جستجو

تکنیک مدیریت هتل و راهکارهای مناسب جهت اداره و مدیریت موفق

تکنیک مدیریت هتل و راهکارهای مناسب جهت اداره و مدیریت موفق

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

GmosJustSayNo.jpg


مدیریت هتل چیست؟

مدیریت هتل عبارت است ازکاربرد تکنیکهای مختلف اداره امور یک گروه انسانی آموزش دیده وهماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای یک هتل برای نیل به اهداف معین و مشخص وراهنمایی وراهبری هتل که آنرامدیر و یا سرپرست سازمانی هتل مینامند.


درتعاریف گوناگون تجربه و دانش مدیریت هتل باگستردگی و نگرشهای متفاوت، ترکیبات پسوندی زیادی رابوجود می آورد.

« مدیریت»

زمانیکه وارد حوزه های صنعت، توریسم و هتلداری میشود به اشتراک مساعی با حوزه های ورودی اش میپردازد. این مدیریت ها در بسترسازی وتوجه به ماهیت زمینه های تعریف شده، به چارچوب درونی آنها متوجه میشود.

مدیریت هتل،

اصول اساسی مورد تاکیدعبارتنداز:برنامه ریزی، سرویس بهتر و ارزانتر،سرویس هدفمند، توجه به توانایی های انسانی، توجه به روانشناسی انسانها و مشتری مداری، شناخت مواد وخاصیت اشیا. با اینهمه وجوه مشترک در مدیریت های ترکیبی، وجوه افتراق زیادی نیزبچشم میخورد. وجوهی که متمایز کننده اند. چراکه مدیریت ترکیبی براساس وظایفی که برعهده گرفته است نیازمند ابزارها ومواد خاص خود است. از جمله مهمترین بخش تعاریف مدیریت هتل توجه ویژه به « عوامل انسانی» است. اصل مورد تاکید درهمه تعاریف مدیریتی به راهبردی کردن تلاشها، کاربردها، نظم، بهره دهی، بهره وری وبرنامه ریزی متکی است. مدیریت، راه را بررسی کردن ودستگاهی ونظم ونسق دادن و سرپرستی کردن یک هتل میباشد. علم مدیریت،هنرمتشکل و هماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی هتل برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثرکارایی است:

در بحش های دیگر مدیریت هتل حواهیم پرداخت:

  • 12 آذر 1387
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 4108
  • نظرات: 0
دسته ها: اخبار
رتبه بندی این مطلب:
5.0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر