جستجو

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

بستنی خوب از نظر شما چه ویژگی هایی دارد

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری و رستوران داری) مولف کتابهای تخصصی

بهداشت مواد غذایی در رستوران
نکات تغذیه ای و خواص ماهی ها

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

موارد مهم در مصرف و نگهداری مواد غذایی در رستوران

(فرهاد زعفری هشجین مدرس دانشگاه هتلداری) مولف کتابهای تخصصی

گوشت چرخ کرده و  نحوه نگهداری و استفاده
RSS
12345678