جستجو

اصول میزبانی و تشریفات در رستوران

اصول میزبانی و تشریفات در رستوران

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

22854591.jpg

مدل ارتقاء کیفیت ServQual آموزش میزبانها برای اولین بار درایران توسط ایران شف برگزار میشود.

1 توانايي بكارگيري سيني مخصوص غذا و لوازم سرويس
2 توانايي حمل و بكارگيري تجهيزات مورد نياز
3 توانايي آماده كردن كمد استيشن مخصوص و بكارگيري آن
4 توانايي بكارگيري وسايل و تجهيزات ميزباني
5 توانايي چيدن ميز و آراستن آنها
6 توانايي تشخيص ويژگيهاي سرويسدهي در رستورانها
7 توانايي گرفتن سفارش نوشابه ها و سرو آنها
8 توانايي گرفتن سفارش از مهمان و سرو انواع غذا
9 توانايي برچيدن ظروف غذا
10 توانايي ارائه صورتحساب به مشتري
11 توانايي نظارت بر پاك كردن ميز و تعويض ظروف و روميزي
12 توانايي برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف رستوران
13 توانايي برخورد مطلوب با مشتريان
14 توانايي ايجاد هماهنگي با پرسنل مربوطه
15 توانايي تهيه گزارش كار
16 توانايي همكاري با ساير پرسنل رستوران
17 توانايي بكارگيري زبان خارجي در ميزباني رستوران

DSC00640.jpg


توانايي بكارگيري سيني مخصوص غذا و لوازم سرويس
آشنايي با سيني مخصوص غذا، انواع و كاربرد آنها
آشنايي با لوازم سرويس غذا، انواع كاربرد آنها
ظروف چيني، انواع و كاربرد آنها
ظروف بلوري، انواع و كاربرد آنها
ظروف استيل، انواع و كاربرد آنها
ظروف نسوز، انواع و كاربرد آنها
ظروف نقرهاي، انواع و كاربرد آنها
دستمال سفره، انواع و كاربرد آنها
شناسايي اصول بكارگيري سيني مخصوص غذا و لوازم سرويس

توانایی بکارگیری تجهیزات مورد نیاز

waiter-serving-food_~gwe23016849.jpg


آشنايي با تجهيزات مورد نياز
آشنايي با دستورالعملهاي حمل و بكارگيري تجهيزات مورد نياز
شناسايي اصول حمل بكارگيري تجهيزات مورد نياز

توانايي آماده كردن كمد استيشن مخصوص و بكارگيري آن

kkk.bmp


آشنايي با كمد استيشن مخصوص و انواع آن
شناسايي اصول آماده كردن كمد استيشن مخصوص و بكارگيري آن

توانايي بكارگيري وسايل و تجهيزات ميزباني

آشنايي با وسايل و تجهيزات ميزباني
شناسايي اصول بكارگيري وسايل تجهيزات ميزباني
شناسايي اصول تميز كردن لوازم و وسايل
آشنايي با تميز كردن ليوانها

توانايي تشخيص ويژگيهاي سرويس دهي در رستورانها

Waiters.jpg


آشنايي با روانشناسي سرويس دهي در رستورانها و آداب مهمانداري
آشنايي با عوامل انگيزش غذا خوري در رستوران
آشنايي با گردش كار در رستورانها
آشنايي با ترتيب غذا در منو و انواع آنها
آشنايي با مشكلات سرويس دهي در رستورانها
شناسايي اصول رفع مشكلات سرويس دهي در رستوران
شناسايي اصول ارائه روش و نظريات اجرايي سرويس دهي در رستورانها
شناسايي اصول جمع آوري مدارك و اطلاعات مورد نياز در جهت بهبود
كيفيت ميزباني رستوران

توانايي گرفتن سفارش از مهمان و سرو انواع غذا

AnniversaryDinner.jpg

آشنايي با غذا و انواع آن از نظر نوع و موقع سرو آنها و انو اع صورتهاي
غذا و نوشابه
آشنايي با كيفيت انواع غذاها
شناسايي اصول سرو انواع صبحانه
شناسايي اصول سرو انواع سوپ
شناسايي اصول سرو انواع سالاد
شناسايي اصول سرو انواع غذا
شناسايي اصول سرو انواع دسر
شناسايي اصول سرو چاي و قهوه

توانايي ارائه صورتحساب به مشتري

آشنايي با قيمت غذا و نوشابه
آشنايي با فرمهاي صورتحساب
شناسايي اصول تنظيم صورتحساب مشتري
شناسايي اصول ارائه صورتحساب به مشتري

توانايي برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف رستوران


آشنايي با واحدهاي مختلف رستوران
شناسايي اصول برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف رستوران
توانايي برخورد مطلوب با مشتريان 3
آشنايي با ويژگيهاي مشتري رستوران در ارتباط با غذاي سفارشي
آشنايي با عوامل موثر در برخورد با مشتري
آشنايي با ابزارهاي ايجاد روابط انساني ويژگيهاي مشتري از نظر عادات و
سنن اجتماعي و زبان
شناسايي اصول برخورد مطلوب با مشتريان
توانايي ايجاد هماهنگي با پرسنل مربوطه

1175280664-waiters.jpg


آشنايي با عوامل انگيزش شغلي
شناسايي اصول ايجاد هماهنگي با پرسنل مربوطه
توانايي تهيه گزارش كار 1
آشنايي با فرم گزارش كار
شناسايي اصول تهيه گزارش كار
توانايي همكاري با ساير پرسنل رستوران
آشنايي با وظايف پرسنل رستوران
شناسايي اصول مقدماتي برنامهريزي در رستوران
آشنايي با روشهاي تقسيم كار
آشنايي با ابزارهاي اجرايي كار در رستوران
شناسايي اصول همكاري با ساير پرسنل رستوران

توانايي بكارگيري زبان خارجي در ميزباني رستوران

آشنايي با زبان انگليسي مقدماتي و تخصصي ميزباني رستوران
شناسايي اصول بكارگيري زبان انگليسي در ميزباني رستوران
610x.jpg


فهرست استاندارد تجهيزات‘ ابزار ‘ مواد و وسايل رسانه اي در رستوران


1-ظروف چيني
2 ظروف نسوز
3 ظروف نقرهاي
4 ظروف بلوري
5 دستورالعمل وسايل كمك آموزشي
6 تجهيزات وسايل و تجهيزات ميزباني
7 وسايل كمك آموزشي
8 رستوران با تجهيزات كامل
9 انواع نوشابه
10 فرم سفارش غذا
11 انواع غذا
12 دستورالعملهاي سرو غذا
13 فرم صورتحساب
14 انواع ظروف
15 فرم گزارش كار
16 كتب زبان خارجي
17 لوازم التحرير

  • 15 آذر 1387
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 3830
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر