جستجو

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

پیدایش قهوه و کافی شاپ در ایران و جهان (هرنوشیدنی سیاه قهوه نیست)

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

نكات منفي كه در صنعت هتلداري نبايد مشاهده شود

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

آخرین استانداردهاي ميزباني رستوران

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

بوتيك هتل چيست؟

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

نكات مهم و اصول تشريفات رسمي و غير رسمي
RSS
اولین 234567891011 انتها