جستجو

صنعت توریسم و گردشگری در ایران و جهان

صنعت توریسم و گردشگری در ایران و جهان

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی


صنعت توريسم و گردشگري به عنوان يكي از منابع پرسود در جهان مطرح مي‌باشد و به عنوان يك پديده كه مي‌تواند در رونق اقتصادي، و توسعه كشورها نقش سازنده‌اي داشته باشد مورد توجه قرار دارد و مزاياي آن در مقايسه با در آمد متزلزل نفتي، رقابت سختي را در بين كشورهاي جهان ايجاد نموده است. در همين راستا صنعت هتلداري به عنوان يكي از زير ساختارهاي مهم صنعت گردشگري سهم بسزايي را در گسترش اين صنعت و شكوفائي اقتصاد كشورها دارا مي‌باشد. لذا بررسي و ارزيابي عملكرد اين بخش از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد.

به همين منظور در پژوهش حاضر تلاش گرديده رضايت مشتريان دو هتل چهار ستاره شهر اصفهان «آسمان و عالي قاپو» كه به عنوان نمونه از بين هتلهاي چهار ستاره انتخاب شده‌اند، بر اساس مدل SERVQUAL بررسي و ارزيابي شود.

روش انجام اين تحقيق توصيفي- پيمايشي از نوع شاخه ميداني و ابزار جمع آوري اطلاعات يك پرسشنامه مركب از 50 سوال مي‌باشد كه 6 سوال آن مربوط به مشخصات تكميل كننده و مابقي مربوط به پنج سوال اساسي پژوهش مي‌باشد.

از 195 پرسشنامه توزيع شده ميان مشتريان هتلها، 170 نسخه تكميل و برگشت داده شد كه تجزيه و تحليل داده‌هاي آنها با سيستم رايانه‌اي SPSS در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام گرديد. نتايج حاصله نشان مي‌دهد كه ادراكات مهمانان هتلها از خدمات ارائه شده پايين تر از سطح انتظارات آنها بوده است و لذا كيفيت خدمات در هتلهاي مورد مطالعه از سطح متوسط كمتر و رضايت مهمانان آنها تامين نشده است.

  • 11 آبان 1387
  • نویسنده: SuperUser Account
  • تعداد نمایش ها: 7820
  • نظرات: 0
چاپ

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر