جستجو

آداب غذا خوردن در رستوران و ضیافت های رسمی

آداب غذا خوردن در رستوران و ضیافت های رسمی

فرهاد زعفری هشجین مولف و مدرس دانشگاه هتلداری

نشستن صحیح روی میز و صندلی در هنگام غذا خوردن به چه شکل است ؟ بعد از تمام شدن غذا بهتر است چکار کنیم ؟ وقتی در رستورانیم غذا تمام شد چکار کنیم ؟ اگر تمام نشد باقی مانده غذا را چکار کنیم ؟ و …

14 تا از آداب غذاخوری و مهمانی که بهتر است بدانید این اولین سری این مقاله است بعدا دوباره سری هایی جدید در رابطه با این موضوع اضافه میشود .آداب غذاخوری و مهمانی

?هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید.

?هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید

? هنگامی که در رستوران میهمان شخص دیگری میباشید،هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی کنید غذای گران قیمتی سفارش ندهید.
آداب غذاخوری و مهمانی

آداب غذاخوری و مهمانی

برای بریدن و خردکردن غذا چنگال را با دست چپ و کارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را که می خواهید ببرید محکم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.

در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.

حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز کنید.

اگر تکه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر کرد با عذر خواهی میز را تـرک کـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج کنید.

آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.
آداب غذاخوری و مهمانی

آداب غذاخوری و مهمانی

? سر میز غذا نمکدان و فلفل پاش همیشه در کنار هم هستند و اگر مهمانی از شما نمکدان خواست ،
هر دو ی آنها را با هم به او بدهید.

?هرگاه سوپ داغ بود برای خنک کردن به آن ندمید بلکه صبر کنید تا خودش خنک گردد.

چای را نیز برای خنک شدن در نعلبکی نریزید.

? هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرید بلکه از لبه قاشق سوپ را اندک اندک بنوشید.

? هنگام سفارش غذا در رستوران اگر از نوع و محتویات غذای مورد نظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت کمک بخواهید.

? هیچ گاه کارد و چنگال و قاشقی را که استفاده کرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلکه آنها را روی بشقاب بگذارید.

? اگر قاشق و یا کارد و چنگال شما به زمین افتاد آن را بردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست کنید.
  • 14 دی 1395
  • نویسنده: iranchef
  • تعداد نمایش ها: 2105
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر