جستجو

با مدل ارتقاء کیفیت ServQual از رقبای خود در خلق کیفیت سبقت بگیرید .

با مدل ارتقاء کیفیت ServQual از رقبای خود در خلق کیفیت سبقت بگیرید .

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

apple_slice.jpg

مدل ارتقاء کیفیت ServQual در هتل برای اولین بار در کشور با تیم ایران شف و آدم و حوا بزودی در هتلهای ایران اجرا خواهد شد.

دراداره هر هتلی، کیفیت هتل، کیفیت تدبیردرراه سرویس دهی کیفیت تکنولوژی بطورمستقیم درکیفیت سرویس ارائه شده هتل نقش اساسی دارند. ترکیب بکارگیری همه مواد محسوس ونامحسوس نیازمند بکارگیری حداکثر توان تخصصی است. اگرمشارکت فرد دریک هتل رادر3مرحله in put، فرآیندProces وخروجی Out put بررسی کنیم می بینیم که کیفیت وکمیت این مشارکت درهریک ازاین مراحل متفاوت است. درمرحله ورودی یعنی دراختیارقراردادن کارتخصصی، مشارکت زیاد است. درمرحله فرایندیعنی چگونگی استفاده ازتخصصهاتاحدودی مشارکت وجود دارد. درمرحله خروجی، یعنی استفاده ازحاصل مهارتها وتخصص کارکنان،اصلا مشارکت وجود ندارد وهمه چیز به مدیرمنتهی میشود.

آنجه درمدیریت هتل حائزاهمیت است برسمیت شناختن شان تخصص پرسنل هتل درهمه عرصه های هتلداری است.
نکته ایی که معمولا درعرصه مدیریت در ایران فراموش میشود.

فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری

  • 12 آذر 1387
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 7785
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر