جستجو

اولین سوگند نامه آشپزی جهان The World first culinary oath

اولین سوگند نامه آشپزی جهان  The World first culinary oath

تهیه و تدوین فرهاد زعفری هشجین مولف و مدرس دانشگاه

اكنون كه با عنایات و الطاف بیكران الهی دوره آشپزی را با موفقیت به پایان رسانده‌ام و مسئولیت خدمت به خلق را برعهده گرفته‌ام در پیشگاه قرآن كریم * به خداوند قادر متعال كه دانای آشكار و نهان است، و نامش آرامش دلهای خردمندان و یادش شفای آلام دردمندان، سوگند یاد می‌كنم كه همواره حدود الهی و احكام مقدس دینی را محترم شمارم. از تضییع حقوق كارفرمایان و مشتریان بپرهیزم و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم دارم، در آشپزی تمام بهداشت موادغذایی ،فردی و محیط را رعایت كنم و اسرار محل كار خود را به ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم. خود را نسبت به حفظ قداست حرفة‌ آشپزی و حرمت همكاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری كه با پرهیزكاری و شرافت و حرفه آشپزی منافات دارد اجتناب ورزم، همواره برای ارتقاء دانش مواد غذایی خویش تلاش كنم و از دخالت در اموری كه آگاهی و مهارت لازم را در آن ندارم خودداری نمایم. در امر بهداشت، اعتلاء فرهنگ و آگاهی‌های عمومی تلاش نمایم و تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را مسئولیت اساسی خویش بدانم.

The World first culinary oath
having successfully passed the culinary course with gods help and assumed the responsibility to serve people i hereby take the oath before the Almighty and swear solemnly on the books to alwys act within the divine laws and religious sacred rules to abstain from prejudicing the rights of employers and customers and prevail their health and improvment on my owu interests and personal wishes to comply with all the foodstuff individual and environment hygiene instructions in my coking aviod disclosing confidential information on my business place unless required by law or religion to observe culinary profession dentoligical standards to abstain from doing any act inconsistnt with the virtue honorability and prestige of culinary art to endeavor at any time to promote my knowledge of foodstull to refrain from intervening in the matters for which I do n ot possess the required kof nowledge or skill make efforts to elvate public culture and knowledge and to consider the assurance preservation and promotion of health of society my primary responsibility.

author: farhood zafari hashjin
(writer & professor of sciences & Application comprehensive university)
  • 28 تیر 1395
  • نویسنده: iranchef
  • تعداد نمایش ها: 159
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر