران از یک شب خواب به دلیل قرار گرفتن در معرض رایحه قهوه محروم شده بودند.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی Journal of Agricultural and Food Chemistry منتشر کرده اند با نگاه به فعالیت تعدادی از ژنها نشان دادند که کمبود خواب فعالیت حداقل 13 ژن مهم برای عملکرد مغز را آشفته می کند.

این محققان در آزمایشات خود به جای آنکه به موشهای خواب آلود قهوه بخورانند بینی آنها را در معرض استشمام رایحه قهوه قرار دادند و مشاهده کردند که در این موشها ژنهایی که توسط خواب خاموش شده بودند فعالیت خود را در سطح تقریبا فیزیولوژیک از سر گرفتند.

به خصوص فعالیت دو ژن با عناوین GIR و NFGR که به ترتیب در کنترل نورو- غدد درون ریز و فشار اکسیداتیو شرکت دارند با رایحه قهوه افزایش یافت.


بر اساس مستندات، براي اولين بار چوپانان اتيوپيايي بودند كه آثار ناشي از خوردن کافئين موجود در قهوه را در دام‌هاي خود مشاهده کردند. اين محصول در يمن و اتيوپي براي قرن‌هاي متمادي به عنوان خوراك به طور خام خورده مي‌شد. پوسته اطراف دانه حاوي مقادير زيادي قند است شيرين و مغذي بودن اين دانه‌ها، تئوري مصرف آنها به وسيله بشر را براي ميليون‌ها سال قوت مي‌بخشد.

دانه‌هاي قهوه سبز ابتدا آسياب مي‌شدند و سپس با چربي مخلوط شده و از آنها كوفته‌هاي كوچكي تهيه مي‌شد تا مسافران در راه‌هاي طولاني از آنها به عنوان غذا استفاده کنند. وقتي مردمان ساكن شبه جزيره عرب توانستند آب را به جوش بياورند، دانه‌هاي قهوه سبز را نيز در آب جوشاندند و نوشيدند.

كافا نام منطقه‌اي در اتيوپي است كه معتقدند براي اولين بار قهوه در آنجا كشف شده است و موچا شهري در يمن است.

براي اولين بار در كشورهاي عربي بود كه دانه‌هاي قهوه بوداده و تحت عمليات تخمير قرار گرفتند. اين فرآيند‌ها همچنان كه امروزه صورت مي‌گيرد، انجام مي‌شده است. با ورود به قرن پانزدهم، دانه‌هاي قهوه در ديگر نقاط خاورميانه، ايران، تركيه و آفريقاي شمالي به چشم مي‌خورد.

با گسترش معاملات تجاري ميان ونيز و آفريقاي شمالي، مصر و خاورميانه محموله‌هاي قهوه فراواني براي ونيزيان خريداري شد و نيز دروازه معرفي اين محصول به ساير نقاط در اروپا شد. اولين قهوه‌خانه در اروپا در سال 1645 ميلادي افتتاح شد. با تلاش كمپاني انگليسي هند شرقي، قهوه در انگلستان نيز بيش از پيش جاي باز كرد.

قهوه در شبه جزيره عربستان جايگزين شراب شد كه پس از ظهور اسلام حرام اعلام شده بود. جالب است بدانيد که خوردن قهوه در دوره‌اي كوتاه در اوايل قرن شانزدهم ميلادي در ميان مسلمانان نيز حرام شد. اين نوشيدني را تحت عنوان «نوشيدني مسلمانان» نيز مي‌شناختند.

با ورود قهوه به آمريكاي شمالي طي دوره‌هاي مستعمراتي، در ابتدا نتوانست در جذب بازار به اندازه اروپا موفق باشد. در پي جنگ‌هاي شورشيان كه تجارت چاي به وسيله بازرگانان انگليسي كاهش يافته بود، تقاضا و قيمت قهوه به طور چشم‌گيري افزايش يافت. اين روند با گسترش شهرنشيني در آمريكا رو به رشد گذاشت.

 

آنچه لازم به تذكر است، آن است كه قهوه يكي از بزرگ‌ترين و ارزش‌مندترين كالاهاي تجارتي پس از نفت است كه همچون پول نقد براي بسياري از كشورهاي جهان سومي، حياتي است. بيش از صد ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه به قهوه به عنوان منبع امرار معاش وابسته‌اند. قهوه به محصول صادراتي عمده و محوري در كشورهاي آفريقايي مانند اوگاندا، برونئي، رواندا و اتيوپي و همچنين كشورهاي امريكاي مركزي بدل شده است.

گياه قهوه بوته يا درختچه‌هاي هميشه سبزي هستند كه هر خوشه آن به طور معمول داراي دو دانه است و اين خوشه‌ها به مدت زمان 7 تا 9 ماه براي رسيدن نياز دارند.

كشت


دو گونه اصلي گياه قهوه كشت شده قهوه كانفورا و قهوه عربي است. قهوه عربي (حاصل از گونه قهوه عربي) براي نوشيدن از قهوه روبوستا (حاصل از گونه قهوه كانفورا) مناسب‌تر است؛ قهوه روبوستا تلخ بوده و داراي طعم كمتري نسبت به گونه عربي است. به اين دلايل، حدود سه چهارم قهوه كشت شده در جهان، گونه قهوه عربي است. اما قهوه كانفورا نسبت به آفات و بيماري‌ها مقاوم‌تر از نوع عربي است و مي‌توان آن را در شرايط آب و هوايي كه قهوه نوع عربي نمي‌تواند در آن رشد كند، كشت داد. قهوه روبوستا اغلب حاوي حدود 40 تا 50 درصد کافئين بيشتر از نوع عربي است. به اين دليل، اين نوع قهوه بيشتر به عنوان جايگزين ارزان قيمت قهوه عربي در بسياري از محصولات صنعتي كاربرد دارد. در برداشت خوشه‌هاي قهوه بايد به نكات مهمي‌توجه كرد:

اگر خوشه‌هاي قهوه رسيده نباشند، براي فرآوري بسيار نامناسب هستند و كيفيت محصول نهايي حاصل از آنها بسيار نازل خواهد بود. يكي از دلايل آنكه دانه قهوه را بسيار زودتر از موعد برداشت مي‌كنند، ترس از به سرقت رفتن آنها در مزارع است.

اگر خوشه‌هاي قهوه را دير برداشت کنند (دچار رسيدگي بيش از حد شوند) ممكن است كه دانه‌ها شروع به تخمير کنند و اين پديده در طعم آنها تاثير منفي دارد.

زمان صحيح برداشت خوشه‌ها آن هنگام است كه رنگ آنها كاملا قرمز روشن باشد. در اين حالت دانه‌ها به راحتي با كمترين فشار انگشت از غلاف خود خارج مي‌شوند.

فرآوري خشك كردن

خوشه‌هاي قهوه پس از برداشت بلافاصله خشك شده كه اين روش اغلب در حضور نور خورشيد و روي سطوحي كه از قبل تميز شده‌اند يا روي لايه‌هايي از حصير انجام مي‌شود. در اين روش احتمال تخمير و كاهش رنگ دانه‌ها وجود دارد كه به اين ترتيب بايد دانه‌ها به سرعت جمع‌آوري شوند. اما اين روش به دليل اشكالات فراواني چون آلودگي، بارش باران و سرقت به وسيله كارگران كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در روش مرطوب دانه‌ها را با دستگاه از درون خوشه‌ها و غلاف موسيلاژي آنها خارج مي‌كنند و سپس شستشو داده و خشك مي‌كنند.

بودادن

 

فرآيند بودادن قهوه شامل مراحلي چون پاك‌سازي، بودادن، سردكردن، درجه‌بندي دانه‌ها و بسته‌بندي است.

طي بو دادن، اسانس‌هاي معطر، اسيد‌ها و تركيبات کافئيني ناپايدار، طعم را تغيير مي‌دهند و اسانس‌هاي ديگر شروع به گسترش در محصول مي‌‌کنند. يكي از اين اسانس‌هاي روغني معطر كافيول است كه به طور اخص عامل عطر و طعم قهوه است. با توجه به رنگ‌دانه‌هاي قهوه بوداده مي‌توان آنها را در دسته‌هاي گوناگوني شامل روشن، نيمه‌روشن، متوسط، نيمه‌تيره، تيره يا خيلي تيره تقسيم‌بندي كرد. دانه‌هاي بوداده با رنگي تيره داراي طعم شيرين خيلي كمي ‌هستند. دانه‌هاي بوداده با رنگي روشن‌تر کافئين بيشتري دارند و همچنين طعم تلخ بسيار اندك و به طور كلي طعم آنها به واسطه وجود اسانس‌هاي روغني معطر و اسيد‌ها، كه بر اثر فرآيند بودادن طولاني‌مدت از بين مي‌روند، قوي‌تر مي‌باشد. عمليات ديگري كه با فرآوري دانه‌هاي قهوه سبز همراه مي‌شود، شامل کافئين‌زدايي و توليد قهوه فوري است.

انبارداري و نگهداري

دانه‌هاي قهوه بوداده بايد در شرايط مطلوبي براي حفظ طعم تازه دانه‌ها انبار شوند. شرايط ايده‌آل در محيطي است كه هوا در آن نفوذ نكند و سرد باشد. هوا، رطوبت، گرما و نور عوامل محيطي هستند كه كنترل آنها براي حفظ طعم مطلوب در دانه‌هاي قهوه اهميت دارند.

آماده سازي

دانه‌هاي قهوه بايد براي تهيه نوشيدني آسياب و دم شوند. آسياب كردن دانه‌هاي قهوه با روش‌هايي از قبيل آسياب دستي، آسياب برقي و حتي با ‌هاون انجام مي‌شود.

قهوه را مي‌توان به روش‌هاي گوناگوني تهيه کرد: جوشانده، دم كرده ويا غيره. جوشاندن يك روش قديمي‌است كه قهوه تركي را مي‌توان مثالي از اين دسته دانست. اين نوع محصول را مي‌توان از پودر كردن دانه قهوه با استفاده از ‌هاون و سپس افزودن آن به آب و جوش آوردن آن در يك كتري يا قوري مخصوص كه به اصطلاح «كژه» يا به زبان يوناني «بريكي» ناميده مي‌شود، تهيه کرد. محصول اين روش، قهوه غليظ با لايه‌اي از كف روي سطح آن و ذرات قهوه دم كرده است كه در ته فنجان رسوب مي‌کنند. استفاده از اين نوع قهوه بيشتر در خاورميانه، آفريقاي شمالي، قفقاز و نواحي بالكان رايج است. قهوه فرانسه به‌گونه‌اي است كه در فنجان‌هايي با حجم كوچك سرو مي‌شود و طعمي‌تلخ و چرب‌تر از اسپرسو دارد.

كافي ميكرها

دستگاه‌هايي مانند قهوه‌جوش‌ها يا كافي ميكرهاي اتوماتيك، با استفاده از نيروي جاذبه زمين عمل مي‌كنند. در يك كافي‌ميكر اتوماتيك، آب داغ از درون ذرات قهوه كه در يك فيلتر كاغذي مخصوص يا صفحه فلزي مشبك قرار دارند، عبور مي‌كند. در اين حالت، آب كه در درون قهوه آسياب شده رسوخ كرده، روغن‌ها و اسانس‌هاي معطر را جذب خود مي‌كند. نيروي گرانشي زمين عاملي است براي آنكه مايع از محفظه دستگاه يا كتري مخصوص عبور كند. اين فرآيند آن‌قدر تكرار مي‌شود تا با استفاده از زمان‌سنج دستگاه متوقف شود.

 

انواع نوشيدني‌هاي حاصل از قهوه

تعداد اين نوشيدني بسيار زياد است در اين بخش ما تنها به مشهورترين انواع آنها اشاره مي‌نماييم. قهوه اسپرسو: اسپرسو نوشيدني قهوه غليظي است كه از ذرات آسياب شده قهوه با رنگ تيره و لايه‌اي از كف روي آن كه به اصطلاح «كرما» نام دارد، تهيه مي‌شود. در اين نوع نوشيدني قهوه، به دليل فرآيند تهيه خاص آن، تمام طعم‌ها و تركيبات شيميايي آن در درون نوشيدني تجمع يافته است. آنچه شاخصه اين نوشيدني است، وجود لايه كف فندقي رنگ با نام «كرما» روي آن است كه حاكي از تهيه نوشيدني از دانه‌هاي قهوه آسياب شده با كيفيت تازه است. براي تهيه اين نوشيدني به ماشين‌آلات و تجهيزات مخصوص نياز دارند. نوعي از اين نوشيدني هم وجود دارد كه بدون كف روي سطح آن است. اسپرسو لانگو: با افزودن مقدار مشخصي آب داغ به قهوه اسپرسو در كاپ بلند يا متوسط تهيه مي‌شود. اسپرسو آمريكانو: نوشيدني است كه شهرت خود را از زمان جنگ جهاني دوم پس از آنكه سربازان آمريكايي در راه اروپا براي تهيه قهوه اسپرسو با سختي بسيار مواجه بودند، كسب كرد. آمريكانو نوعي نوشيدني قهوه است كه با افزودن اسپرسو به آب داغ تهيه مي‌شود و طعم آن بيشتر به تعداد پيمانه‌هاي اسپرسوي اضافه شده بستگي دارد. اين نوشيدني مانند اسپرسو بيشتر به طعم حاصل از افزودني‌هاي آن بستگي دارد و بسياري از افرادي كه از اين نوع نوشيدني استفاده مي‌كنند، علاقه دارند تا آن را سياه(بدون افزودني خاصي مانند شير يا شكر) مصرف کنند. در نوشيدني نوع آمريكانوي سرد(آيس) به جاي آب داغ به اسپرسو آب سرد اضافه مي‌كنند.اسپرسو رومانو: اسپرسوي معمولي است با اين تفاوت كه قطعاتي از پوست ليمو روي لبه‌هاي فنجان قرار داده مي‌شود.كافه لاته: نوعي نوشيدني قهوه است كه از افزودن شير داغ غليظ به اسپرسو تهيه مي‌شود و روي آن لايه‌اي از كف شير وجود دارد. ماسچاتو: به دو نوع نوشيدني قهوه اطلاق مي‌شود:

• كافه ماسچاتو كه اغلب ماسچاتو اسپرسو ناميده مي‌شود، نوشيدني قهوه با يك قاشق چاي‌خوري شير و يك دايره كوچك بالاي كف روي نوشيدني است.

• نوعي نوشيدني كه با استفاده از شير تغليظ شده و حجم اسپرسوي آن نصف اسپرسوي معمولي است. كاپوچينو: از مقادير هم‌اندازه‌اي از اسپرسو و كف شير در توليد نوشيدني كاپوچينو استفاده مي‌شود و روي سطح نوشيدني پودر شكلات پاشيده مي‌شود.اسپرسو كن پنا: اسپرسوي معمولي است كه روي سطح خامه زده شده همراه با شكلات تلخ وجود دارد. دوپيوو: نوشيدني اسپرسوي دوبل است (دو برابر اسپرسوي معمولي قهوه دارد). موچا: اسپرسوي معمولي همراه با شكلات داغ و شير گرم است كه در ليوان شيشه‌اي سرو مي‌شود. كافه فرددو: اسپرسوي معمولي است كه سرد سرو مي‌شود.

 

عرضه و سرو قهوه

عرضه محصول جزء لاينفك از فعاليت‌هاي قهوه‌خانه‌ها است. قهوه آماده شده ممكن است به روش‌هاي گوناگوني عرضه و سرو شود. نوشيدني قهوه به هر روشي كه تهيه شده باشد مي‌تواند بدون هرگونه افزودني(كه در اين حالت در محاوره آن به اصطلاح سياه گفته مي‌شود) يا همراه با شكر، شير يا خامه مخصوص يا هر دوي آنها آماده شود. اگر سرد سرو شود، آن را قهوه سرد يا «آيس كافي» مي‌نامند. دسته‌اي از محصولات كه به منظور راحتي به مشتريان فروخته مي‌شوند، نيازي به تهيه و آماده سازي قهوه ندارند. قهوه فوري: محصولي است به شكل پودر قابل انحلال كه با روش‌هاي مخصوصي خشك شده و به اين شكل بدل شده‌اند كه مي‌توانند به سرعت در آب داغ حل شوند. نسكافه: اين محصول يكي از پرفروش‌ترين محصولات قهوه فوري است (بهتر آن است كه بگوييم يك نام تجاري است) كه از سوي يك كمپاني بزرگ توليدكننده محصولات قهوه نام‌گذاري شده است كه بر گرفته از نام شركت و كلمه «كافه» است كه از دهه 1940 توليد و در دهه‌هاي 1950 و 1960 به بازار معرفي شد.كاپ قهوه: محصولي است كه براي ساليان متمادي در ميان كشورهاي آسيايي، ژاپن و كره جنوبي طرفداران خاص خود را داشته است. ماشين‌هاي اتوماتيكي كه با انداختن سكه در درون آنها محصولات دلخواه شما را عرضه مي‌كنند، براي فروش قوطي نوشيدني قهوه با طعم‌هاي متعدد، داغ و يا سرد موجودند. نوشيدني‌هاي تغليظ شده قهوه (كنسانتره قهوه): گاهي در كنگره‌ها و سمينارها كه لازم است به تعداد افراد حاضر در كنفرانس نوشيدني فراهم شود، كاربرد داشته است.

 

براي اروپايي ها و آمريكايي هايي كه براي نوشيدن قهوه صبحگاهي و دوش گرفتن اهميت زيادي قائل هستند اما به خاطر كمبود وقت و دير نرسيدن به سر كار قادر به انجام هر دو كار باهم نيستند راه حل تازه اي پيدا شده است؛ صابوني با خاصيت كافئين.
به نوشته گاردين آنلاين به تازگي يك نوع صابون به بازار آمده است كه توليد كنندگان مي گويند با استفاده از آن شخص دقيقا حالتي را پيدا مي كند كه گويي دو فنجان قهوه داغ نوشيده است.
اين صابون طوري ساخته شده است كه در هنگام مصرف ، كافئين موجود در آن جذب پوست بدن و سپس وارد خون مي شود.


توليد كنندگان اين صابون مي گويند با اين حساب كساني كه تنها وقت يك دوش گرفتن را دارند و فرصت درست كردن و نوشيدن قهوه صبحگاهي را ندارند با استفاده از اين صابون مي توانند خلا قهوه را پر كنند.
در همين حال كسي كه از اين صابون استفاده مي كند بوي قهوه نمي گيرد و چون سازندگان فكر اين قسمت را هم كرده اند در اجزاي تركيبي اين صابون مقادير زيادي اسانس نعناع و مركبات استفاده شده به گونه اي كه استفاده كننده از اين صابون پس از استحمام بوي مطبوعي خواهد داشت.
توليد كنندگان اين محصول علاوه بر صابون كافئين دار يك ژل كافئين دار را نيز پديد آورده اند كه دقيقا همان تاثيرگذاري را بر شخص مصرف كننده مي گذارد. با اين وجود استفاده از اين محصولات بهداشتي جديد به زنان باردار توصيه نمي شود.
گاردين نوشته است كه اين محصولات از طريق اينترنت به فروش مي رسد و قيمت هر بسته صابون 3.50 پوند و هر بسته ژل آن 6.50 پوند است.


قهوه خشك، صورت برشته و ساییده میوه لوبیامانند درختی است كه در اصل بومی مناطق استوایی آفریقا بوده است. گویا بومیان آفریقا از روزگار قدیم دانه های برشته قهوه را می جویده و می خورده اند. درخت قهوه
درخت قهوه برگ هایی همیشه سبز و زیبا دارد، گیاهی از تیره Coffee كه بیشتر از یك سوم مردم جهان هر روز آن را به عنوان یك نوشیدنی محبوب می نوشند.

 

كافئین موجود در قهوه در طولانی مدت و بر اثر استفاده بی رویه می تواند اعتیادآور و مضر باشد، اما چون این نوع اعتیاد زیان آور نیست، مصرف آن در میان مردم همچنان رواج دارد. كافئین در طول روز به شكل های گوناگون از راه نوشیدن انواع نوشابه های گازدار، شكلات ها و قهوه وارد بدن می شود. كافئین موجود در یك فنجان قهوه حدود 150 سی سی است. قهوه ای كه با آب جوش قطره ای تهیه می شود، 60 تا 180 میلی گرم كافئین دارد. قهوه ترك دارای 40 تا 170 میلی گرم كافئین و میانگین 100 میلی گرم است. نسكافه فرانسوی (قهوه آماده) دارای 30 تا 120 میلی گرم كافئین و میانگین كافئین 75 میلی گرم است. نسكافه فرانسوی بدون كافئین دارای یك تا پنج میلی گرم كافئین است. امروز پژوهشگران درباره كافئین موجود در قهوه، نظریات مختلف و گاهی حتی متضاد ابراز می كنند. گروهی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند كه قهوه موجب پیدایش سرطان در انسان می شود و گروهی نیز معتقدند كه كافئین باعث تحریك بیماران روانی می شود. اما در 1998 یك نشریه پزشكی مدعی شد كه بر اساس آزمایش های انجام شده، قهوه با تحت تاثیر قرار دادن سلول های سرطانی، باعث توقف رشد این سلول ها می شود و علاوه بر این بر تیزهوشی و آرامش نوشندگان نیز می افزاید.
به نظر می رسد بهترین و مطمئن ترین راه، رعایت حد اعتدال در مصرف این نوشیدنی بحث برانگیز و دلپذیر باشد. افرادی كه از بالا بودن فشار خون یا بیماری تپش قلبی رنج می برند و همچنین خانم های باردار، بهتر است در مصرف قهوه زیاده روی نكنند.
قهوه های فوری یا نسکافه


قهوه را به دو صورت درست می كنند؛ با دُرد یا صاف نشده و بی درد یا صاف شده. قهوه عربی و قهوه ترك را با درد درست می كنند. قهوه عربی، سیاهرنگ و تلخ است، اما قهوه ترك، رنگی ترش و مزه ای متمایل به شیرینی دارد. اروپاییان اما معمولا درد قهوه را از آب آن جدا می كنند. به همین خاطر قهوه اروپایی همیشه درشت تر از قهوه عربی و ترك سائیده می شود. قهوه برخلاف چای نیاز به دم كردن ندارد، چراكه ماده عطری، رنگی و موثر آن به محض تماس با آب جوش آزاد می شود. در نیمه دوم قرن بیستم، انواع قهوه فوری (instand coffee) نیز در بازار اروپا و آمریكا عرضه شد. این قهوه در واقع شیره تبخیر شده قهوه صاف و عصاره دانه قهوه است كه نیازی به قهوه جوش ندارد و با حل كردن كمی از آن در یك فنجان آب جوش، قهوه آماده به دست می آید. این نوع قهوه در آغاز مخالفان جدی در میان طرفداران قهوه داشت، چراكه قهوه نوشان حرفه ای معتقد بودند طعم و عطر واقعی این نوشیدنی در بسته بندی های قهوه فوری از دست می رود، اما امروز با پیشرفت فن آوری تولید قهوه فوری، دیگر فاصله میان كیفیت این دو نوع قهوه به كلی از میان رفته و حتی قهوه فوری طرفداران بیشتری پیدا كرده است، چراكه این نوع قهوه معمولا پس از سایش، پروسه تولید را طی می كند و در حقیقت به نوعی پرورده و خوش طعم می شود.
اولین شركتی كه قهوه فوری را راهی بازار جهانی قهوه كرد، شركت معروف Nestle بود. با ورود بسته های Nestle Coffee به ایران، اصطلاح نسكافه نیز میان علاقه مندان به نوشیدن قهوه رواج یافت. به این ترتیب اصطلاح نسكافه به نوعی اختراع ایرانیان قهوه نوش به حساب می آید.
*شیر و ماست در گروه لبنیات قرار دارند و مصرف هم زمان آنها مانعی ندارد.
موفق باشید


شاید باورتان نشود اگر بگوییم كه در سال‌های اخیر بر شمار افرادی كه به خوردن قهوه یا نسكافه عادت كرده‌اند، افزوده شده است! در زمان‌های قدیم در میان خانواده‌های خاص و در مراسم ویژه قهوه تهیه می‌شد، اما این روزها با واردات انواع آن، این نوشیدنی به خصوص در میان قشر جوان محبوبیت فراوانی پیدا كرده است، به ویژه در روزهای سخت كاری. اما مهم‌ترین نكته آن است كه هر روز ما تأثیرات جدیدی را در زمینه عادت به نوشیدن قهوه می‌شنویم. البته در برخی از خبرها از فواید آن صحبت می‌شود، اما در برخی دیگر از مضرات آن می‌گویند، مانند خبری كه اخیراً از سوی یكی از خبرگزاری ها منتشر شد.

بر اساس تازه ترین تحقیقات پزشكی، مصرف زیاد قهوه سبب از بین رفتن مینای دندان ها می‌شود. متخصصان تغذیه توصیه می‌كنند كه نوشیدن آن را به دو فنجان قهوه دم كرده یا سه فنجان قهوه فوری(نسکافه) در روز محدود كنید.

در این خبر كه از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد، بر این موضوع تأكید شده بود كه نوشیدن قهوه به شدت برای سلامت دندان ها مضر‌ ‌است. ‌به گزارش این خبرگزاری، بر اساس تازه ترین تحقیقات پزشكی، مصرف زیاد این‌ ‌نوشیدنی‌ سبب از بین رفتن مینای دندان ها می‌شود. ‌ بر اساس این تحقیقات، قهوه فرآوری شده(نسکافه) 30 برابر بیش از نوع عادی آن(به علت اسید سیتریك موجود)، سبب‌ ‌خوردگی مینای دندان می‌شود و به این ترتیب پوسیدگی دندان ها را به همراه خواهد داشت. در ادامه، دلایل كامل و توضیحات بیشتر درباره این تحقیق به چشم نمی‌خورد، اما شما درباره خواصی كه بارها و بارها تحقیقات، آنها را به اثبات رسانده اند چیزی می‌دانید؟‌ ‌


بهتر است بدانید كه بیش از یك‌سوم مردم جهان قهوه را دوست دارند و مصرف می‌كنند. واژه قهوه، برگرفته از زبان عربی و به معنای تحریك‌كننده و زایل‌كننده اشتهاست. برخی از مورخان، پیشینه این واژه را به كشور اتیوپی نسبت می‌دهند. درخت قهوه بین 7 تا 10 متر بلندی دارد و درهوای گرم و مرطوب رشد می‌كند. این درخت گل‌هایی كوچك و سپید دارد كه بوی آن شبیه به بوی گل یاسمن است.


جالب است بدانید كه دانه های آن در آغاز، رنگ سبز و پس از رسیدن، رنگ گیلاس به خود می‌گیرند. از این رو، در بعضی كشورها به درخت گیلاس هم شهرت دارد. دانه‌های قهوه دو به دو به یكدیگر چسبیده اند و پرده نازكی میان آنها وجود دارد كه آنها را از هم جدا می كند. تهیه قهوه در كشورهای گوناگون، متفاوت است، اما اغلب آن را با آب جوش ، بخار آب و یا از طریق گذراندن آب جوش از پودر آن تهیه می‌كنند.

بهترین قهوه جهان از نظر بو و طعم ، از بوته ای به نام Arabica به دست می آید كه در برزیل به خوبی رشد می كند و از آنجا به سراسرجهان صادر می شود .


تا به حال از خودتان پرسیده اید كه اسپرسو چه تفاوتی با قهوه معمولی دارد؟ باید بگوییم كه این نوع قهوه را با بخار آب درست می كنند و این روش تهیه قهوه در ایالات متحده بسیار رایج است.

اما سؤالی كه همیشه در میان مصرف كنندگان این نوشیدنی وجود دارد آن است كه "مقدار مجاز نوشیدن قهوه چه‌قدر است؟"

جالب است بدانید، متخصصان تغذیه توصیه می‌كنند كه نوشیدن آن را به دو فنجان قهوه دم كرده یا سه فنجان قهوه فوری(نسکافه) در روز محدود كنید.


اما درباره میزان كافئینی كه از طریق این نوشیدنی به بدن می‌رسد باید بگوییم كه با نوشیدن یك فنجان قهوه معمولی، 115 میلی گرم كافئین و با یک فنجان نسکافه، 65 میلی گرم کافئین و با نوشیدن یك فنجان قهوه بدون كافئین باز هم معادل 3 میلی‌گرم کافئین وارد بدن می‌شود. بنابراین می‌توان گفت كه کافئین در هیچ شرایطی به طور كامل از قهوه جدا نمی‌شود، بلكه مقدار آن به حداقل می‌رسد.

حتماً خواص فراوانی را از گوشه و كنار درباره این نوشیدنی شنیده‌اید. تا به حال خواصی نظیر بهبود خستگی و افسردگی، افزایش متابولیسم بدن و كاهش حملات آسم در مورد قهوه به اثبات رسیده است.

به این ترتیب كه كافئین موجود در قهوه به میزان 10 درصد سرعت پردازش اطلاعات را در مغز افزایش داده و مصرف یك فنجان قهوه بعد از نهار، مانع از بی حالی پس از مصرف غذا در ظهر می‌شود.

به علاوه دیده شده است كه از این نوشیدنی می‌توان در كاهش افسردگی و اضطراب نیز استفاده كرد. در ضمن، قهوه موجب افزایش سرعت متابولیسم بدن و شكستن چربی‌ها شده و به میزان قابل ملاحظه‌ای سوخت و ساز را در سلول‌ها بالا می‌برد.

اما به این موضوع توجه كنید كه نباید بیش از شش فنجان قهوه در یك روز مصرف كنید.

طی مطالعه ای در آمریكا و ایتالیا، دیده شد كه نوشیدن مرتب قهوه در بیماران مبتلا به آسم، باعث کاهش حملات آسمی‌ در آنها می شود.

البته مهم ترین نكته‌ای كه باید در مورد این نوشیدنی در نظر داشت، رعایت اعتدال در مصرف آن است، زیرا دریافت بیش از اندازه كافئین باعث بی‌قراری، بی خوابی ، تعریق و تپش قلب می شود. به علاوه، قهوه های معمولی كه به شكل سنتی یعنی به روش دم كرده تهیه می‌شوند، اگر بیش از اندازه به مصرف برسند، می‌توانند كلسترول خون را نیز بالا ببرند.‌

این نوع نوشیدنی همچون چای، جایگاه خاصی در انواع نوشیدنی های گرم دارد. با اضافه نمودن مواد مختلف به نوشیدنی قهوه و همچنین با روش های مختلف دم کردن آن، انواع متفاوتی از این نوع نوشیدنی را تهیه می کنند.


نوشیدنی قهوه نوعی نوشیدنی گرم است که از دانه برشته شده قهوه که از گیاه قهوه بدست می آید، تهیه می شود.

این نوع نوشیدنی همچون چای، جایگاه خاصی در انواع نوشیدنی های گرم دارد. با اضافه نمودن مواد مختلف به نوشیدنی قهوه و همچنین با روش های مختلف دم کردن آن، انواع متفاوتی از این نوع نوشیدنی را تهیه می کنند.

روش های مختلف دم کردن قهوه

برای تهیه نوشیدنی قهوه، قهوه را می توان به صورت های مختلف دم کرد. تمام این روش ها را به چهار دسته کلی تقسیم بندی نموده اند که تفاوت این روش ها تنها به این نکته بستگی دارد که چگونه آب را به قهوه اضافه می کنند.

جوشاندن

یکی از روش های قدیمی دم کردن قهوه که هنوز در خاور میانه، آفریقای شمالی، ترکیه و یونان به کار می رود، این است که قهوه را به همراه آب، داخل قوری می ریزند و اجازه می دهند که آرام به جوش آید. این نوع قهوه را گاهی شیرین مصرف می کنند. برای این کارچند حبه قند داخل قوری می ریزند و می گذارند تا همراه قهوه به جوش آید. گاهی به این قهوه هل هم اضافه می کنند.

قهوه ترک به این روش تهیه می شود. قهوه بدست آمده، نوشیدنی غلیظی است که رویش کف دارد و پودر قهوه هم در ته فنجان، ته نشین شده است.

تحت فشار قرار دادن

قهوه اسپرسو ، با تحت فشار قرار دادن آب داغ تهیه می شود. این روش برای تهیه انواع نوشیدنی های قهوه به کار می رود. قهوه اسپرسو طعم متمایزی داشته و به علاوه رویش ماده خامه مانندی جمع می شود.

در این روش از نوعی قوری که سه بخش دارد استفاده می کنند. در قسمت پایینی، آب می ریزند. پس از آن که آب به جوش می آید، با فشار وارد قسمت میانی می شود که پودر قهوه در آن قسمت قرار دارد. در نهایت، نوشیدنی قهوه در قسمت بالایی قوری جمع می شود. معمولاً قوری را روی گاز می گذارند تا عملیات تهیه قهوه صورت گیرد.

کمک گرفتن از نیروی جاذبه


روشی دیگر برای تهیه ی نوشیدنی قهوه، قرار دادن پودر قهوه داخل یک صافی است که آب جوش قطره قطره روی قهوه می چکد. طعم این قهوه به میزان آب و قهوه بسیار بستگی دارد. اما کلاً طعم قهوه اسپرسو از این قهوه بهتر است. در این روش با استفاده از نیروی جاذبه، آب از میان پودر قهوه عبور می کند و قهوه خوش طعمی را ایجاد می نماید.

خیس کردن


در این روش از استوانه ای شیشه ای که دارای پیستون صافی داری است استفاده می کنند. قهوه و آب جوش در استوانه با هم مخلوط می شوند (معمولاً به مدت چند دقیقه) قبل از آن که پیستون که به شکل فویل است، پایین بیاید. در این هنگام نوشیدنی قهوه در قسمت بالایی آماده ریختن است.

قهوه های کیسه ای نسبت به چای کیسه ای کمیاب ترند. این امر به دلیل آن است که در تهیه ی قهوه کیسه ای باید مقدار زیادی قهوه آسیاب شده (نسبت به چای به کار رفته در چای کیسه ای) به کار برد که از نظر اقتصادی برای تولید کنندگان این محصولات، با صرفه نمی باشد.

در تمام این روش ها از مخلوط آب جوش با قهوه آسیاب شده (دانه قهوه ای که برشته و آسیاب شده است) استفاده می شود. پودر قهوه یا پشت صافی باقی می ماند یا همراه نوشیدنی داخل فنجان ریخته می شود. میزان ریز بودن دانه قهوه بستگی به نوع نوشیدنی دارد که قرار است با آن تهیه شود.

دستگاه های برقی تهیه قهوه، آب را جوش می آورند و سپس مواد لازم را بدون این که لازم باشد انسان کمک زیادی کند، با هم مخلوط می کنند. این دستگاه ها بر اساس برنامه زمان بندی خاصی عمل می کنند. افرادی که در تهیه نوشیدنی قهوه مهارت دارند، دانه های سبز قهوه خام و دم کردن آنها به روش سنتی را ترجیح می دهند.

انواع نوشیدنی قهوه


قهوه تلخ: نوعی قهوه ی دم کرده است که بدون شکر، شیر و دیگر مواد افزودنی مصرف می شود.

شیر قهوه: قهوه ای است که پس از تهیه ی آن، شیر و گاهی شکر اضافه می کنند.

کاپوچینو: نوعی اسپرسو است که با شیر کف کرده و گاهی شکر و کاکائو تهیه می شود.

قهوه معطر: در برخی کشورها، به نوشیدنی قهوه مواد مختلفی اضافه می نمایند. شکلات یکی از مرسوم ترین این مواد است که یا روی قهوه آماده شده می پاشند یا همراه با قهوه هنگام دم کردن، مخلوط می کنند. البته از برخی ادویه جات از جمله دارچین، جوز هندی، هل و.. هم برای معطر نمودن قهوه استفاده می کنند.

قهوه یونانی یا قهوه ترک: این نوع قهوه را با جوشاندن پودر بسیار ریز قهوه در آب تهیه می کنند. این نوع قهوه را داخل قوری مسی که دسته بلندی دارد و سر آن باز است درست می کنند. زمانی که قهوه را داخل فنجان می ریزند، صافی نمی گذارند و بنابراین، پودر قهوه که دیگر به تفاله قهوه تبدیل شده است هم داخل فنجان می ریزد. معمولاً فنجان را تا مدتی حرکت نمی دهند تا این پودر قهوه کاملاً ته نشین شود. گاهی به این نوع قهوه ادویه و شکر هم اضافه می کنند.

قهوه فوری

قهوه فوری پودری است که قابل حل شدن در آب یا شیر می باشد. این نوع قهوه به روشی بسیار متفاوت از قهوه هایی که در بالا در موردشان توضیح داده شد، تهیه می شوند. البته این نوع قهوه مسلماً طعم قهوه هایی که برای درست کردن آنها زمان صرف می شود، را ندارد. برخی این نوشیدنی را غیر قابل تحمل به شمار می آورند و بعضی عقیده دارند که جانشین خوبی برای نوشیدنی قهوه واقعی است. برخی هم اعتقاد دارند که این نوشیدنی، اصلاً قهوه نیست و نوعی نوشیدنی خاص خود می باشد.

جنبه های اجتماعی نوشیدنی قهوه

کشورهای آمریکا، آلمان و فنلاند به ترتیب، بیشترین میزان مصرف قهوه را دارند. در کانادا و اروپا هم این نوشیدنی رایج است و بسیاری از رستوران ها تخصص ویژه ای در تهیه ی این نوشیدنی دارند.

در این رستوران ها چای، انواع ساندویچ، انواع کیک و کلوچه و دیگر انواع اسنک هم عرضه می شود. افرادی که این نوشیدنی را خیلی دوست دارند، معمولاً در پیک نیک ها و یا مسافرت ها قهوه را آماده نموده و داخل فلاسک که تا مدتها آن را گرم نگه می دارد با خود می برند.

در برخی کشورها، مخصوصاً شمال فرانسه، نوشیدنی قهوه جایگاه خاصی در عصرانه دارد. افراد، دوستان و افراد فامیل خود را به عصرانه دعوت می کنند و به عنوان عصرانه، به آنها قهوه با کیک می دهند. معمولاً این کیک ها را خانم ها خود در خانه تهیه می کنند.

البته از قهوه در وعده صبحانه هم بسیار زیاد استفاده می کنند.

مواد محرک موجود در قهوه


همان طور که می دانید، قهوه دارای کافئین بوده که نوعی ماده محرک محسوب می شود. بنابراین معمولاً برای صبحانه و هنگام کار، از این نوع نوشیدنی استفاده می کنند (چون کافئین خاصیت از بین بردن حالت خواب آلودگی دارد). دانش آموزان و دانشجویان هم در شب های امتحانات، از این نوشیدنی استفاده می کنند که قدرت تمرکزشان بالا رود. کارمندان هم وقتی خسته می شوند و احساس می کنند که برای ادامه کار دیگر انرژی ندارند، با خوردن یک فنجان قهوه انرژی خود را باز می یابند.

قهوه بدون کافئین، نوعی قهوه است که کافئین موجود در آن را با استفاده از آب یا یک حلال دیگر، مثلاً تری کلرو اتیلن گرفته اند.

قهوه به عنوان نوعی کود


تفاله نوشیدنی قهوه کود خوبی محسوب می شود، چون میزان نیتروژن آن بسیار بالاست. نیتروژن بخش عمده RNA و DNA و همچنین پروتئین را تشکیل می دهد که گیاهان برای رشد خود، به این مواد نیاز اساسی دارند. پودر قهوه پتاسیم، فسفر و بسیاری از مواد لازم برای رشد گیاه را هم در بر می گیرد. بسیاری از باغبان ها به این نتیجه رسیده اند که با اضافه کردن پودر قهوه به خاک، گل های رز بزرگ و خوشرنگ می شوند.

خطر نوشیدن قهوه برای سلامتی

کافئین موجود در قهوه می تواند فرد مصرف کننده را معتاد کند یا احتمال خطر ابتلا به بیماری های قلبی را افزایش دهد. افرادی که از این نوشیدنی زیاد مصرف می کنند، همگی نوعی حالت عصبی را پس از مصرف زیاد قهوه بیان می کنند. در سال های اخیر، تحقیقات نشان داده اند که مصرف چای، به مراتب کم ضررتر و سالم تر از مصرف قهوه است. البته چای هم کافئین دارد، اما مقدار این کافئین کمتر است.

تحقیقات مختلفی در زمینه ضررهای نوشیدن قهوه صورت گرفته است. برای مثال، تحقیقی که در فوریه سال 2003 م در کشور دانمارک بر روی 18.478 زن باردار که میزان مصرف قهوه آنها در دوران بارداری شان زیاد بود صورت گرفت، نشان داد که احتمال مرده به دنیا آمدن نوزاد در مادرانی که هنگام بارداری قهوه زیاد می نوشیدند (تقریبا 4 تا 7 فنجان در روز) بسیار بیشتر از مادرانی است که از این نوشیدنی خیلی کم استفاده می کنند.

تحقیقی که در سال 2004 انجام شد نشان داد که مصرف بیش از یک فنجان قهوه در روز، سبب افزایش التهاب و حالت برافروختگی می شود. در نتیجه این حالت، مصرف قهوه تأثیر مضاعفی بر عروق قلبی می گذارد

قهوه داغ در کره ماه برای فضانوردان

دو دانشجوي كاستاريكايي دستگاه قهوه سازي اختراع كرده اند كه فضانوردان بتوانند از آن در فضا استفاده كنند. همچنين اين دستگاه كاربردهاي ديگري همچون آازمايش داروها را هم دارد.

بر اين اساس از آنجا که در فضا قوه جاذبه وجود ندارد بسياري از فضانواردادن با مشکل نوشيدن قهوه در فضا روبرو بودند که که با ابتکار اين دو دانشجوي كاستاريكايي در فضاي فاقد نيروي جاذبه هم مي توان قهوه نوشيد.

چهارصد میلیون لیوان قهوه 300 سی سی مصرف یکسال قهوه خوران

۴۰۰ میلیارد لیوان ( فنجان ) قهوه در سال در دنیا مصرف میشه. قسمت اعظم این رقم رو لیوان ها و ماگ های یک بار مصرف تشکیل میدن. رقم خیلی گنده ای از این یک بار مصرف ها از کاغذ ساخته میشن با رویه ای از پلیمر. بقیه ی لیوان ها پلاستیکی هستن. بیشتر این لیوان ها - چه کاغذی و چه پلاستیکی - قابل بازیافت نیستن. یا بخاطر مواد سازنده شون و یا به دلیل هزینه ی بالای بازیافت که به صرفه نیست. دور ریخته میشن تا صدها سال طول بکشه که دوباره به طبیعت برگردن.

با لیوان های قهوه که آمریکایی ها هر سال دور میریزن ٬ میشه سطح کره ی زمین رو ۵۵ بار پوشاند ! که مساوی ه با ۱۴.۴ میلیارد لیوان.

حساب کنید چند تا درخت قطع شدن و چقدر مواد اولیه بکار رفته و چقدر انرژی مصرف شده و چقدر هوا آلوده شده و چقدر آبها آلوده شدن برای ساخت این لیوان های کاغذی و پلاستیکی.

می تونین حساب کنین که شما چقدر بخاطر قهوه خوردن تون ٬ آشغال تولید می کنین.

حرکت هایی برای کم کردن این عدد و رقم ها شروع شده. مثل تولید ماگ هایی که از ذرت ساخته میشن یا مثلا استارباکس که در آمریکا به مشتری هایی که ماگ خودشون رو استفاده کنن به ازای هر قهوه٬ ۱۰ سنت تخفیف میده. ولی اصلا کافی نیست. فرهنگ قهوه خوردن باید تغییر کنه.

آیا میدانید مصرف قهوه ایران چقدر است ؟


ـ توماس ، کارمند اداره نامه رسانی آکرون آمریکا ـ به جرم ریختن ادرار در قهوه همکارانش 6 ماه زندانی می شود.
قهوه خیلی بدمزه بود و این مساله مدت ها ذهن کارمندان نامه رسانی آکرون را به خود مشغول کرده بود. آنان وقتی از یافتن علت تغییر طعم و بوی قهوه ناامید شدند تصمیم گرفتند در آبدارخانه دوربین مخفی کار بگذارند تا شاهد طرز تهیه نوشیدنی داغ باشند بدین ترتیب دست توماس شاهین 50 ساله که 13 سال تمام همکارشان بود و در اقدامی کثیف، درون قهوه آنان ادرار می ریخت رو شد. گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: با افشای این جرم، پلیس خیلی زود کارمند میانسال را دستگیر کرد توماس ابتدا خود را بی گناه خواند اما وقتی تصویر خود را در دوربین مخفی دید چاره ای جز اعتراف ندید. وی گرچه از همکارانش عذرخواهی کرد اما حاضر نشد انگیزه اش را اعلام کند. دادگاه آکرون، دیروز نامه رسان تبهکار را به شش ماه زندان و 1200 دلار در حق تمامی کسانی که به آنان قهوه آلوده خورانده بود محکوم کرد. این درحالی است که حکم اخراج توماس از اداره نامه رسانی نیز صادر شد

جانوران در قهوه آمریکایی ها

اگر حشره ای در فنجان قهوه بیفتد، تصور می کنید واکنش یک آمریکایی، انگلیسی، چینی و یک صهیونیست اسرائیلی چه خواهد بود؟!

مرد انگلیسی فنجان را به خیابان پرتاب و کافه را ترک می کند.
مرد آمریکایی، حشره را خارج می کند و قهوه را سر می کشد!
و مرد چینی حشره و قهوه را با هم سر می کشد.

ولی مرد اسرائیلی:
۱- قهوه را به آمریکایی می فروشد و حشره را به چینی.
۲- در تمام رسانه ها شیون و زاری می کند که امنیتش در خطر است.
۳- فلسطین و حزب الله و سوریه و ایران را متهم می کند که جنگ میکروبی براه انداخته اند.
۴- همچنان به کولی بازی و «ننه من غریبم» خود درباره شکنجه یهودیان در هولوکاست هیتلری و سامی ستیزی و زیرپا گذاشتن حقوق بشر یهودی ادامه می دهد.
۵- از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد خواست که به مردم خود بگوید دست از حشره انداختن در فنجانهای قهوه بردارند.
۶- از آمریکا درخواست کمک نظامی فوری و وام یک میلیارد دلاری (با قابلیت بازپرداخت یکصد ساله) می کند تا یک فنجان قهوه دیگر سفارش دهد.
۷- قهوه چی مجبور خواهد بود که غرامت این کار را با تقدیم قهوه مجانی به وی تا پایان قرن جبران کند.
۸- سرانجام و نه به عنوان آخرین اقدام… تمام دنیا را متهم می کند که فقط ایستادند و نگاه کردند و با آنکه او یک انسان معمولی است و برای اولین بار به قهوه خانه رفته است تا اولین قهوه اش را از زمان خروج چندین قرن پیش یهود از مصر صرف کند، برای مصیبت او اندوهگین نشدند


کافی شاپ صدف اولین کافی شاپ دارنده استاندارد ISO در ایران

  • 2 خرداد 1389
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 7092
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر