جستجو

اهمیت مدیریت کیترینگ:

اهمیت مدیریت کیترینگ:

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

KitchenCookingArea.jpg

توسعه ملی و توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور جز با کمک منابع انسانی کارآمد و کارآفرین که بتواند مشکلات را حل و بر موانع غلبه کنند، میسر نمی باشد. نیروی انسانی مجرب و ماهر، اهرم رشد و توسعه ملی است. اکنون کشورهای در حال توسعه با توجه به تمام مشکلات سرمایه گذاری در نیروی انسانی، دریافته اند که علت عقب ماندگی آنها تنها کمبود منابع فیزیکی نیست، بلکه در کمبود سرمایه های انسانی دارای مهارت های علمی، پژوهشی، فنی و به بیان دیگر در کمبود انسان سالمِ توسعه یافته، نهفته است.

یکی از ابزارهای سازمان های موفق به منظور حفظ بقا ، ارتقاء اثربخشی و تداوم فعالیت های خود و ورود به عرصه رقابت جهانی، عبارت است از بهره گیری از روشهای پیشرفته برای آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر ، بویژه مدیران آینده . چراکه همه سازمان ها در مرحله اول برای خدمات رسانی و تأمین نیازهای مشتریان و مردم جامعه بوجود می آیند و "مدیر" ، عامل کلیدی برای حرکت سازمان در جهت دستیابی به این اهداف می باشد.
ساختار دیدگاه های جدید مدیریت، در سال های آتی افق فکری وسیع تری خواهد داشت و همچنان که ساختار کشورهای توسعه یافته طی ده های گذشته از ساده به پیچیده تغییر یافته است، کشورهای در حال توسعه نیز در جریان این دگردیسیِ همه جانبه ملزم به تغییر می باشند و یکی از ارکان این تغییر ، ایجاد تحول مدیریتی در سازمان ها است. بنابراین نکته اساسی در مدیریتِ عصری که در پیش داریم این است که مدیران باید دانش، توانایی، مهارت و تسلط خود را افزایش دهند و سازمان ها نیز می بایست با احتراز از به کارگیری سبک مدیریت سنتی و قدیمی و با استفاده از رویکرد توسعه مدیریت تخصصی، در گذار از این دوره ی تغییر با اطمینان گام بردارند.
با توجه به نقش حساس و مهم شرکتهای تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی در دستیابی به اهداف توسعه و رفاه اجتماعی، اهمیت نقش مدیران این سازمان ها در به کارگیری صحیح و اثربخش کلیه منابع و امکانات موجود در جهت رسیدن به هدف "توسعه انسان سالم" کاملاً مشهود می باشد. عملکرد موثر مدیریتی در این حوزه علاوه بر تأثیر درون سازمانی به لحاظ دستیابی به اهداف و اثر بخشی فعالیتها و کسب رضایت مشتری مانند سایر حوزه های مدیریتی، سبب ایجاد تأثیرات گسترده تری در کل جامعه بویژه از نظر کمک به ارتقاء سطح سلامتی افراد جامعه از جمله نیروی انسانی سازمان ها شده که در رشد و توسعه اقتصادی کشور رکن اساسی می باشد. لذا از آنجا که وجود مدیران شایسته و دارای شرایط لازم، برای حصول این اهداف ضروری به نظر می رسد، آموزش و توسعه مدیران حوزه کیترینگ بعنوان یک اصل اساسی مورد تاکید بیشتر قرار می گیرد .
مدیران توسعه یافته ، مزیت رقابتی سازمانهای کیترینگ
در دنیای امروز ، سرعت و سهولت دسترسی به ابزار و تجهیزات پیشرفته بسیار بالا رفته است . اکنون مزیت کشورها و سازمانها ، در نیروی انسانیِ به کاربرنده این تجهیزات خلاصه شده است ، یعنی مهم، نیروی انسانی قابل است ، نه سخت افزار .
نوآوری که بوسیله انسان ها بوجود می آید، تنها چیزی است در طبیعت که نمی توان آن را به ماشین ، ابزار و کامپیوتر واگذار کرد ، چرا که فقط انسانها نوآوری می کنند و این نوآوری منجر به خلق مزیت رقابتی می شود .
برتری رقابتی سازمان های کیترینگ نیز، به توانایی این سازمانها در تنظیم راهبردهایی برای بکارگیری فرصت های سودآور اشاره دارد تا از آن طریق بتوانند بازده سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند که این مهم توسط مدیران هوشمند و نظام نوین مدیریت کیترینگ قابل دستیابی است. دو اصل عمده ، حدودی را که یک فعالیت تجاری دارای برتری رقابتی است تشریح می کند :
1- درک مشتری از دریافت ارزش
2- منحصر به فرد بودن کالا و خدمات عرضه شده
برای آنکه در میان رقبای خود برترین باشید همواره چهار مکانیزم وجود دارد:
 اولین منشاء ، داشتن توانایی مالی و اقتصادی ممتاز است ،
 دومین منشاء ، توانایی استراتژیک کالاست ( کالا یا خدمت منحصر به فرد )
 سومین منشاء ، توانایی فنی یا عملیاتی سازمان
 چهارمین منشاء توانایی سازمانی
این موارد، چهار منشاء منحصر به فرد بودن است که می تواند به برتری رقابتی شما در بازار منتهی شود. "توانایی سازمانی" معرف قدرت سازمان برای اداره سیستم های سازمانی و کارکنان به منظور پیوند بین نیازهای استراتژیک و مشتریان است .
در محیط پیچیده ، پویا ، نا مطمئن و متلاطم امروز، توانایی سازمانی ناشی از "انعطاف پذیری"، "سازش پذیری" و "قابلیت پاسخگویی" است. از آنجا سیستم های سازمانی مؤثر بر کارکنان توسط مدیران طراحی می گردند لذا از این بحث می توان چنین نتیجه گرفت که سرمایه های فکری نیروی انسانی در سازمان از جمله مدیران شایسته در این گروه جزو "دارایی های نامشهود سازمانی" هستند که سابق بر این جزو ارزش کمّی به حساب نمی آمدند لیکن امروزه یکی از مزیتهای رقابتی پایدار سازمانها "در منابع انسانی ماهر" و با انگیزه است همچنانکه "کاپلان" صاحب نظرمشهور معاصر، نیروی انسانی را یکی از محورهای چهارگانه اندازه گیری موفقیت سازمانها، نهادها و شرکتها و عامل حیاتی در تحقق اهداف و استراتژی ها مطرح کرده است .
اصول مدیریت کیترینگ
در یک تعریف کلی، مدیر و سرپرست کیترینگ کسی است که مسئولیت اداره و هدایت عده ای از کارکنان بر عهده او گذاشته شده است. بنابراین رئیس، مدیران ارشد و میانی در سازمان ها و شرکت های کیترینگ تا سرپرستان اجراییِ آن همگی جزء این طبقه بندی محسوب می شوند.
با توجه به ادبیات رایج علم اداره امور سازمان ها، نهادها و شرکتها پنج وظيفه‌ي اصلي مديريت کیترینگ را می توان اینگونه تعریف کرد:
1. برنامه‌ريزي:
برنامه ریزی پلی است برای رسیدن از حال به آینده .برنامه ریزی عبارت است از روش نظام مند و عقلایی بررسی آینده، تعیین اهداف درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش مناسب برای دستیابی به این اهداف.
2. سازماندهي:
سازماندهی فعالیتی است مستمر که طی آن وظایف، اختیارات و مسئولیتهای واحدهای و پست ها مشخص شده و نحوه هماهنگی و ارتباط بین آنها معین می گردد .وظیفه مدیر کیترینگ در سازماندهی عبارت است از سه فعالیتِ تقسیم کارها به وظایف یا شغل ها(تعیین ویژگیهای شغل یا شرایط احراز شغل) ، ادغام وظایف یکسان در یک واحد و تشکیل دوایر سازمانی ، تفویض اختیارات و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین واحدها.
3. هدایت، رهبری:
در فرایند رهبری سازمان، به منظور نفوذ بر افراد و جهت دهی آنها در مسیر تحقق اهداف سازمانی مدیریت کیترینگ باید با ایجاد انگیزه و ارتباط موثر،کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند.
4. به كارگماري:
تامین نیروی انسانی به منظور پر کردن جایگاه های شغلی یکی از وظایف مدیر کیترینگ در حوزه مدیریت منابع انسانی می باشدکه تحت تاثیر بسیاری از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار داشته و مشتمل بر وظایف مختلفی می باشد از جمله: نیرویابی، گزینش، آموزش و توسعه کارکنان، تعیین نظام حقوق و دستمزد، جبران خدمت، ایمنی شغلی و ...
5. نظارت و ارزیابی:
نظارت و کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده، بر اساس معیار و شاخص های تعیین شده، مقایسه می شوند و در صورت وجود اختلاف بین آنچه هست و آنچه باید باشد و مشاهده انحراف ، به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود.

اهمیت مدیریت کیترینگ:

امروزه افزایش انتظار جامعه از مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و سازمان های کیترینگ (ازجمله توليد كنندگان مواد اوليه، توليدكنندگان نهایی مواد غذایی، سرویس دهندگان مواد غذایی، عمده فروش ها وخرده فروش های صنعت مربوطه و ...) ، به موازات محدودیت امکانات و منابع موجود و افزایش تقاضای روز افزون برای خدمات با کیفیت بهتر، لزوم توجه بیشتر به مقوله "بهبود مدیریت" در سیستم های کیترینگ را مطرح می سازد. لذا از آنجا که وجود مدیران با صلاحیت از عوامل مهم وکلیدی در موفقیت هر سازمانی از جمله سازمان های کیترینگ می باشد، استفاده از روشی سیستماتیک جهت آموزش و توسعه عملکرد استاندارد مدیران این مراکز، امری ضروری می باشد.
متأسفانه با توجه به نتایج بررسی های موجود، مشخص گردیده است که استانداردِ ملیِ مدونی در حوزه تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی به صورت لازم الاجرا در کشور وجود ندارد، چرا که بکارگیری نظام جامعِ مدیریت کیترینگ در کشور همگانی نشده است و در ارزیابی عملکرد مراکز مربوطه، عوامل دیگری به جز شاخص های معتبر و استانداردهای تخصصی موجود در این حوزه، تأثیرگذار می باشد. لذا تیم پژوهشی حاضر بر این مصمم گردید تا با مطالعه تطبیقی شاخص ها و فرایندهای استاندارد مدیریت کیترینگ درکشورهای منتخب، جهت عملکرد صحیح مدیریت مراکز مربوطه در کشور، با توجه به نیازسنجی مخاطبین طرح (مشتریان، صاحبان فرایند و ذینفعان) ضمن اِعمال عوامل محیطی و اجتماعیِ موجود و تاثیر گذار ، الگوی مناسبی برای ایران تهیه کند.
بکار گیری این الگو دارای اثرات مثبت فراوانی است از جمله این که اجراي استاندارد ملي مدیریت کیترینگ باعث تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها، افزايش رضایت مشتری، افزایش صادرات و فروش داخلي و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش هزینه ها و قيمت ها مي شود که در کل به نفع جامعه و اقتصاد كشور خواهد بود.
دوره آموزش تخصصی مدیریت کیترینگ:
با توجه به رشد روز افزون واحدهاي توليد کننده وعده هاي غذايي درسطح جامعه و اهميت نقش اين شاخه صنفي در سلامت جامعه ،لزوم ارائه آموزش های تخصصی مختلف در اين حوزه بيش از پيش مطرح مي گردد. پس از تدوين و تصويب اولين برنامه استاندارد آموزش با عنوان گمديريت کيترينگ" در سازمان فني و حرفه اي، به منظور تربيت مربيان اين رشته بطور علمي و سيستماتيک و خارج نمودن اين رشته از حالت سنتي، هم اکنون برنامه تدوين سند استاندارد ملي ايران با عنوان مديريت کيترينگ نیز در کشور مطرح گردیده است .
با توجه به هدف بالای اتحادیه های مربوطه در تعیین یک سطح استاندارد و منطبق با معیارها و اصول علمی و قانونی برای واحدهای صنفی تولید کننده مواد غذایی (کیترینگ) و به دنبال آن تربیت مدیران متخصص در سطح استانداردهای بین المللی برای این رشته، هم اکنون مخاطبین ، متخصصین، اساتید، دانشجویان، کارفرمایان، شاغلان، و دست اندرکاران این حوزه، بیش از پیش نیازمند دریافت آموزش های تخصصی مربوطه می باشند.
هدف آموزشی این دوره، آشنايي فراگیران با فنون، ابزار، استانداردها و متدهاي مدیریت کیترینگ (تهیه، تولید و توزیع غذا) است. در اين دوره استانداردهای نظري و عملي مدیریت در آشپزخانه های صنعتی ، ویژگی های ساختمانی و تجهیزات، ابزار مورد نیاز به تفصيل معرفي مي‌شوند. و اصول علمی و عملی و استانداردهای مدیریت کیترینگ تدريس مي‌شود.

مقالات در مورد کیترینگ

فراھم کردن غذا به میزان زیاد ، به دلیل شیوه آماده سازی ، جابجایی و نگھداری انبوه مواد غذایی ممکن
است خطرآفرین باشد . داده ھای ھمه گیر شناسی از سراسر جھان نشان می دھد که بسیاری
مسمومیت ھای غذایی است که در حجم بالا تھیه شده اند .
آلودگی مواد غذایی در رستوران یا در سایر اماکن پخت و عرضه غذا می تواند موجب بروز مسمومیت در
گروه بزرگی از مردم شود . کودکان، سال در سالمندان و بیماران بستری در بیمارستان به ویژه افرادی که
سیستم ایمنی تضعیف شده دارند، آسیب پذیر بوده و در معرض خطر قرار دارند.
بنابراین در تھیه ، پخت، نگھداری و عرضه غذا در این گونه اماکن باید توجه ویژه ای به موارد بھداشتی
شود تا خطرات احتمالی به حداقل رسیده و غذایی سالم و ایمن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد .
آیین کار استاندارد ٩٦٤١ تا حد امکان با چارچوب اصول کلی بھداشت مواد غذایی ھماھنگی دارد. در آیین
کار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی که به کار گرفته شده به شرح زیر می باشند:
١.ارزیابی مخاطرات مربوط به داشت، برداشت، تولید/ فرآوری، بازاریابی، آماده سازی و یا استفاده از مواد
خام یا فرآورده غذایی
٢. تعیین نقاط کنترل بحرانی مورد نیاز برای کنترل مخاطرات شناسائی شده
٣. استقرار روش ھای اجرایی برای پایش نقاط کنترل بحرانی
غذاھای از پیش پخته شده و پخته در کیترینگ – آیین کار بھداشتی
ھدف از تدوین این استاندارد، تعیین راھکارھای بھداشتی برای آماده سازی غذاھای از پیش پخته شده و
پخته در کیترینگ ھا می باشد.
این آیین کار برای رستوران ھا و اماکنی که تغذیه گروه بزرگی از مردم را بر عھده دارند مانند:کودکان در
مدارس، ساکنان خانه سالمندان، زندانیان درزندانھا، بیمارانی که در بیمارستان ھا یا آسایشگاه ھا
بستری می باشند، ھمچنین کیترینگ شرکتھای ھواپیمائی، ھتل ھا، پادگان ھا، کارخانجات ودانشگاھھا
وشرکت ھای تولید کننده غذای از پیش پخته، کاربرد دارد.
این آیین کار ارایه مواد غذایی خام به مصرف کننده را در بر نمیگیرد.
ھدف این استاندارد کالیبره نمودن وآموزش پرسنل دست اندرکار مواد غذایی با اصول بھداشت و ايمني
میباشد. (clean, un clean) مواد غذائي میباشدوھدف دیگرش جداسازی فضاھای کاری
تلفیق شده است، ھدف این سیستم مدیریتی يكسان iso این استاندارد با سیستم مدیریت ٩٠٠٠
سازي فعالیتھاي کیترینگ مواد غذایی و حذف خطرات احتمالی میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی در مواد
غذایی فرآوری شده می باشد که در صورت بروز خطر بتواند آنھا را در ھر مرحله فرآوری تا مصرف،
شناسایی و حذف نماید.
این سیستم از طریق روشھای علمی، کلیه راھھایی را که برای جلوگیری از رسیدن ھرگونه خطری به
مصرف کننده لازم باشد، مشخص مینماید.
این سیستم مسیر را از آزمایش محصول نھایی که از نظر آماری غیر قابل اعتماد بوده واغلب نیاز به مرور
گذشته برای حذف مشکل دارد، بسمت راھھای پیشگیری برای تولید مواد غذایی سالم، سوق میدھد

 

 


محورهای این همایش عبارتند از :

 

الف) کارآفرینی، کیترینگ، محیط زیست و سلامت 1-کارآفرینی و کاربرد HSE و نقش آن در صنعت کیترینگ
2-نقش سازمانهای بازرگانی در کارآفرینی کیترینگ مواد غذایی سازگار با محیط زیست
3-جایگاه علوم و تکنولوژی نوین در کارآفرینی کیترینگ سازگار با محیط زیست
4-کارآفرینی و استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در کیترینگ
ب) کارآفرینی، کیترینگ و استانداردهای محیط زیست
1-نقش تولید پاک، تکنولوژی زیست محیطی (ET) در کارآفرینی صنعت کیترینگ
2-کیترینگ، کارآفرینی و سیستم های مدیریت زیست محیطی
3-کارآفرینی و بازیافت پسماندهای واحدهای کیترینگ مواد غذایی(دریائی و ...)
4-جایگاه کیترینگ مواد غذایی در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی
ج) کارآفرینی کیترینگ و اقتصاد محیط زیست
1-نقش کارآفرینی در صنعت کیترینگ از دیدگاه اقتصاد محیط زیست
2-نقش کارآفرینی در بسته بندی صنایع غذایی سازگار با محیط زیست و صنعت اکوتوریسم
3-نقش بنگاههای اقتصادی (بیمه- بانک و ...) در کارآفرینی کیترینگ مواد غذایی
4-نقش اقتصادی کیترینگ مواد غذایی در حوزه خدمات شهری و روستایی
د) کارآفرینی کیترینگ از نگاه آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
1-آموزش و فرهنگ سازی کیترینگ مواد غذایی سازگار با محیط زیست
2-خلاقیت و نقش آموزش و فرهنگ سازی در کیترینگ مواد غذایی
3-آموزش مهارتهای ویژه در زمینه کارآفرینی صنعت کیترینگ سازگار با محیط زیست
4-نقش مطبوعات و رسانه ها در تبیین حفاظت از محیط زیست در صنعت کیترینگ مواد غذایی

روش نگارش مقاله :
1-مقاله به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود .
2-مقاله دارای عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، متن اصلی (شامل روش کار، بحث و نتیجه گیری) فهرست منابع و پیوست ها باشد .
3-عنوان بین 5 تا 20 کلمه باشد .
4-چکیده مقالات باید به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد، چکیده فارسی حداکثر 300 کلمه و چکیده انگلسی 250 کلمه باشد .
5-کلید واژه ها حداکثر 5 کلمه باشد و بطور کامل تمام موضوع های مطرح شده در مقاله را در برگیرد. این کلید واژه ها باید دقیق و منطبق بر بحث ارایه شده باشد و از دادن کلید واژه های عمومی اجتناب شود .
6-مقالات ارسالی باید در راستای محورها و موضوع های همایش بوده و قبل از این در محل دیگری ارایه نشده باشد .
7-مقالات ارسالی نباید اقتباس و یا تلخیص باشد .
8-مقالات ارسالی حتی المقدور کاربردی باشد .


نرم افزار رستوران.کیترینگ.هتل.تالار.فست فود .کافی شاپ


قابل استفاده در رستوران ها ، هتل ها ؛ مراکز تهيه غذا ؛ کيترينگ ها ؛ مطبخ ؛ آشپزخانه هاي صنعتي و سفره خانه ها

- بدون نياز به دانش حسابداري ، کامپيوتر و انگليسي.
- وجود 4 نوع فاكتور فروش (تصويري،لمسي/انتخاب با موس / کدينگ / تعريف غذا بر روي کيبورد) براي استفاده با هر نوع سليقه و درخواست.
- کسر از انبار و انبارداري هوشمند
- سهولت در کاربري و بدون نياز به اموزش
- امکان استفاده برنامه تحت شبکه با تعداد کاربران نا محدود
- بيش از 400 گزارش قدرتمند و کاربردي براي مديران
- امکان سفارش گيري توسط دستگاه Pocket PC در هر نقطه از رستوران وارسال همزمان پرينت به آشپز
- استفاده همزمان از هر نوع و تعداد پرينتر و انتخاب نسخه هاي چاپ مختلف
- امکان تفکيک هر غذا براي چاپ مواد پختني در آشپزخانه ، مواد نوشيدني در سالادبار و ... تا بينهايت پرينتر
- امکان چاپ فاکتور مشتري در انواع کاغذ A5 ,A4و 8ميليمتري و 5 ميلي متري
- امکان چاپ فاکتور شرکتي با آرم و سربرگ رستوران
- امکان تعريف توضيحات فاکتور جهت سهولت کاربر
- امکان انتخاب درخواست خاص براي هر غذا و چاپ هر درخواست در زير همان غذا در فاکتور فروش
- امکان تعريف و تغيير لوگوي رستوران و درج آن در صورتحساب مشتري
- سيستم كنترل آمار همزمان با فروش براي اخطار حدنصاب و سفارش
- صدور فاكتورهاي (داخلي، بيرون بر ،پيك ، مراجعه،تاكسي)با امكان محاسبه حق سرويس و تعريف هزينه اختصاصي و تعيين زمان مراجعه .
- امكان اتصال كالر آي دي به تعداد خط دلخواه و همچنين تعريف غذاي دلخواه مشترك در زمان تماس
- حسابداري اختصاصي (بانكها ، چكها با اخطار سررسيد ، هزينه ها، تراز، درآمدها، طرف حسابها و .....).
- سيستم حقوق و دستمزد و مساعده پيشرفته طبق آخرين قوانين اداره كار و امور اجتماعي
- مديريت كامل پيك ها و تعداد وحساب سفارش هاي برده شده و همچنين كنترل كارت بهداشت پرسنل و اخطار تمام شدن آن در اول برنامه.
- امكان جستجوي سريع اشتراك ها و اشخاص بر اساس هر فيلد دلخواه (آدرس ،نام خانوادگي، تاريخ تولد ، تلفن) و رتبه بندي مشتركين براساس تعداد دفعات و مبالغ دريافتي و تعين جايزه ويژه مشتركين بصورت رندوم .
- مديريت و تعيين سطح دسترسي براي كليه كاربران و امكان گزارش دهي از فاكتورهاي حذف شده و ويرايش شده به مديريت .
- پشتيبان گيري اتوماتيك و دستي از داخل و خارج از نرم افزار .
- محدود بودن کاربر عادي ومدير مياني در برابر تغييرات /حذف وپرينت مجدد
- امکان تغيير دسترسي هر کاربر در دستيابي به قسمت هاي مختلف برنامه وتنظيم قابليت هايي نظير ويرايش/حذف ايجاد وپرينت براي هر کاربر.
- امکان نگهداري و نمايش فاکتور هاي حذف شده/ويرايش شده/تخفيف داده شده با جزييات کامل آن و قابليت پرينت آنها در گزارش صندوق هر روز.
- امکان صفر کردن صندوق در پايان هر شيفت کاري
- امکان نمايش فاکتور هاي ويرايش شده در گزارش عمکرد صندوق وليست فاکتور ها.
- امکان سفارش گيري در فروش مشترکين در 3 حالت فاکتور ارسال تسويه شده/فاکتور تسويه نشده/موقت / رزرو شده.
- امکان تعريف ميز/تخت/آلاچيق و اختصاص آن به مشتري در فروش سالن
- امکان ثبت ونگهداري فاکتورهاي خريد و ورود اتوماتيک مواد خام خريداري شده به انبار ونگهداري آخرين قيمت موا خام در محاسبه قيمت تمام شده
- امکان مشاهده موجود انبار در هر لحظه از فروش
- امکان تعريف فرمول ساخت براي هرغذا بر حسب مواد اوليه مصرفي (آناليز مواد )
- کنترل انبار بصورت روزانه از طريق تعريف کالاهاي مصرفي
- امکان مشاهده سود و زيان در بازه هاي زماني دلخواه
- امكان كنترل و مديريت پيك ها
- ار با اين نرم افزار بسيار راحت و سريع انجام مي‌شود طوري كه بايد به فكر چاپگر پر
- امكان چاپ هر تعداد فاكتور دلخواه به صورت همزمان
- امكان چاپ با چاپگرهاي حرارتي، جوهرافشان و ...
- مكان تعريف جداگانه هزينه پيك براي هر مشتري يا هزينه ثابت براي تمام مشتريان

گزارشات فروش:
- گزارش عملکرد صندوق
- گزارش صندوقدار
- گزارش صندوق بر حسب شيفت
- گزارش صندوق بر حسب ساعت
- گزارش موجودي هر صندوق
- گزارش فروش يک کالاي خاص کلي و روزانه
- گزارش به تفکيک تاريخ
- گزارش ليست فروش سالن کلي و روزانه
- گزارش فروش يک غذا به تفکيک تاريخ
- گزارش فروش منوي غذايي به تفکيک روز
- گزارش فروش به تفکيک غذا
- گزارش محاسبه سود وزيان
- گزارش فروش به تفکيک ماه
- گزارش فروش يک غذاي خاص در فاکتورها
- گزارش فروش يک غذا بر حسب ساعت
- گزارش فروش يک غذا به تفکيک روزهاي يک ماه بر حسب ساعات
- گزارش نظر خواهي مشترکين
- گزارش مشترکين بر حسب محله
- گزارش نحوه آشنايي
- گزارش خريد مشترکين بين دو تاريخ
- گزارش ريز خريد مشترکين بر حسب تعداد وقيمت
- گزارش مشترکين غير فعال
- گزارش بدهکاري بستانکاري مشترکين
- گزارش کالايي مشترکين
- گزارش ليست تماس هاي مشترکين
- گزارش کارکرد پيک
- گزارش جمع کارکرد پيک ها
- گزارش کارکرد پيک ها به تفکيک تاريخ
- امکان ثبت نامحدود مشترکين / کارکنان / انواع کالاي خام / نحوه آشنايي / منوي غذايي / کالاي خام / پيک موتوري/ نوع پرداخت / کالاي مصرفي / هزينه ها و ...
- امکان نگهداري حساب فروشندگان و بنکداران
- امکان نگهداري حساب کارکنان
- امکان تعريف کارت هاي فروش واهدايي
- امکان ثبت اسناد پرداختني و دريافتني
- امکان نگهداري فاکتور هاي حذف شده و ويرايش شده با جزييات کامل وقابليت پرينت آنها
- گزارش هزينه هاي روزانه گزارش کارت هاي رايگان واهدايي
- گزارش کارت هاي استفاده شده ونشده روزانه وکلي
- گزارش خريد از فروشندگان
- گزارش حساب فروشندگان
- گزارش حساب کارکنان
- گزارش حساب وعملکرد گارسون ها
- گزارش جمع حساب فروشندگان به صورت کلي
- گزارش چک هاي پرداختي
- گزارش موجودي بانک/اسناد پرداختي ودر يافتي
- گزارش نقطه سفارش کالا
- گزارش حواله خروج از انبار
- گزارش حواله خروج از انبار کلي
- گزارش کاردکس کالا
- گزارش انبار گرداني کلي
- گزارش مصرف روزانه پرسنل
- گزارش مغايرت انبار
- گزارش خريد يک کالاي خاص


منبع مجموعه فرهنگی هنری شهرداری تهران

بی شرمانه ترین آشپزی جهان در قرن بیست و یکم


chin.jpg

این مطلب درباره تهیه غذا با جنین انسان می باشد. آنها که مایل به دیدن تصاویر دلخراش نیستند از خواندن ادامه این ایمیل خودداری فرمایند

این حقیقت قرن 21، شرم بر این انسانها، خواهش می کنم این لینک رو بدین همه بخونن تا بفهمن تو چه دنیای کثیفی زندگی می کنن
این یه داستان واقعیه از یه مقاله علمی تکان دهنده ای که تو چین منتشر شده، به همراه این خبر چند عکس نیز آمده است


عکسها آنقدر دلخراش و ناراحت کننده بود که نتوانستم مابقی را براتون بزارم


تو ایالت کانتون چین (یا تو کشور چین)، سوپ گیاهی به همراه گوشت نوزاد سرو میشه که تبلیغ زیادی کردند که

کاربران محترم از اینکه این مطالب دلخراش رو براتون گذاشتم متاسفم ولی به هر حال مسائلی است که باید ازش خبر داشته باشیم


سلامتی و میل جنسی رو به طرز عجیبی بهبود می بخشه
قیمت سوپ 4000 دلاره حدودا و یک کارخونه دار تو مصاحبه ای که کرده گفته تاثیر این سوپ خوشمزه رو به عینه دیده!

این سوپ ترکیبی از مغذی ترین گیاهان، گوشت مرغ و جنین سالم انسانه که 8 ساعت آب پز یا بخارپز میشه!
این کارخونه دار 62 ساله با همسر دومش که 19 سالش بود بعد دو هفته باز واسه سرو سوپ اومده بود و راضی بود از اینکه تونسته تو این دو هفته هر روز با همسرانش --- داشته باشه!
یه روز زن و شوهری که دو دختر داشتند وبچه سومشون که جنین 5 ماهه بود و دختر تشخیص داده شده بود رو سقط کرده بودن اومده بودن واسه فروش!
قیمت این جنین 2000 دلاره، اگه کسی حاضر به فروش جنین مرده نشه، جفت جنین (اونایی که کمی مطالعه دارن، میدونن جفت جنین چیه) هم خریداری میشه، اما فقط 200 دلار

توضیح : این سوپ تندرستی در واقع یه هشدار جدی و یه پشت پا به بشریته خواستگاه فعلی این حادثه چینه، عامل اصلی اینجور پدیده ها قانون تک فرزندیه، پولداراشون بچه پسر دوست دارن و فقیراشون دوست دارن حالا که دخترشون رو مجبورن سقط کنن به یه پولی برسن

  • 5 دی 1389
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 8528
  • نظرات: 0
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
5.0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر