جستجو

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

آیا میدانید راه اندازی غیر اصولی رستوران چه میزان خسارت به شما وارد میکند؟

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

مدیریت رستوران و هتل تزریقی نیست

در تعریف علم مدیریت گفته‌اند که مدیریت به معنای انجام کار از طریق دیگران است، از سوی دیگر مدیریت را هم علم و هم فن و هم هنر می‌دانند. تمامی این موارد صحیح است زیرا در زندگی روزمره خود شاهدیم که برخی افراد ذاتاً مدیر هستند و به‌خوبی می‌دانند چگونه دیگران را به‌کار گیرند.

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

صنعت هتلداری و گردشگری در قرن بیست و یکم

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

مشتری مداری و ثبات سرمایه

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

قانون موفقیت در هتل و رستوران
RSS
12345678910 انتها