Warning: include(/mounted-storage/home100c/sub007/sc41784-SDHM/iranchef.com/TopMenuLink.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/iranchef/public_html/photo/001364.php on line 41

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/mounted-storage/home100c/sub007/sc41784-SDHM/iranchef.com/TopMenuLink.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/iranchef/public_html/photo/001364.php on line 41
 
 
عکس قبلی | صفحه اصلی گالری | عکس بعدی
img082.jpg
تزیین هندوانه شب چله یا کریسمس
شب يلدا يا شب چله ( مراسم نوئل و بابا نوئل ) ايرانيان قديم شادي و نشاط را از موهبت هاي خدايي و غم و اندوه و تيره دلي را از پديده هاي اهريمني مي پنداشتند. مراسم نوروز، جشن مهرگان، جشن سده، چهارشنبه سوري و شب يلدا و سنت هاي ديگر در واقع بيانگر اين حقيقت است كه ايرانيان پس از رهايي از بيدادگري و ستم به شكرانه بازيافتن آزادي، جشن برپا مي ساختند و پيروزي نيكي بر بدي و روشنايي بر تاريكي و داد بر ستم را گرامي مي داشتند. شب يلدا نيز يكي از اين موارد است. در دوران كهن، شب مظهر تاريكي و تباهي و وحشت بوده و اغلب سعي مي كردند كه شب هنگام با افروختن آتش و افزودن نور، خانه روشن باشد. تا پليدي و تباهي در آن راه نيابد. شب يلدا طولاني ترين شب ها است. يعني تسلط تاريكي بر زمين از تسلط نور خورشيد و روشنايي مي كاهد. و چون فرداي اين شب روشنايي بر ظلمت غالب و روز طولاني مي شود، ايرانيان تولد دوباره خورشيد را كه مظهر روشنايي است جشن مي گيرند. در ايران كهن هر يك از سي روز ماه، نامي ويژه دارد، كه نام فرشتگان است. نام دوازده ماه سال نيز در ميان آنهاست. در هر ماه روزي را كه نام روز با نام ماه يكي باشد، جشن مي گرفتند . دي ماه، در ايران كهن، چهار جشن، وجود داشت. نخستين روز دي ماه و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست و سوم، سه روزي كه نام ماه و نام روز يكي بود. و در اين سي روز ماه، سه روز آن «دي» نام دارد و هر سه روز را در گذشته جشن مي گرفتند. امروز از اين چهار جشن تنها شب نخستين روز دي ماه، يا شب يلدا را جشن مي گيرند، يعني آخرين شب پاييز، نخستين شب زمستان، پايان قوس، آغاز جدي و درازترين شب سال. يلدا از نظر معني معادل با كلمه نوئل از ريشه ناتاليس رومي به معني تولد است و نوئل از ريشه يلدا است . واژه يلدا سرياني و به معني ولادت است . ولادت خورشيد ( مهر و ميترا ) و روميان آن را ( ناتاليس انويكتوس ) يعني روز ( تولد مهر شكست ناپذير ) نامند . فرهاد زعفری هشجین
 
 
 
 
تازه ها

Warning: include(/mounted-storage/home100c/sub007/sc41784-SDHM/farhood.ir/LastPost.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/iranchef/public_html/photo/001364.php on line 124

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/mounted-storage/home100c/sub007/sc41784-SDHM/farhood.ir/LastPost.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/iranchef/public_html/photo/001364.php on line 124
دستور آشپزی، کافی شاپ

Warning: include(/mounted-storage/home100c/sub007/sc41784-SDHM/iranchef.com/learning/LastPost.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/iranchef/public_html/photo/001364.php on line 130

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/mounted-storage/home100c/sub007/sc41784-SDHM/iranchef.com/learning/LastPost.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/iranchef/public_html/photo/001364.php on line 130