جستجو

فرهاد زعفری هشجین مولف و مدرس دانشگاه

شیوه های آموزش به پرسنل هتل و رستوران

فرهاد زعفری هشجین مولف و مدرس دانشگاه

نقش نیروی انسانی متخصص و آموزش پرسنل در هتل

در امر هتلداری مدیریت صحیح بسیار اهمیت دارد و اولین درس مدیریت این است که مدیر هتل بتواند این احساس را در کلیه کارکنان هتل به وجود آورد که برای شخص او کار نمی‌کنند بلکه با او کار می‌کنند

اولین رستوران 100 کباب جهان نمایندگی خود را در کلانشهرهای ایران و کشورهای اروپایی و عربی واگذار میکند.

واگذاری نمایندگی اولین رستوران بین المللی 100 کباب  جهان

اولین رستوران 100 کباب جهان

دوره های تخصصی زیر مجموعه رشته های هتلداری و آشپزی ملل با مدرک معتبر

آکادمی پنج ستاره کانادا در ایران

FIVE STAR INTERNATIONAL FOOD ACADEMY

تهیه و تدوین توسط فرهاد زعفری هشجین مولف و مدرس دانشگاه

اولین سوگند نامه آشپزی جهان
RSS
12345678910 انتها