جستجو

دوران بحران درهرهتلی مدیران راهم تحت تاثیر قرارمی دهد.

دوران بحران درهرهتلی مدیران راهم تحت تاثیر قرارمی دهد.

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

aseh_waiters.jpg

pic_outline.jpg

 

hotel manegment

دوران بحران درهرهتلی مدیران راهم تحت تاثیر قرارمی دهد.
درحیطه مدیریت اولین گروه سرپرستها وناظرها حالا بابدترین چالشها روبرو هستند درهتلهایی که دانش یک منبع اصلی است مدیریت هتل به یک دستیار تبدیل می شود به یک معلم این مدیران سنتی به سختی وبه ندرت با انتظارات پرسنل امروز خود راتطبیق می دهند . آنها باید خیلی کارها انجام دهند تا با تقاضاهای دوران مساوی شوند . واما مدیریت متوسط درچه وضع است آنهانیز درروند اداره کردن و مدیریت باچالشهائی روبروهستند این هتلهای متوسط باید یاد بگیرند باکسانی کارکنند که هیج ارتباطی باآنها نداشتند . امابزرگترین چالشها درمقابل مدیریت کل است . این مدیریت کل است که جهت هتل راتعیین میکنند وموارد اساسی را مدیریت می کند .

 

این مدیریت کل است که باچالشها وتغییرات این دریا یعنی تغییرات درشخصیت وجمعیت مواجه شود وبالاترازهمه این مدیریت کل است که با مواجه با دوران آشفته محیط هوشیار آمده باشد وبااستاندارد جهانی پیش رود وقتی راجع به مدیران کل صحبت می کنیم یک گروه زیاد ازافرادرادربرمی گیرد وبخصوص درهتلها و مجموعه های بزرگتربیشترازسیستم مدیریت سنتی است حتی یک مجموعه یا هتل بااندازه متوسط هم به یک گروه ازمدیران کل احتیاج دارد ویک مدیرکل ارشد کافی نیست هیچ عملیاتی به سرعت مدیریت دراین قرن رشد نکرده است وهیچ عملیاتی اندازه مدیریت ضروری نیست وهیچ گروه رهبری جدید با آزمونی جدیدتریا هیجان انگیزترازمدیریت بحران دردوران آشفته روبرونبوده است .

فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری

  • 22 شهریور 1387
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 1332
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر