جستجو

Customer Relationship Management

مدیریت ارتباط با مشتری

فروشندگانی که احساس می‌کنند خودشان باعث موفقیت هستند و اگر هم در فروشی ناموفق بوده باشند، آن را ناشی از رفتار‌ها و عملکرد خود می‌دانند،

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

اصول جذب مشتري

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

نكات مهم در جانمايي و ساخت سرويس بهداشتي

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

بخشی از  استانداردها و مشخصات عمومي شغل مديريت هتل

مدير هتل كسي است كه بتواند از عهده تشخيص مسئوليت واحدهاي مختلف هتل، برنامه ريزي، سازماندهي،
رهبري، نظارت بر اجراي برنامه ها، ايجاد هماهنگي، برقراري ارتباط با سيستم هاي ذيربط داخلي و خارجي و
رفع مشكلات موجود و بكارگيري زبان خارجي تخصصي و نرم افزارهاي كامپيوتري مديريت در هتل برآيد.

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

مواجه شدن با یك مشتری ناراضی و عصبانی، كابوسی است كه تمامی صاحبان كسب و كارها آن را تجربه می‌كنند.

مواجه شدن و برخورد با یك مشتری ناراضی و عصبانی، كابوسی است كه تمامی صاحبان كسب و كارها آن را تجربه می‌كنند. زمانی كه اشتباه یا مشكلی در ارایه‌ی خدمات یا محصولی رخ دهد، مشتریان شكایت‌های خود را آغاز می‌كنند. سپس خشم آن‌ها اوج گرفته و تبدیل به فریاد می‌شود.

RSS
12345678910 انتها