جستجو

آموزش تخصصی زیر نظر موسسه ایران شف حتی در محل کار شما

استاندارد سازی و آموزش منابع انسانی کترینگ کارخانه مس سرچشمه کرمان
آموزش منابع انسانی کترینگ کارخانه مس سرچشمه کرمان بمدت پنج روز در محل کترینگ کارخانه به پایان رسید.
آموزش ها شامل:
استاندارد سازی کامل- بهداشت فردی-محیط و مواد غذایی- انبار- رستوران ها- اوزان و انالیز- کیفیت و کمیت- برش ها- مرنیت ها- برنج ها- خورش ها- غذاهای ایرانی و فرنگی و رستوران وی ای پی - فست فود و رستوران بخش کمپ مدیران و مهندسان و غیره.....


توسط شرکت ایران شف
RSS